Boekenweek: een boekopdracht cadeau 2 juni 2021

Menig docent Nederlands zal in deze verlate Boekenweek het lezen extra stimuleren. Iedereen is wel doordrongen van de noodzaak, maar er is niet altijd tijd voor bijzondere activiteiten. Een mooie kant-en-klare les helpt daarbij.


Lvo-student Petra Kater-van Es (docent op het VLC Amersfoort) ontwierp een mooie les bij Erik of het klein insectenboek voor de website www.boekenopdracht.nl. Zij bewerkte hoofdstuk 7 uit het bekende boek van Godfried Bomans tot een theaterleestekst. Theaterlezen is een mooie werkvorm: leerlingen lezen hun tekst in een specifieke rol. Deze tekst oefenen zij van tevoren, zodat ze goed én mooi kunnen voorlezen: in een passend tempo, met een goed volume, met pauzes op het goede moment. Ze moeten dus niet alleen aandacht hebben voor de inhoud, maar ook voor de manier waarop het verhaal geschreven is: voor de afzonderlijke woorden, de woordgroepen en de zinnen. Dan blijkt dat de interpunctie onmisbaar is. Bovendien moeten ze zich richten op het publiek: maak ik contact en komt mijn tekst goed over?

Theaterlezen

Theaterlezen komt in het primair onderwijs veel voor. Dan wordt het vooral gebruikt om zwakke lezers een succeservaring op te laten doen. Door het oefenen gaat het lezen bijna altijd goed, wat zelfvertrouwen en plezier geeft. Maar voor oudere leerlingen en volwassenen is het niet minder geschikt. Een valkuil is dat er veel aandacht gaat naar de omgeving, dat er daadwerkelijk theater van wordt gemaakt. Bezig zijn met decors en rekwisieten vinden leerlingen meestal leuker dan oefenen met goed en mooi lezen, maar dat is met theaterlezen niet de bedoeling. Het gaat niet om een toneelstuk, maar om voordrachtslezen.

Leestekst

De leestekst gaat over vlinderliefde. Leerlingen maken kennis met een mooi literair werk (in de hoop dat ze het héle verhaal in een van de vele verschijningvormen ook tot zich nemen), ze leren over vlinders en verwonderen zich over de natuur, ze oefenen met goed voorlezen, moeten samenwerken en leren vrij voor de groep te staan.

Petra heeft een uitstekende keuze gemaakt door juist deze tekst te bewerken: uit een klassieker die je kunt lezen, luisteren en kijken, koos zij een hoofdstuk over de liefde. En aangezien vlinders soms net mensen zijn, voelen tieners zich aangesproken.
 
De leestekst kun je hier downloaden. Hij is ook te vinden op www.boekenopdracht.nl voor docenten met een account. Zij hebben toegang tot meerdere klassikale lessen. Docenten die een account willen aanvragen, kunnen een e-mail sturen naar info@boekenopdracht.nl.
 
Meer informatie over theaterlezen:
Knuttel, E. (2013). Lezen over lezen - Applaus voor jou! Handleiding theaterlezen voor onderwijs, logopedie- en dyslexiepraktijk. Dordrecht: De Inktvis.

Meer nieuws

  • Leerstoel Christelijke pedagogiek van Driestar educatief naar Theologische Universiteit Apeldoorn

   Het College van Bestuur van Driestar educatief (DE) heeft in 2016 een leerstoel ‘Christelijke pedagogiek’ opgericht en deze als bijzondere leerstoel ondergebracht bij de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Per 1 september 2021 zal dit een reguliere leerstoel aan de TUA worden.

  • Diplomering post-hbo-opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie

   Donderdag 27 mei j.l. was het zover, 15 studenten namen hun diploma in ontvangst na het volgen van de opleiding rond hoogbegaafdheid. Deze studenten mogen zich nu specialist hoogbegaafdheid & differentiatie noemen. Doordat zij bij ons een landelijk erkende opleiding hebben gevolgd staan deze specialisten geregistreerd in het landelijk register.

  • Lectoraatsdag 29 september 2021: Als desem in het deeg, verhalen die vormen en verbinden

   PCGVO en Driestar educatief hebben een lectoraat ingericht over protestants vormingsonderwijs op de openbare basisschool. Op de lectoraatsdag van 29 september zal de installatie van associate lector dr. Jan van Doleweerd plaatsvinden.

  • Aanmelden vernieuwde Wonderlijk gemaakt Basis

   De lesmethode Wonderlijk gemaakt Basis is vernieuwd. Voor de gebruikers van de huidige methode gaat er wat veranderen. In dit nieuwsbericht lees je meer over deze veranderingen en wat je moet doen om toegang te krijgen tot het herziene materiaal.

  • Gods werkelijkheid betrekken bij lessen

   Leerstof en vakinhoud gaan over de werkelijkheid. Daarmee gaan ze ook over Gods werkelijkheid. Welke rol speelt de leerling in deze werkelijkheid? Die vraag heeft alles met christelijk burgerschap te maken. De zeven principes van de Didactische diamant helpen om een vakles vanuit christelijk perspectief vorm te geven.