Brede burgerschapsvorming verbinden met de Bijbel 26 april 2022

Wat hebben christelijke scholen de pluriforme samenleving te bieden? Er zijn grote zorgen over de onderlinge verbondenheid in de samenleving. De burgerschapsopdracht van de overheid aan scholen is daarvan een teken. Maar persoonsvorming en burgerschapsvorming zijn geen vakken die je er even bij kunt doen. Hoe geef je brede burgerschapsvorming een geïntegreerde plek in de praktijk van de school?

Breed vormend onderwijs

Driestar hogeschool denkt over deze vragen na in een onderzoekstraject waarbij ook Hogeschool Leiden, de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim en stichting NIVOZ betrokken zijn. Centraal staat het thema Whole Child Development (WCD). Hoe zorg je ervoor dat je onderwijs breed vormend blijft als de maatschappelijke druk op je school toeneemt, bijvoorbeeld door taalachterstanden, armoede of andere vraagstukken? Valt te voorkomen dat een toenemende focus op meetbare resultaten leidt tot een verschraling van de persoonsvorming?

Vanuit christelijke identiteit

We moeten de pedagogische opdracht van de leraar centraal blijven stellen. Dan krijgt vanzelf de relatie met het hele kind aandacht, en ook de zorg voor het welbevinden en de brede ontwikkeling van dat kind. Bij Driestar hogeschool spitst het onderzoek naar Whole Child Development zich toe op de burgerschapsvorming, niet als een vak apart waarin je lessen krijgt (voor enkel het hoofd) over hoe de samenleving in elkaar zit, maar als brede, in de vakken en het hele schoolgebeuren geïntegreerde vorming. Hoe kunnen kinderen en jongeren worden toegerust om vanuit de eigen christelijke identiteit in de samenleving hun plek in te nemen en die te dienen?

Trouw aan Schrift en belijdenis

In het WCD-onderzoek is voor Driestar steeds de vraag hoe trouw aan Schrift en belijdenis te verbinden is met openheid naar een samenleving die vol is met ándere overtuigingen en leefwijzen. We denken daarover na in een leergemeenschap met basisscholen uit Delft (Prins Mauritsschool) en Den Haag (Koningin Beatrixschool, Eben Haëzerschool) die veel ervaring hebben met expliciet christelijk onderwijs aan etnisch en religieus pluriforme leerlingenpopulaties. Wat we leren, nemen we mee naar het Driestar-curriculum voor de vorming van aanstaande leraren.

Psalm 119

Bijbelgetrouwheid en openheid. Beginselvastheid en dienstbaarheid. Christenzijn, maar niet met de rug naar de samenleving. Hoe dan? Peter van Olst, godsdienst- en vormingsdocent bij Driestar hogeschool en tevens projectleider WCD schreef een bundel met studies voor hoofd, hart en handen bij Psalm 119. In deze bundel, onder de titel Hoe lief heb ik Uw wet, wordt de langste psalm bewonderd als een kunstwerk dat zowel christenen als niet-christenen veel te zeggen heeft. Sociale cohesie wordt bevorderd door het gesprek tussen verschillende levensrichtingen aan te gaan en christenen op te roepen tot dienstbaarheid vanuit het geheim van de psalmist.

Hoe lief heb ik Uw wet

Hoe lief heb ik Uw wet wordt in augustus uitgegeven door uitgeverij De Banier (Apeldoorn) en is geschikt voor gebruik in schoolteams, onder studenten (MBO, HBO, middelbare school) en als achtergrondinformatie voor dagopeningen en vormingsactiviteiten. Elk van de korte studies bij de 22 strofen van de psalm mondt uit in een drietal praktische gespreksvragen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter van Olst.

Meer nieuws

  • Ontwikkeling handreikingen ‘Lesgeven in christelijk perspectief’

   Binnen het lectoraat ‘Schoolvakken en didactiek vanuit christelijk perspectief’ is gestart met de ontwikkeling van handreikingen die gebruikt kunnen worden bij seculiere lesboeken. Dit project bouwt voort op de notitie ‘Leermiddelen’ die de gezamenlijke scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs met Driestar educatief hebben geschreven.

  • Met elkaar in gesprek over kindermishandeling

   Praten over kindermishandeling is moeilijk. Omdat je twijfelt of je het wel goed ziet, omdat je niet weet hoe je het gesprek moet aangaan, omdat je de relatie met ouder(s) en kind goed wilt houden, omdat je je afvraagt of dit het juiste moment is. Maandag begint de Week tegen Kindermishandeling, met dit jaar als thema ‘Praat met elkaar’. Lees de tips in dit artikel.

  • De christelijke vakles: een masterclass die je les van kleur laat veranderen

   In de afgelopen periode hebben op SG Pieter Zandt verschillende docenten onder de bezielende leiding van Piet Murre (lector Schoolvakken en didactiek vanuit christelijk perspectief bij Driestar educatief) een masterclass over ‘de christelijke vakles’ gevolgd. Hoe ziet zo’n masterclass eruit en wat vinden docenten ervan?

  • Methode Wonderlijk gemaakt voorziet in behoefte

   Bijna 200 scholen zijn binnen één jaar tijd overgegaan op de nieuwste versie van Wonderlijk gemaakt. Deze methode over seksuele vorming vanuit een christelijke levensvisie voorziet daarmee duidelijk in behoefte. We zijn blij dat veel scholen aan het werk gaan met de belangrijkste boodschap van Wonderlijk gemaakt: dat elk kind er mag zijn, ongeacht wat hij of zij voelt, meemaakt of doet, vanuit het geloof dat elk kind is geschapen door God de Schepper.

  • Terugblik schoolleidersdag 2022: ontwikkel je visie, begin bij jezelf

   Op 7 oktober organiseerden de VGS, VBSO/KOC en Driestar onderwijsadvies de jaarlijkse schoolleidersdag. De opkomst en de betrokkenheid waren groot. De dag stond in het teken van visiegericht leiderschap. Er was door de dag heen veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Lees het verslag en bekijk de foto's als een korte terugblik.