Brede burgerschapsvorming verbinden met de Bijbel 26 april 2022

Wat hebben christelijke scholen de pluriforme samenleving te bieden? Er zijn grote zorgen over de onderlinge verbondenheid in de samenleving. De burgerschapsopdracht van de overheid aan scholen is daarvan een teken. Maar persoonsvorming en burgerschapsvorming zijn geen vakken die je er even bij kunt doen. Hoe geef je brede burgerschapsvorming een geïntegreerde plek in de praktijk van de school?

Breed vormend onderwijs

Driestar hogeschool denkt over deze vragen na in een onderzoekstraject waarbij ook Hogeschool Leiden, de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim en stichting NIVOZ betrokken zijn. Centraal staat het thema Whole Child Development (WCD). Hoe zorg je ervoor dat je onderwijs breed vormend blijft als de maatschappelijke druk op je school toeneemt, bijvoorbeeld door taalachterstanden, armoede of andere vraagstukken? Valt te voorkomen dat een toenemende focus op meetbare resultaten leidt tot een verschraling van de persoonsvorming?

Vanuit christelijke identiteit

We moeten de pedagogische opdracht van de leraar centraal blijven stellen. Dan krijgt vanzelf de relatie met het hele kind aandacht, en ook de zorg voor het welbevinden en de brede ontwikkeling van dat kind. Bij Driestar hogeschool spitst het onderzoek naar Whole Child Development zich toe op de burgerschapsvorming, niet als een vak apart waarin je lessen krijgt (voor enkel het hoofd) over hoe de samenleving in elkaar zit, maar als brede, in de vakken en het hele schoolgebeuren geïntegreerde vorming. Hoe kunnen kinderen en jongeren worden toegerust om vanuit de eigen christelijke identiteit in de samenleving hun plek in te nemen en die te dienen?

Trouw aan Schrift en belijdenis

In het WCD-onderzoek is voor Driestar steeds de vraag hoe trouw aan Schrift en belijdenis te verbinden is met openheid naar een samenleving die vol is met ándere overtuigingen en leefwijzen. We denken daarover na in een leergemeenschap met basisscholen uit Delft (Prins Mauritsschool) en Den Haag (Koningin Beatrixschool, Eben Haëzerschool) die veel ervaring hebben met expliciet christelijk onderwijs aan etnisch en religieus pluriforme leerlingenpopulaties. Wat we leren, nemen we mee naar het Driestar-curriculum voor de vorming van aanstaande leraren.

Psalm 119

Bijbelgetrouwheid en openheid. Beginselvastheid en dienstbaarheid. Christenzijn, maar niet met de rug naar de samenleving. Hoe dan? Peter van Olst, godsdienst- en vormingsdocent bij Driestar hogeschool en tevens projectleider WCD schreef een bundel met studies voor hoofd, hart en handen bij Psalm 119. In deze bundel, onder de titel Hoe lief heb ik Uw wet, wordt de langste psalm bewonderd als een kunstwerk dat zowel christenen als niet-christenen veel te zeggen heeft. Sociale cohesie wordt bevorderd door het gesprek tussen verschillende levensrichtingen aan te gaan en christenen op te roepen tot dienstbaarheid vanuit het geheim van de psalmist.

Hoe lief heb ik Uw wet

Hoe lief heb ik Uw wet wordt in augustus uitgegeven door uitgeverij De Banier (Apeldoorn) en is geschikt voor gebruik in schoolteams, onder studenten (MBO, HBO, middelbare school) en als achtergrondinformatie voor dagopeningen en vormingsactiviteiten. Elk van de korte studies bij de 22 strofen van de psalm mondt uit in een drietal praktische gespreksvragen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter van Olst.

Meer nieuws

  • Symposium over een goede begeleidingslijn voor hoogbegaafde leerlingen

   Op 10 januari 2024 vindt het symposium Hoogbegaafdheid 2024 plaats. Samen met zeven andere organisaties bereidt Driestar onderwijsadvies dit symposium voor met als thema: ‘Een doorgaande lijn in de begeleiding van de HB-leerling’. Je kunt je nu inschrijven!

  • Maak kennis met het lectoraat Herbergzaam Onderwijs

   Het lectoraat Herbergzaam Onderwijs dankt zijn naam aan de term ‘Herbergzame school’ in het boek Gidsen (hfdst. 9). Binnen dit lectoraat vormen we (leer)gemeenschappen, waarin deelnemers met elkaar onderzoeken en in hun praktijken uitproberen hoe we onderwijs en ondersteuning kunnen bieden aan al onze kinderen.

  • Kunst en cultuur in het (godsdienst)onderwijs

   Vind je het mooi om met je klas bezig te zijn rond de Bijbel, maar zoek je naast de vertrouwde Bijbelvertelling of dagopening ook naar andere manieren om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met Bijbelverhalen en kernzaken van het christelijke geloof?

  • Lezing: Hoe breng je de Bijbelse boodschap dicht bij de belevingswereld van kinderen?

   Elke ochtend is het een van de eerste dingen die je met de leerlingen doet. Je vertelt ze een verhaal uit de Bijbel. Je doet je best om de Bijbelse boodschap dicht bij het leven en de belevingswereld van kinderen te brengen. Maar hoe doe je dat?

  • Nieuw webinar: Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen

   Op dinsdag 12 december organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief samen met het PC GVO een webinar met de titel ‘Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen’.