Bijwerkhulp begrijpend lezen of spelling door opgeleide studenten helpt scholen 16 februari 2023

Als de resultaten bij bepaalde leerlingen in groep 4 t/m 8 op het gebied van spelling of begrijpend lezen achterblijven, bestaat de mogelijkheid om deze leerlingen bijwerkhulp te laten geven door hiervoor opgeleide studenten uit PABO-4.

Vanuit de opgedane ervaringen blijkt dat scholen echt geholpen zijn door extra handen voor bijwerkhulp en dat leerlingen hierdoor ook aantoonbaar groeiden in hun resultaten voor begrijpend lezen en / of spelling.

Na de lock-down periodes zijn hier in de afgelopen jaren diverse positieve ervaringen mee opgedaan. Scholen zijn geholpen, leerlingen groeien en tegelijk groeien de studenten in hun bekwaamheden om af te stemmen op specifieke onderwijsbehoeftes. 

Organisatie

De ondersteuning bestaat uit één keer per week een uur bijles (of voor spelling of voor begrijpend lezen) aan een groepje basisschoolleerlingen. Totaal betreft het 30 bijwerklessen van 1,0 uur aan een groepje leerlingen.

Een groepje bestaat uit pakweg 4 tot max. 6 leerlingen. De begeleiding kan digitaal plaatsvinden, waarbij de betreffende leerlingen meedoen vanuit huis. Tussentijds wordt in een traject van bijwerkhulp ook geëvalueerd met de school, studenten die de bijwerkhulp geven en een onderwijsadviseur van Driestar educatief.

Opgeleide en gecoachte studenten

De studenten die de bijwerkhulp aan groepjes leerlingen geven, worden vanuit Driestar educatief hiervoor door een onderwijsadviseur getraind en in de praktijk gecoacht op het betreffende taaldomein. Hoe geef je spellinghulp aan zwakke spellers? Hoe help je een zwakke begrijpend lezer verder?

De studenten werken met de methode die door u op school gebruikt worden voor spelling of begrijpend lezen, waardoor de aansluiting meest optimaal is. Binnen de vrije studieruimte voor het vak Nederlands krijgen de studenten hier gelegenheid voor. 

Zoek voor meer informatie gerust contact met Arie Visser (onderwijsadviseur en docent Nederlands).

Meer nieuws

  • Taalreis naar Engeland: Culture, Course and Cakes

   Ieder jaar organiseert Driestar educatief een Taalreis naar Broadstairs, Engeland. Deze week bestaat uit een mooie combinatie van intensieve taalstudie en verrijkende ontmoetingen met onze Engelse buren. Leerkrachten in het basisonderwijs werken tijdens deze week vooral aan hun eigen vaardigheden.

  • Webinars over Gidsen 4: Didactiek – een christelijke les

   Driestar educatief organiseert samen met de TUA een serie gratis webinars waarin de auteurs iedere keer een ander thema uitdiepen dat in een van de hoofdstukken van Gidsen centraal staat.

  • Doorlopende leerlijn werkwoordspelling PO naar VO

   Vanaf schooljaar 2021-2022 is in het voortgezet onderwijs de methode Kapitaal Nederlands in gebruik genomen. Hierin is een doorlopende leerlijn werkwoordspelling van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs opgenomen. Dit geactualiseerde schema is nu digitaal (gratis) ter beschikking!

  • Nieuwe versie methode Taal actief vanaf volgend schooljaar beschikbaar

   Van de veel gebruikte taalmethode Taal actief komt er een nieuwe versie; namelijk versie 5. De seculiere versie van Taal actief 5 van uitgeverij Malmberg is nu al beschikbaar voor de groepen 4 en 5 en in cursusjaar 2023-2024 komt deze beschikbaar voor groep 6 t/m 8.

  • Katern ‘Werken met professionele leergemeenschappen’

   Een professionele leergemeenschap (PLG) kan docenten helpen om samen te leren. Dan moet zo’n PLG wel voldoen aan de goede kenmerken. En daar valt aan te werken, zo blijkt uit een onderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.