Ben jij een antwoorden-juf of een procedure-juf?* 22 januari 2018

Groep 3 en 4 zijn wat betreft rekenen zogenaamde valkuil-klassen. Je ziet een leerling aldoor goede resultaten behalen en je denkt dat hij of zij de stof voldoende beheerst, terwijl dat niet altijd het geval is. Dat komt openbaar in de tweede helft van groep 4. Dan worden de opgaven moeilijker en gaat die leerling uitvallen. Wat is er aan de hand?

In mijn praktijk merk ik vaak dat zwakke leerlingen te primitieve rekenstrategieën gebruiken en/of geen operationeel getalbegrip hebben. Beide gevallen worden beschreven.

Primitieve rekenstrategieën

Als je als leerkracht vooral op de antwoorden van een leerling let, weet je nog niets van de manier waarop de leerling tot het antwoord is gekomen. Vaak worden door rekenzwakke leerlingen te primitieve strategieën of procedures gebruikt. Als je die niet onderkent en daar tijdig wat aan doet, krijg je in de loop van groep 4 problemen die moeilijk weg te werken zijn. Wees dus geen antwoorden-juf, maar een procedure-juf*.

Onvoldoende operationeel getalbegrip

Een probleem kan ook zijn een onvoldoende operationeel getalbegrip. Is dit er niet, dan is het haast onmogelijk rekenzwakke kinderen meer efficiënte rekenstrategieën aan te leren.

Wat moet je je bij operationeel getalbegrip voorstellen? Dat is lastig om dat in het kort uit te leggen. We geven enkele  voorbeeldjes om je een eerste idee ervan te geven. Je hebt als leerling operationeel getalbegrip als je het antwoord weet op verhaaltjes zoals hieronder en dat ook kunt laten zien met blokjes:
 • ‘Als hier zes blokjes liggen’ (gebaar maken, geen materiaal), ‘en ik doe er wat blokjes bij’ (gebaar, geen materiaal), ‘en er liggen er dan negen’ (alleen ruim gebaar). ‘Hoeveel heb ik er dan bij gedaan?’
 • ‘Hier liggen zeven blokjes’ (gebaar, geen materiaal). ‘Nu pak ik een paar blokjes’ (gebaar, geen materiaal), ‘En dan zijn er nog vijf over’(alleen gebaar). ‘Hoeveel blokjes heb ik weggepakt?’
Hoe moet je het bovenstaande allemaal aanpakken? Daarvoor kun je terecht bij onze rekenexperts.

Meer informatie?

Wil je nog meer interessante informatie te weten komen die relevant is voor jou als ib’er? Ga dan naar onze pagina voor de ib’er.

*of meester natuurlijk!

Meer nieuws

  • Peuters met een Taalontwikkelingsstoornis

   “Ik begrijp je niet…”, “Hoe maak ik dat nou duidelijk?”. Het lijkt soms of de boodschap niet ‘binnenkomt’ bij de peuter. Soms kan het ook moeilijk zijn om een peuter te volgen in zijn verhalen. Er is sprake van weinig variatie in woorden en die woorden worden niet altijd goed uitgesproken. Hoe ga je daarmee om?

  • Ik sluit aan bij wat je kunt…

   Eef is leerkracht van een enthousiaste groep 6. Iedere donderdag worden er drie leerlingen uit haar klas opgehaald voor dyslexiebehandelingen. Na drie kwartier komen de kinderen weer binnen, zetten hun map in de kast en leggen hun spiekschriftje in hun laatje.

  • Het Grote Huis achter de dijk

   Dr. Ewald Mackay (docent Cultuurgeschiedenis en Filosofie) schrijft Artiosboekje over de plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland.

  • Nieuw onderwijsproject INCE in Burkina Faso

   ‘Een kind veranderen, is een gezin veranderen. Een gezin veranderen, is een gemeenschap veranderen. Een gemeenschap veranderen, is een regio veranderen en een regio veranderen is een natie veranderen!’, zo klonk het maandag 4 november uit de mond van Woord en Daad-programmaleider Jacob Jan Vreugdenhil in de Burkinese hoofdstad Ouagadougou. Samen met Driestar educatief lanceerde Woord en Daad daar een project voor beter onderwijs in Burkina Faso.

  • Accreditatie voor cursussen orthopedagogen en psychologen bij Driestar onderwijsadvies

   Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.