Bouw aan spel in jouw klas Geplaatst op 12 september 2018

‘Er moet een schuin dak op, want daar slaapt ook nog iemand’, zegt Ella. De leerkracht doet voor hoe het dak stevig wordt. In de bouwhoek wordt geleerd! Maar hoe krijg je meer inzicht op de kwaliteit van spelontwikkeling?

De kinderen praten over de bouwschema’s en de meetkundige begrippen vliegen door de bouwhoek: ‘Hoog, laag, dik, dun, schuin en groot!’ Leerkrachten in de onderbouw en pedagogisch medewerkers hebben dagelijks te maken met spel van kinderen. Binnen het spel van kinderen zijn enorm veel kansen om de brede ontwikkeling van het jonge kind te stimuleren. Neem bijvoorbeeld de bouwhoek.

Het spelen in de bouwhoek stimuleert de brede ontwikkeling van het kind! Maar hoe krijg je als leerkracht of pedagogisch werker meer inzicht op de kwaliteit van spel en spelontwikkeling van peuters en kleuters? En hoe kun je het belang van spel en spelontwikkeling binnen jouw team of in je eigen groep beter op de kaart zetten?
 
Driestar onderwijsadvies heeft, in samenwerking met netwerk Versterk Het Jonge Kind, een kwaliteitskaart voor spel ontwikkeld. De kaart Spel op de kaart geeft in een oogopslag weer waar het om draait bij spel en spelen.

Aan de slag met de verdiepingskaarten

Het doel van de kwaliteitskaart is dat professionals meer kennis krijgen over spel en beter inzicht krijgen op wat er nodig is om de spelkwaliteit van jonge kinderen te verbeteren. Als aanvulling op de kaart zijn er diverse verdiepingskaarten beschikbaar waar we tijdens de cursussen actief mee aan de slag willen gaan.
 
De verdiepingskaarten bestaan uit: kijkkaarten, actiekaarten, denkkaarten en inspiratiekaarten.
De kaarten zetten aan tot het nadenken over het eigen handelen, dagen de professionals uit tot verdiepende spelactiviteiten en lokken inhoudelijke discussie over spel uit. Door op deze wijze  het gesprek aan te gaan met elkaar en hierbij ook verdiepende informatie te gebruiken, kunnen we samen een goed onderbouwde visie op spel vormen en hiermee de nodige actiepunten voor je eigen spelomgeving of voor je eigen schoolorganisatie bepalen.
 
De kaarten kunnen ook gebruikt worden om het handelingsgericht werken concreet om te zetten in het speelse leren of om het spel het verdiepen.

Meer informatie

Ben je benieuwd naar de kwaliteitskaart? Download hem onderaan dit artikel.
Zou je graag aan de slag willen met de kwaliteitskaart en of met de verdiepingskaarten
Dan kun je je aanmelden voor de cursus Zet spel op de kaart! Neem contact op met onderwijsadviseur Stien Meerkerk voor meer informatie of om door te praten over de mogelijkheden voor jouw school.
 
>> Download hier de placemat Spel op de kaart (pdf)

Meer nieuws

  • Verbeterde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

   Je weet waarschijnlijk wel dat het werken met de meldcode verplicht is voor iedereen die een taak in het onderwijs heeft. Dat betekent dat iedereen die een taak heeft in het onderwijs alert moet zijn op signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld bij leerlingen. Deze meldcode verandert per 1 januari 2019. Lees wat er allemaal verandert!

  • Opleiding rekencoördinator: stimulans voor ontwikkeling

   Het eerste jaar van de huidige opleidingsgroep rekencoördinatoren zit er alweer bijna op. Deze groep heeft voor het eerst met de gereviseerde opzet van de opleiding gewerkt. Annemiek Broere, leerkracht op de Koningin Wilhelminaschool in Lekkerkerk: ‘De opleiding heeft mijn visie op rekenen echt gevormd.’

  • De aarde zit bomvol hemel

   Hoe kun je als leraar de inhoud van de schoolvakken samen met je didactische aanpak op zo’n manier inzetten, dat leerlingen meer expliciet verband gaan ervaren met een christelijke kijk op de werkelijkheid? Lector Piet Murre probeert in DRS Magazine een antwoord te formuleren op deze vraag.

  • Vernieuwde handleidingen module leerlijnen

   De handleidingen voor de module leerlijnen zijn recent herzien. Het betreft zowel de handleiding voor de beheerder als voor de leerkracht. De belangrijkste aanpassing betreft de gewijzigde kleuren op het planscherm.

  • Lees hier het eerste hoofdstuk van Dordt dichtbij.

   Wat een schat hebben reformatorische en christelijke scholen in hun grondslag verankerd! Bijbel en belijdenis… De rijkdom daarvan moet natuurlijk doorwerken in de dagelijkse lespraktijk. Vanuit dat verlangen is Dordt dichtbij geschreven.