Boekenopdracht Boekenweek voor jongeren 16 september 2021

Rond de Boekenweek van jongeren (17-26 september) kan een bericht over jeugdliteratuur natuurlijk niet ontbreken. Gelukkig wordt op alle VO-scholen steeds meer gelezen. Dat dat hard nodig is, weet iedereen. Een groeiend aantal docenten maakt gebruik van de website www.boekenopdracht.nl, een initiatief van de CVHO en Driestar educatief.

Op de website worden boeken aangeboden die op een of andere manier boeiend zijn voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs: ze zijn geschikt om over na te denken, leerlingen te vormen, burgerschap te promoten, creatief mee aan de slag te gaan, enzovoorts. Na het lezen maken de leerlingen opdrachten, die ontworpen zijn op basis van moderne didactiek, namelijk die van De Leescyclus. Op de website staat een filmpje met uitleg daarover.

Kapitaal

BoekenOpdracht werkt samen met de nieuwe taalmethode Kapitaal. Aan de website BoekenOpdracht wordt achter de schermen hard gewerkt, zowel door medewerkers van de taalmethode als door studenten van de lerarenopleiding voorgezet onderwijs Nederlands. Derdejaarsstudenten ontwerpen voor de website opdrachten bij jeugdboeken, als onderdeel van het curriculum. Dit moeten opdrachten zijn die de inhoud van het betreffende boek uitbuiten. Door hun medewerking kunnen we een weliswaar niet heel grote, maar wel structurele bijdrage aan de uitbouw van BoekenOpdracht garanderen.

Gratis account

De website is open voor iedereen, maar voor docenten die een (gratis) account hebben, biedt de site meer mogelijkheden. Na inloggen krijgen ze toegang tot  een aantal complete lessen. Ook kunnen zij de achtergrondinformatie lezen. Mocht er bovendien iets op te merken zijn over het taalgebruik in het boek of over een inhoudelijk kwestie die mogelijk niet overeenkomt met de identiteit van de school, dan wordt dat als achtergrondinformatie opgenomen. Zo kunnen docenten bekijken of en hoe zij een boek willen gebruiken.

Burgerschap

Verschillende boeken hebben een linkje met burgerschap, zoals bijvoorbeeld De andere weg van Mireille Geus, Ik had een vriend in Gaza Van Valerie Zenatti, Hoe mooi wit ik ben van Dolf Verroen, Misschien morgen van Patricia McCormick. Door deze boeken voor te lezen of te laten lezen vormen taal/lezen en burgerschap een mooie combinatie.
 
Voor een account kunnen docenten mailen naar info@boekenopdracht.nl.

Meer nieuws