Ben jij een antwoorden-juf of een procedure-juf?* 22 januari 2018

Groep 3 en 4 zijn wat betreft rekenen zogenaamde valkuil-klassen. Je ziet een leerling aldoor goede resultaten behalen en je denkt dat hij of zij de stof voldoende beheerst, terwijl dat niet altijd het geval is. Dat komt openbaar in de tweede helft van groep 4. Dan worden de opgaven moeilijker en gaat die leerling uitvallen. Wat is er aan de hand?

In mijn praktijk merk ik vaak dat zwakke leerlingen te primitieve rekenstrategieën gebruiken en/of geen operationeel getalbegrip hebben. Beide gevallen worden beschreven.

Primitieve rekenstrategieën

Als je als leerkracht vooral op de antwoorden van een leerling let, weet je nog niets van de manier waarop de leerling tot het antwoord is gekomen. Vaak worden door rekenzwakke leerlingen te primitieve strategieën of procedures gebruikt. Als je die niet onderkent en daar tijdig wat aan doet, krijg je in de loop van groep 4 problemen die moeilijk weg te werken zijn. Wees dus geen antwoorden-juf, maar een procedure-juf*.

Onvoldoende operationeel getalbegrip

Een probleem kan ook zijn een onvoldoende operationeel getalbegrip. Is dit er niet, dan is het haast onmogelijk rekenzwakke kinderen meer efficiënte rekenstrategieën aan te leren.

Wat moet je je bij operationeel getalbegrip voorstellen? Dat is lastig om dat in het kort uit te leggen. We geven enkele  voorbeeldjes om je een eerste idee ervan te geven. Je hebt als leerling operationeel getalbegrip als je het antwoord weet op verhaaltjes zoals hieronder en dat ook kunt laten zien met blokjes:
 • ‘Als hier zes blokjes liggen’ (gebaar maken, geen materiaal), ‘en ik doe er wat blokjes bij’ (gebaar, geen materiaal), ‘en er liggen er dan negen’ (alleen ruim gebaar). ‘Hoeveel heb ik er dan bij gedaan?’
 • ‘Hier liggen zeven blokjes’ (gebaar, geen materiaal). ‘Nu pak ik een paar blokjes’ (gebaar, geen materiaal), ‘En dan zijn er nog vijf over’(alleen gebaar). ‘Hoeveel blokjes heb ik weggepakt?’
Hoe moet je het bovenstaande allemaal aanpakken? Daarvoor kun je terecht bij onze rekenexperts.

Meer informatie?

Wil je nog meer interessante informatie te weten komen die relevant is voor jou als ib’er? Ga dan naar onze pagina voor de ib’er.

*of meester natuurlijk!

Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.