Bijwerkhulp begrijpend lezen of spelling door opgeleide studenten helpt scholen 16 februari 2023

Als de resultaten bij bepaalde leerlingen in groep 4 t/m 8 op het gebied van spelling of begrijpend lezen achterblijven, bestaat de mogelijkheid om deze leerlingen bijwerkhulp te laten geven door hiervoor opgeleide studenten uit PABO-4.

Vanuit de opgedane ervaringen blijkt dat scholen echt geholpen zijn door extra handen voor bijwerkhulp en dat leerlingen hierdoor ook aantoonbaar groeiden in hun resultaten voor begrijpend lezen en / of spelling.

Na de lock-down periodes zijn hier in de afgelopen jaren diverse positieve ervaringen mee opgedaan. Scholen zijn geholpen, leerlingen groeien en tegelijk groeien de studenten in hun bekwaamheden om af te stemmen op specifieke onderwijsbehoeftes. 

Organisatie

De ondersteuning bestaat uit één keer per week een uur bijles (of voor spelling of voor begrijpend lezen) aan een groepje basisschoolleerlingen. Totaal betreft het 30 bijwerklessen van 1,0 uur aan een groepje leerlingen.

Een groepje bestaat uit pakweg 4 tot max. 6 leerlingen. De begeleiding kan digitaal plaatsvinden, waarbij de betreffende leerlingen meedoen vanuit huis. Tussentijds wordt in een traject van bijwerkhulp ook geëvalueerd met de school, studenten die de bijwerkhulp geven en een onderwijsadviseur van Driestar educatief.

Opgeleide en gecoachte studenten

De studenten die de bijwerkhulp aan groepjes leerlingen geven, worden vanuit Driestar educatief hiervoor door een onderwijsadviseur getraind en in de praktijk gecoacht op het betreffende taaldomein. Hoe geef je spellinghulp aan zwakke spellers? Hoe help je een zwakke begrijpend lezer verder?

De studenten werken met de methode die door u op school gebruikt worden voor spelling of begrijpend lezen, waardoor de aansluiting meest optimaal is. Binnen de vrije studieruimte voor het vak Nederlands krijgen de studenten hier gelegenheid voor. 

Zoek voor meer informatie gerust contact met Arie Visser (onderwijsadviseur en docent Nederlands).

Meer nieuws

  • Onderzoekscentrum publiceert artikel over samenwerking school en ouders

   ‘Ouders en leraren in het PO vertrouwen elkaar, maar wisselen weinig informatie uit over godsdienstige opvoeding’. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek dat door het onderzoekscentrum werd uitgevoerd, met als eerste verantwoordelijke onze voormalige regisseur Nico Broer. Het artikel dat nu is gepubliceerd, doet er uitgebreid verslag van.

  • Cedeo-erkenning voor Driestar onderwijsadvies: 'Kundige adviseurs, trainers en begeleiders'

   Op 15 februari 2024 is Driestar onderwijsadvies opnieuw Cedeo-erkend voor haar onderwijsadviesdienst. De Cedeo-erkenning is gebaseerd op klanttevredenheidsonderzoek. Tweejaarlijks vindt een uitgebreide audit plaats. Deze audit is in de achterliggende maanden steekproefsgewijs uitgevoerd onder tien scholen uit ons klantenbestand.

  • Dr. Paul Visser: 'In de stad steeds meer mensen overtuigd van unieke boodschap evangelie'

   Nederlanders willen graag in de stad wonen. Steden als Amsterdam en Utrecht groeien. Het aantal christenen in steden neemt echter af. In heel ons land staat het christelijk en reformatorisch onderwijs onder druk, maar in de stad is deze druk nog sterker.

  • ‘Zal ik dan toch mijn Engels gaan verbeteren?’

   Een vraag die jij jezelf misschien al lang stelt, maar waar je nog niets mee hebt gedaan. ‘Zal ik dan toch een cursus Engels gaan doen, om mijn taalvaardigheid te verbeteren?' Dat snappen wij helemaal.

  • Terugblik symposium Het Jonge Kind: een dag vol inspiratie

   Ongeveer 200 onderbouwleerkrachten, ib’ers, teamleiders en directeuren bezochten op 31 jan. het symposium Het jonge kind. Vanwege het feit dat binnen 10 dagen het symposium vol was geboekt, was er ook de mogelijkheid om via een livestream het ochtendprogramma bij te wonen.