Benoeming Bart Vollmuller manager Driestar onderwijsadvies 4 juni 2020

Bart Vollmuller (48) start per 1 september 2020 als manager van Driestar onderwijsadvies. Hij vult daarmee de vacature op die ontstaat door het vertrek van Marian Ruitenberg. Vollmuller combineert zijn nieuwe functie met zijn huidige betrekking als manager van de Gouwe Academie.

Managementteam

De nieuwe manager van Driestar onderwijsadvies vervult die functie samen met Dirk Verweij. Samen vormen ze het managementteam van de onderwijsadviestak van Driestar educatief.

Veel ervaring

Vollmuller zal zich vooral inzetten op het terrein van relatiebeheer met scholen en productontwikkeling. Driestar onderwijsadvies zet in op klantnabijheid en werkt nauw samen met scholen aan productontwikkeling. Bart kent het scholenveld goed en heeft veel ervaring met onderwijsadvies als manager van de aan Driestar educatief gelieerde Gouwe Academie. Dat is de verzamelnaam voor scholing en begeleiding van ParnasSys, Somtoday, Gynzy en Zien!.

Blij en dankbaar

Het college van bestuur van Driestar educatief is verheugd met de benoeming van Bart Vollmuller in deze functie. “We zijn blij en dankbaar met deze benoeming en wensen Bart veel zegen, wijsheid en succes in zijn nieuwe verantwoordelijkheid.”

Dyslexie

Marian Ruitenberg stopt per 1 september 2020 als manager van Driestar onderwijsadvies, en zal als projectmanager nog voor de periode van een jaar de verantwoordelijkheid dragen voor het domein jeugdhulp.

Meer nieuws

  • Post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid: Kinderen echt zien en begeleiden in hun ontwikkeling

   Wil je meer weten over de (hoog)begaafde leerling? Wil je de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in je school naar een hoger plan trekken? Dan is onze post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid iets voor jou!

  • VACATURE: Opleidingsdocent/projectleider (1,0 fte)

   Vind jij het een uitdaging om een nieuw terrein van onderwijs te verkennen en te ontwikkelen? Binnen Driestar educatief starten wij een pilot rondom het thema oudere kind. Wij zoeken iemand die als projectleider betrokken wil zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze pilot. Deze pilot wordt uitgevoerd met studenten van de pabo en de lerarenopleiding voortgezet onderwijs in samenwerking met het werkveld.

  • Burgerschapswet: uitstel, maar geen afstel

   Kort geleden stond het nieuwe wetsvoorstel burgerschapsonderwijs op de agenda van de Tweede Kamer. Omdat de coronacrisis de aandacht van de kamer opeiste, is de geplande bespreking uitgesteld. Voor de scholen is het belangrijk te beseffen dat uitstel geen afstel betekent. Invoering van de uitgebreide verplichting tot het geven van burgerschapsonderwijs staat nog steeds gepland voor augustus 2021. Hoe bereidt jouw school zich daarop voor?

  • Geloven in lesgeven

   Binnenkort verschijnt 'Geloven in lesgeven, didactiek als christelijke praktijk'. Dit boek is een belangrijke impuls voor het gesprek over christelijk onderwijs. Het helpt leraren op een andere manier naar hun didactische praktijk te kijken, zodat de christelijke identiteit het onderwijs nog sterker doortrekt.

  • Update: coronabeleid Driestar educatief

   De omstandigheden rond het coronavirus wisselen voortdurend. Op deze plek lees je een overzicht van de meest recente maatregelen van Driestar educatief, die erop gericht zijn verspreiding van het virus tegen te gaan en gezondheid van collega’s, studenten en bezoekers maximaal te waarborgen.