Bouw aan spel in jouw klas Geplaatst op 12 september 2018

‘Er moet een schuin dak op, want daar slaapt ook nog iemand’, zegt Ella. De leerkracht doet voor hoe het dak stevig wordt. In de bouwhoek wordt geleerd! Maar hoe krijg je meer inzicht op de kwaliteit van spelontwikkeling?

De kinderen praten over de bouwschema’s en de meetkundige begrippen vliegen door de bouwhoek: ‘Hoog, laag, dik, dun, schuin en groot!’ Leerkrachten in de onderbouw en pedagogisch medewerkers hebben dagelijks te maken met spel van kinderen. Binnen het spel van kinderen zijn enorm veel kansen om de brede ontwikkeling van het jonge kind te stimuleren. Neem bijvoorbeeld de bouwhoek.

Het spelen in de bouwhoek stimuleert de brede ontwikkeling van het kind! Maar hoe krijg je als leerkracht of pedagogisch werker meer inzicht op de kwaliteit van spel en spelontwikkeling van peuters en kleuters? En hoe kun je het belang van spel en spelontwikkeling binnen jouw team of in je eigen groep beter op de kaart zetten?
 
Driestar onderwijsadvies heeft, in samenwerking met netwerk Versterk Het Jonge Kind, een kwaliteitskaart voor spel ontwikkeld. De kaart Spel op de kaart geeft in een oogopslag weer waar het om draait bij spel en spelen.

Aan de slag met de verdiepingskaarten

Het doel van de kwaliteitskaart is dat professionals meer kennis krijgen over spel en beter inzicht krijgen op wat er nodig is om de spelkwaliteit van jonge kinderen te verbeteren. Als aanvulling op de kaart zijn er diverse verdiepingskaarten beschikbaar waar we tijdens de cursussen actief mee aan de slag willen gaan.
 
De verdiepingskaarten bestaan uit: kijkkaarten, actiekaarten, denkkaarten en inspiratiekaarten.
De kaarten zetten aan tot het nadenken over het eigen handelen, dagen de professionals uit tot verdiepende spelactiviteiten en lokken inhoudelijke discussie over spel uit. Door op deze wijze  het gesprek aan te gaan met elkaar en hierbij ook verdiepende informatie te gebruiken, kunnen we samen een goed onderbouwde visie op spel vormen en hiermee de nodige actiepunten voor je eigen spelomgeving of voor je eigen schoolorganisatie bepalen.
 
De kaarten kunnen ook gebruikt worden om het handelingsgericht werken concreet om te zetten in het speelse leren of om het spel het verdiepen.

Meer informatie

Ben je benieuwd naar de kwaliteitskaart? Download hem onderaan dit artikel.
Zou je graag aan de slag willen met de kwaliteitskaart en of met de verdiepingskaarten
Dan kun je je aanmelden voor de cursus Zet spel op de kaart! Neem contact op met onderwijsadviseur Stien Meerkerk voor meer informatie of om door te praten over de mogelijkheden voor jouw school.
 
>> Download hier de placemat Spel op de kaart (pdf)

Meer nieuws

  • Samen met het jonge kind

   Kleuters kunnen jou geweldig nadoen, dus geef ze iets geweldigs om na te doen. Hoe we op een gewone lesdag mooie dingen leerden.

  • Meer door minder. De boodschap van een nieuwe lector.

   De installatie van Piet Murre tot lector ‘Schoolvakken en didactiek’ op donderdagmiddag 11 april 2019 is ingebed in een symposium met mensen uit het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Mooi, want daar gaat het om: Piet wil vanuit het onderzoekscentrum een bijdrage aan de praktijk leveren.

  • Data evenementen Driestar onderwijsadvies bekend!

   Goede sprekers, praktische toerusting voor je vak, interessante ontmoetingen en goede zorg. Dat zijn de ingrediënten van een onderwijssymposium in Gouda. Hierbij de data voor 2019-2020.

  • Vlog: De kracht van games

   Herkenbaar? Je roept de kinderen na een korte pauze weer tot de orde, maar bij een groepje jongens moet je drie keer zeggen dat de les weer verder gaat. Ze zijn in een verhitte discussie gewikkeld. Waar hebben ze het over? En waarom wordt een deel van de klas hierdoor buitengesloten?

  • Een hele klas vol leerlingen met dyslexie

   Driestar educatief organiseert op 7 mei opnieuw vier regionale dyslexiebelevingsavonden voor ouders, leerkrachten en ib’ers van kinderen met dyslexie. Een avond lang ervaren de deelnemers hoe het is om dyslexie te hebben in de klas. Hoe voelt het wanneer lezen niet vanzelf gaat en hoe blijf je gemotiveerd?