Binnenkort beschikbaar: leerlijn voor anderstaligen 21 november 2017

Steeds meer scholen krijgen te maken met nieuwkomers- en asielzoekerskinderen binnen de school. Deze leerlingen zijn anderstalig, waardoor de Nederlandse taal op de tweede plek komt. Hierdoor hebben veel leerlingen te maken met een taalachterstand.  Binnenkort is een leerlijn in ParnasSys beschikbaar speciaal voor anderstaligen.

De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft voor anderstalige leerlingen doelen opgesteld wat zij moeten kunnen op het gebied van taal om na een eerste opvangjaar in te kunnen stromen in het reguliere onderwijs. Binnenkort stellen we deze doelen beschikbaar via de module leerlijnen.

Inhoud van de leerlijn

De SLO heeft speciaal voor deze doelgroep een website samengesteld. Hierop staan voor drie instroomniveaus doelen voor de leerlingen. Het gaat om de instroomniveaus groep drie, vijf en zeven. Deze worden onderverdeeld in de leerlijnen Luisteren, Gesprekken en spreken, Lezen, Schrijven, Woordenschat en Bouwstenen. Bij de leerlijnen worden bovendien suggesties gedaan voor lesmaterialen en leermiddelen die ingezet kunnen worden.

Meedenken in de ontwikkeling van leerlijn

We denken na hoe we deze inhouden het beste kunnen vertalen naar de module leerlijnen. Ben je geïnteresseerd in deze leerlijnen voor je school? Laat ons weten hoe je ze in zou willen zetten!

Geef je je gegevens door, dan brengen we je ook op de hoogte wanneer de leerlijnen beschikbaar zijn in de module leerlijnen in ParnasSys. Je kunt ons bereiken via e-mail.

Leer hier meer over de begeleiding van anderstaligen in jouw klas. 

Meer nieuws

  • Informatiebijeenkomst werken in het voortgezet onderwijs

   Ben je op professioneel vlak op zoek naar een nieuwe uitdaging? Sta je middenin de maatschappij en heb je hart voor werken met jongeren? Wil je jongeren onderwijzen en hun talenten laten ontdekken vanuit een christelijke identiteit? Dan is het reformatorisch voortgezet onderwijs op zoek naar jou!

  • Alle cursussen van de ParnasSys Academie in een handig overzicht

   Wil jouw school stappen maken in het gebruik van ParnasSys in 2018? Meld je aan voor een van onze cursussen! Vraag een brochure aan met al onze cursussen tot de zomer of kijk op de website!

  • Wanneer stel je een ontwikkelingsperspectief op?

   Voor veel scholen is het niet helemaal duidelijk wanneer je een ontwikkelingsperspectief opstelt. Is het verplicht? Moet het voor alle leerlingen met een eigen leerroute? Ons handige stroomschema helpt!

  • Stappenplan bij vragenlijst ZIEN! voor het (v)so

   Ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs kun je met ZIEN! werken. Speciaal voor deze doelgroep is de vragenlijst ZIEN! leerjaar 1-16 (ruwe scoresnorm) ontwikkeld. Om je op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst is een stappenplan gemaakt.

  • Pilot ParnasSys-omgeving voor 0-4 jaar

   De wens van kindcentra en kinderdagverblijven is dat ze voor de kinderen van 0-4 jaar ook in een ParnasSys-omgeving kunnen werken. Op dit moment draait daarvoor een pilot.