Begin je nieuwe schooljaar waardevol! 2 juli 2020

Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.

Bij Waardenonderwijs laat je de waarden die op een natuurlijke manier linken aan je les schitteren in het lokaal en ga je concreet met de leerlingen aan de slag om die te oefenen. Om dat te bereiken is er een didactiek met zes werkvormen opgesteld waardoor de leerling echt moet oefenen met de waarde.

Waardenvol onderwijzen

Hoe oefen je met je leerlingen om geduld en zelfbeheersing te hebben in deze coronatijd? En hoe leren jullie om vergevingsgezindheid en naastenliefde te laten zien in het lokaal? Dit en meer komt langs in het traject waardenvol onderwijzen dat Driestar onderwijsadvies aanbiedt. Tijdens twee praktische en interactieve bijeenkomsten (online of fysiek) leer je als team het concept waardenonderwijs kennen. Waardenonderwijs is daarbij een tool die helpt om praktisch bezig te zijn rond de persoonsvorming van jezelf en de leerlingen.
Start parallel daaraan jullie eigen leertraject als school, waarbij de nadruk ligt op het verrijken en uitdragen van ieders persoonlijke waarden en op het praktisch maken van de schoolwaarden. Via intervisiemomenten krijgt het leertraject het karakter dat past bij een groots thema als persoonsvorming: ik vorm me, jij vormt je, wij worden gevormd.

Ben je benieuwd naar of heb je juist al ideeën voor een leertraject op jullie school rond persoonsvorming en waardenonderwijs? Neem contact op met Henrieke Hoogendijk. Er is nog ruimte om in september of oktober de introductiebijeenkomst te plannen.

Inspiratie voor elke dag

Het boek Van toegevoegde waarde is een inspiratieboek over waardenonderwijs. Acht burgerschapswaarden worden hierin vanuit de Bijbel en vanuit de samenleving belicht. Leerkrachten van verschillende basisscholen hebben er praktische lessen bij ontworpen die te koppelen zijn aan dagelijkse methode-lessen. “Elke dag doelen halen, is natuurlijk heel belangrijk. Maar elke dag dingen meegeven voor het leven – dat is pas echt heel waardevol”, zegt Jolien Both erover. De leerkracht van de Verhoeff-Rollmanschool in Bodegraven gaf haar gymles een herontwerp vanuit de waarde ‘naastenliefde’ voor in het boek.
 
Het boek is in de webwinkel van Driestar educatief te bestellen.

Meer nieuws

  • Leerstoel Christelijke pedagogiek van Driestar educatief naar Theologische Universiteit Apeldoorn

   Het College van Bestuur van Driestar educatief (DE) heeft in 2016 een leerstoel ‘Christelijke pedagogiek’ opgericht en deze als bijzondere leerstoel ondergebracht bij de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Per 1 september 2021 zal dit een reguliere leerstoel aan de TUA worden.

  • Diplomering post-hbo-opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie

   Donderdag 27 mei j.l. was het zover, 15 studenten namen hun diploma in ontvangst na het volgen van de opleiding rond hoogbegaafdheid. Deze studenten mogen zich nu specialist hoogbegaafdheid & differentiatie noemen. Doordat zij bij ons een landelijk erkende opleiding hebben gevolgd staan deze specialisten geregistreerd in het landelijk register.

  • Lectoraatsdag 29 september 2021: Als desem in het deeg, verhalen die vormen en verbinden

   PCGVO en Driestar educatief hebben een lectoraat ingericht over protestants vormingsonderwijs op de openbare basisschool. Op de lectoraatsdag van 29 september zal de installatie van associate lector dr. Jan van Doleweerd plaatsvinden.

  • Aanmelden vernieuwde Wonderlijk gemaakt Basis

   De lesmethode Wonderlijk gemaakt Basis is vernieuwd. Voor de gebruikers van de huidige methode gaat er wat veranderen. In dit nieuwsbericht lees je meer over deze veranderingen en wat je moet doen om toegang te krijgen tot het herziene materiaal.

  • Gods werkelijkheid betrekken bij lessen

   Leerstof en vakinhoud gaan over de werkelijkheid. Daarmee gaan ze ook over Gods werkelijkheid. Welke rol speelt de leerling in deze werkelijkheid? Die vraag heeft alles met christelijk burgerschap te maken. De zeven principes van de Didactische diamant helpen om een vakles vanuit christelijk perspectief vorm te geven.