Breng sociale veiligheid op school in kaart 24 september 2015

Deze week is het Week Tegen Pesten. Sociale veiligheid en het welbevinden op scholen zijn belangrijke thema's voor onze klanten in het primair- en voortgezet onderwijs.

In de nieuwe wet sociale veiligheid verplicht het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vanaf augustus 2015 dat scholen voor iedere leerling een sociaal veilige leeromgeving waarborgen. De wet schrijft een aantal zaken voor:

  1. Expliciete verantwoordelijkheid voor het voeren van sociaal veiligheidsbeleid;
  2. Verplichte monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen;
  3. Een persoon aanstellen voor coördinatie van het antipestbeleid en als vast aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.
Een aantal adviseurs van Driestar onderwijsadvies heeft zich gespecialiseerd in deze thematiek. Met behulp van een ontwikkelde scan brengen zij de situatie op scholen in kaart. Hoe staat jouw school ervoor op het gebied van sociale veiligheid? 

Na de scan is duidelijk wat op orde is, en waar nog aan gewerkt kan worden. Met een maatwerk adviesplan van onze expert kan de school direct praktisch aan de slag. Door de jarenlange ervaring van o.a. onze orthopedagogen, de brede expertise van onze onderwijsadviseurs en samenwerking met partners kunnen wij scholen op alle terreinen van dienst zijn. 

Wil je weten hoe jouw school er voor staat op het gebied van sociale veiligheid? Neem dan contact op met onderwijsadviseur Anne-Marije de Bruin-Wassinkmaat via e-mail of telefonisch op 0622852978.

Meer nieuws