Begin met een gedicht - ook online! 21 januari 2021

Ook in deze tijd van online lesgeven is het prima mogelijk om een les met een gedicht te beginnen. Je hebt dan een kort, maar mooi gezamenlijk moment met je klas. Het voorlezen kun je uitbreiden met een opdrachtje.Lieve woorden

“Komen in dit boek geen vloeken voor of grove woorden?” Een herkenbare vraag. Dichter Hans Hagen leert ons de andere kant: lieve woorden in plaats van schelden. Hans Hagen, die samen met zijn vrouw Monique verschillende gedichtenbundels heeft gemaakt, heeft recent een mooie folder op zijn website geplaatst. Daarin geeft hij bij elk van zijn bundels een lesidee. Op bladzijde 3 vertelt hij dat dichters altijd naar woorden zoeken. Hij daagt de kinderen uit zelf woorden te bedenken; lieve woorden, het omgekeerde van schelden.

Dichters in spé 

 Als je regelmatig poëzie in de klas (laat) lezen en de kinderen leert spelen met rijm, ritme, grappige woorden, kunnen ze al jong ontdekken hoe leuk, verrassend en vermakelijk taal kan zijn. Je hoeft daarvoor geen speciale affiniteit met poëzie te hebben of dichterlijk begaafd te zijn. Gewoon beginnen; met de gedichten en ideeën van Hans Hagen bijvoorbeeld. Maar kijk ook eens op de website Raadgedicht. Laat de kinderen maar nadenken en proberen welk woord uit het gedicht weggelaten is.  En je kunt wel eens verrast staan als je kinderen zelf poëzie laat schrijven. Op elke school zitten dichters in spe, het is aan jou als leerkracht om hen te stimuleren. Veel poëzieplezier!

Meer nieuws

  • Omgaan met energiebronnen

   Grondstoffen hebben we nodig. Maar ze zijn niet onuitputtelijk en het winnen ervan heeft gevolgen. In deze lessen over aardgaswinning leren leerlingen nadenken over de voor- en nadelen ervan.

  • Webinars burgerschapsonderwijs van start

   Het was een bont gezelschap dat zich via Teams aansloot bij het webinar Introductie burgerschapsonderwijs. Collega’s uit primair en voortgezet onderwijs, directeuren en teamleiders, leraren en ib-ers. Allemaal staan ze voor de taak om het burgerschapsonderwijs in hun school een boost te geven.

  • Webinars burgerschapsonderwijs

   Kort voor de kerstvakantie publiceerde Driestar onderwijsadvies samen met VGS en KOC Diensten de routekaart burgerschapsonderwijs. Dat initiatief is positief ontvangen en voor diverse scholen een aanleiding om stappen te gaan zetten. Een mooie eerste stap is deelname aan de webinars burgerschapsonderwijs.

  • Mag ik ook iets zeggen? Webinar over gesprek tussen school, ouders en leerlingen

   Een essentieel gesprek tijdens de schoolperiode van ieder kind: het driehoeksgesprek, tussen docenten, ouders én leerlingen. Want juist dát gesprek, waar iedereen een stem heeft, helpt kinderen verder en bevordert een goede relatie tussen school en ouders.

  • Met meer zelfvertrouwen Engels spreken, schrijven, luisteren en lezen

   Thuis in de avonduren je Engelse taalvaardigheden verbeteren? Begin maart gaan er twee online cursussen Engels van start! Daarnaast is er speciaal voor deelnemers aan het Cambridge examen B2 First een korte cursus van vijf bijeenkomsten ter voorbereiding op het examen. De cursussen zijn geschikt voor docenten, studenten en middelbare scholieren die met meer zelfvertrouwen Engels willen leren spreken, schrijven, luisteren en lezen.