Bronwijzer in beweging 20 juni 2018

De ontwikkeling van Bronwijzer staat niet stil. Zo is de herziening van de editie Bronwijzer deel twee voor het vmbo afgerond. Het tweede deel van de methode is hetzelfde opgebouwd als deel één. Daarnaast wordt er voortdurend gewerkt aan de doorontwikkeling van de Bronwijzer-applicatie.

Deze applicatie is in 2014 geïntroduceerd. De bronwijzer-applicatie is een innovatieve online leeromgeving. Door middel van de feedback in de applicatie, ontving Driestar onderwijsadvies verschillende bruikbare tips en suggesties voor verbetering. Het komende cursusjaar zal daarom onder andere de lay-out en navigatiestructuur van de applicatie aanzienlijk worden verbeterd. Maar niet voor iedereen is deze digitale omgeving handig.

Bronwijzer en dyslexie

Leerlingen maken regelmatig de opmerking dat het met dyslexie erg moeilijk is om een goed cijfer te halen in de digitale omgeving. Om te voorkomen dat bij leerlingen met dyslexie, of leerlingen die moeite hebben met spelling, antwoorden onnodig verkeerd worden gerekend mogen leerlingen schrijffouten maken. Zo wordt bijvoorbeeld het word ‘monargie’ en ‘monarchie’ beiden goed gerekend. Per item kan ingesteld worden hoeveel tekens mogen afwijken in een woord. Zo wordt bijvoorbeeld het jaartal 1684 fout gerekend als er wordt gevraagd naar het jaartal 1648.

Meer informatie

Wil je meer weten over Bronwijzer, of wil je weten wat wij voor jouw school kunnen betekenen? Ga dan naar de themapagina van de methode.

Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.