Binnenkort beschikbaar: leerlijn voor anderstaligen 21 november 2017

Steeds meer scholen krijgen te maken met nieuwkomers- en asielzoekerskinderen binnen de school. Deze leerlingen zijn anderstalig, waardoor de Nederlandse taal op de tweede plek komt. Hierdoor hebben veel leerlingen te maken met een taalachterstand.  Binnenkort is een leerlijn in ParnasSys beschikbaar speciaal voor anderstaligen.

De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft voor anderstalige leerlingen doelen opgesteld wat zij moeten kunnen op het gebied van taal om na een eerste opvangjaar in te kunnen stromen in het reguliere onderwijs. Binnenkort stellen we deze doelen beschikbaar via de module leerlijnen.

Inhoud van de leerlijn

De SLO heeft speciaal voor deze doelgroep een website samengesteld. Hierop staan voor drie instroomniveaus doelen voor de leerlingen. Het gaat om de instroomniveaus groep drie, vijf en zeven. Deze worden onderverdeeld in de leerlijnen Luisteren, Gesprekken en spreken, Lezen, Schrijven, Woordenschat en Bouwstenen. Bij de leerlijnen worden bovendien suggesties gedaan voor lesmaterialen en leermiddelen die ingezet kunnen worden.

Meedenken in de ontwikkeling van leerlijn

We denken na hoe we deze inhouden het beste kunnen vertalen naar de module leerlijnen. Ben je geïnteresseerd in deze leerlijnen voor je school? Laat ons weten hoe je ze in zou willen zetten!

Geef je je gegevens door, dan brengen we je ook op de hoogte wanneer de leerlijnen beschikbaar zijn in de module leerlijnen in ParnasSys. Je kunt ons bereiken via e-mail.

Leer hier meer over de begeleiding van anderstaligen in jouw klas. 

Meer nieuws

  • Zomersluiting Driestar educatief

   Tussen 22 juli en 16 augustus vieren wij zomervakantie en zijn onze locaties gesloten. Vanaf 19 augustus zijn we weer open en bereikbaar.

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.