Binnenkort beschikbaar: leerlijn voor anderstaligen 21 november 2017

Steeds meer scholen krijgen te maken met nieuwkomers- en asielzoekerskinderen binnen de school. Deze leerlingen zijn anderstalig, waardoor de Nederlandse taal op de tweede plek komt. Hierdoor hebben veel leerlingen te maken met een taalachterstand.  Binnenkort is een leerlijn in ParnasSys beschikbaar speciaal voor anderstaligen.

De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft voor anderstalige leerlingen doelen opgesteld wat zij moeten kunnen op het gebied van taal om na een eerste opvangjaar in te kunnen stromen in het reguliere onderwijs. Binnenkort stellen we deze doelen beschikbaar via de module leerlijnen.

Inhoud van de leerlijn

De SLO heeft speciaal voor deze doelgroep een website samengesteld. Hierop staan voor drie instroomniveaus doelen voor de leerlingen. Het gaat om de instroomniveaus groep drie, vijf en zeven. Deze worden onderverdeeld in de leerlijnen Luisteren, Gesprekken en spreken, Lezen, Schrijven, Woordenschat en Bouwstenen. Bij de leerlijnen worden bovendien suggesties gedaan voor lesmaterialen en leermiddelen die ingezet kunnen worden.

Meedenken in de ontwikkeling van leerlijn

We denken na hoe we deze inhouden het beste kunnen vertalen naar de module leerlijnen. Ben je geïnteresseerd in deze leerlijnen voor je school? Laat ons weten hoe je ze in zou willen zetten!

Geef je je gegevens door, dan brengen we je ook op de hoogte wanneer de leerlijnen beschikbaar zijn in de module leerlijnen in ParnasSys. Je kunt ons bereiken via e-mail.

Leer hier meer over de begeleiding van anderstaligen in jouw klas. 

Meer nieuws

  • Conference Challenges of Ethical Leadership

   Leiders van maatschappelijke organisaties: welkom op de conferentie van donderdag 3 tot en met 5 oktober 2019 in Leuven. Het thema is: The Challenges of Ethical Leadership: Wisdom from the Protestant Tradition.

  • Veiligheid monitoren met Zien!: geef toestemming voor de uitwisseling

   Zien! Leerling 5-8 mag je gebruiken als monitoringsinstrument voor sociale veiligheid. Let op: het is belangrijk dat je vóór 1 juli 2019 toestemming geeft voor de uitwisseling van jullie gegevens met de inspectie!

  • Update groepskaart ParnasSys

   Gebruik je de groepskaart in ParnasSys voor het volgen en plannen van je onderwijs? Dan is er goed nieuws! De groepskaart is per 15 mei vernieuwd; nieuwe look, maar ook nieuwe mogelijkheden.

  • Nieuwe data Zien!-experttrajecten

   In twee dagen alles leren over het werken met Zien! en het begeleiden van je team daarin. Dat kan met het experttraject van Zien!

  • Datum literatuurstudiemiddag bekend

   Jaarlijks organiseren we een literatuurstudiemiddag voor alle liefhebbers van literatuur. Volgend cursusjaar zal dit zijn op vrijdagmiddag 27 september.