Begin je nieuwe schooljaar waardevol! 2 juli 2020

Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.

Bij Waardenonderwijs laat je de waarden die op een natuurlijke manier linken aan je les schitteren in het lokaal en ga je concreet met de leerlingen aan de slag om die te oefenen. Om dat te bereiken is er een didactiek met zes werkvormen opgesteld waardoor de leerling echt moet oefenen met de waarde.

Waardenvol onderwijzen

Hoe oefen je met je leerlingen om geduld en zelfbeheersing te hebben in deze coronatijd? En hoe leren jullie om vergevingsgezindheid en naastenliefde te laten zien in het lokaal? Dit en meer komt langs in het traject waardenvol onderwijzen dat Driestar onderwijsadvies aanbiedt. Tijdens twee praktische en interactieve bijeenkomsten (online of fysiek) leer je als team het concept waardenonderwijs kennen. Waardenonderwijs is daarbij een tool die helpt om praktisch bezig te zijn rond de persoonsvorming van jezelf en de leerlingen.
Start parallel daaraan jullie eigen leertraject als school, waarbij de nadruk ligt op het verrijken en uitdragen van ieders persoonlijke waarden en op het praktisch maken van de schoolwaarden. Via intervisiemomenten krijgt het leertraject het karakter dat past bij een groots thema als persoonsvorming: ik vorm me, jij vormt je, wij worden gevormd.

Ben je benieuwd naar of heb je juist al ideeën voor een leertraject op jullie school rond persoonsvorming en waardenonderwijs? Neem contact op met Henrieke Hoogendijk. Er is nog ruimte om in september of oktober de introductiebijeenkomst te plannen.

Inspiratie voor elke dag

Het boek Van toegevoegde waarde is een inspiratieboek over waardenonderwijs. Acht burgerschapswaarden worden hierin vanuit de Bijbel en vanuit de samenleving belicht. Leerkrachten van verschillende basisscholen hebben er praktische lessen bij ontworpen die te koppelen zijn aan dagelijkse methode-lessen. “Elke dag doelen halen, is natuurlijk heel belangrijk. Maar elke dag dingen meegeven voor het leven – dat is pas echt heel waardevol”, zegt Jolien Both erover. De leerkracht van de Verhoeff-Rollmanschool in Bodegraven gaf haar gymles een herontwerp vanuit de waarde ‘naastenliefde’ voor in het boek.
 
Het boek is in de webwinkel van Driestar educatief te bestellen.

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!