Benoeming Bart Vollmuller manager Driestar onderwijsadvies 4 juni 2020

Bart Vollmuller (48) start per 1 september 2020 als manager van Driestar onderwijsadvies. Hij vult daarmee de vacature op die ontstaat door het vertrek van Marian Ruitenberg. Vollmuller combineert zijn nieuwe functie met zijn huidige betrekking als manager van de Gouwe Academie.

Managementteam

De nieuwe manager van Driestar onderwijsadvies vervult die functie samen met Dirk Verweij. Samen vormen ze het managementteam van de onderwijsadviestak van Driestar educatief.

Veel ervaring

Vollmuller zal zich vooral inzetten op het terrein van relatiebeheer met scholen en productontwikkeling. Driestar onderwijsadvies zet in op klantnabijheid en werkt nauw samen met scholen aan productontwikkeling. Bart kent het scholenveld goed en heeft veel ervaring met onderwijsadvies als manager van de aan Driestar educatief gelieerde Gouwe Academie. Dat is de verzamelnaam voor scholing en begeleiding van ParnasSys, Somtoday, Gynzy en Zien!.

Blij en dankbaar

Het college van bestuur van Driestar educatief is verheugd met de benoeming van Bart Vollmuller in deze functie. “We zijn blij en dankbaar met deze benoeming en wensen Bart veel zegen, wijsheid en succes in zijn nieuwe verantwoordelijkheid.”

Dyslexie

Marian Ruitenberg stopt per 1 september 2020 als manager van Driestar onderwijsadvies, en zal als projectmanager nog voor de periode van een jaar de verantwoordelijkheid dragen voor het domein jeugdhulp.

Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.