Begin je nieuwe schooljaar waardevol! 2 juli 2020

Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.

Bij Waardenonderwijs laat je de waarden die op een natuurlijke manier linken aan je les schitteren in het lokaal en ga je concreet met de leerlingen aan de slag om die te oefenen. Om dat te bereiken is er een didactiek met zes werkvormen opgesteld waardoor de leerling echt moet oefenen met de waarde.

Waardenvol onderwijzen

Hoe oefen je met je leerlingen om geduld en zelfbeheersing te hebben in deze coronatijd? En hoe leren jullie om vergevingsgezindheid en naastenliefde te laten zien in het lokaal? Dit en meer komt langs in het traject waardenvol onderwijzen dat Driestar onderwijsadvies aanbiedt. Tijdens twee praktische en interactieve bijeenkomsten (online of fysiek) leer je als team het concept waardenonderwijs kennen. Waardenonderwijs is daarbij een tool die helpt om praktisch bezig te zijn rond de persoonsvorming van jezelf en de leerlingen.
Start parallel daaraan jullie eigen leertraject als school, waarbij de nadruk ligt op het verrijken en uitdragen van ieders persoonlijke waarden en op het praktisch maken van de schoolwaarden. Via intervisiemomenten krijgt het leertraject het karakter dat past bij een groots thema als persoonsvorming: ik vorm me, jij vormt je, wij worden gevormd.

Ben je benieuwd naar of heb je juist al ideeën voor een leertraject op jullie school rond persoonsvorming en waardenonderwijs? Neem contact op met Henrieke Hoogendijk. Er is nog ruimte om in september of oktober de introductiebijeenkomst te plannen.

Inspiratie voor elke dag

Het boek Van toegevoegde waarde is een inspiratieboek over waardenonderwijs. Acht burgerschapswaarden worden hierin vanuit de Bijbel en vanuit de samenleving belicht. Leerkrachten van verschillende basisscholen hebben er praktische lessen bij ontworpen die te koppelen zijn aan dagelijkse methode-lessen. “Elke dag doelen halen, is natuurlijk heel belangrijk. Maar elke dag dingen meegeven voor het leven – dat is pas echt heel waardevol”, zegt Jolien Both erover. De leerkracht van de Verhoeff-Rollmanschool in Bodegraven gaf haar gymles een herontwerp vanuit de waarde ‘naastenliefde’ voor in het boek.
 
Het boek is in de webwinkel van Driestar educatief te bestellen.

Meer nieuws

  • Terugkijken: webinar samen opleiden en inclusief onderwijs

   Lector inclusieve klassen bij Driestar educatief, Neely Anne de Ronde, heeft donderdag 19 november een bijdrage geleverd aan het webinar Samen opleiden en inclusiever onderwijs, georganiseerd door het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en het Steunpunt Passend Onderwijs van de PO- en VO-raad.

  • Burgerschapswet: de Tweede Kamer heeft gesproken

   In de media kreeg het betrekkelijk weinig directe aandacht, het aannemen van de wet op het burgerschapsonderwijs door de Tweede Kamer. De media waren vooral druk met discussies over ‘anti-homo verklaringen’ van reformatorische scholen en moties over toelatingsbeleid. En in de marge van die drukte passeerde dus genoemde wet.

  • Hoe spreekt de Bijbel over alcohol?

   Er zijn weer nieuwe lessen toegevoegd aan de kennisbank van Driestar educatief. In de kennisbank kunt u onder de tab ‘lessen’ verschillende lesvoorbeelden vinden. Er is een onderverdeling gemaakt voor de verschillende vakgebieden: talen, exacte vakken, zaakvakken, muziek/gym/bv en levensbeschouwing. Je vindt er bijvoorbeeld deze les Nederlands, waarin de leerlingen rondom de vraag uit de titel aan de slag gaan met hun leesvaardigheden.

  • Bijzondere editie Kerstzangavond Driestar hogeschool

   De Kerstzangavond is voor velen een hoogtepunt in het jaar. Een volle Sint-Jan in Gouda, prachtige koorzang, honderden zingende studenten. Vanwege de coronasituatie kan het niet zoals eerdere jaren. Er komt dit jaar wel een heel bijzondere livestream-editie van de Kerstzangavond op maandagavond 14 december om 19.30u.

  • Bied ook passende zorg aan leerlingen met dyslexie!

   Ben jij het aanspreekpunt voor dyslexie binnen jouw school? Tijdens de cursus Dyslexiespecialist 2.0 doe je theoretische en praktische kennis op over de begeleiding, behandeling en nazorg van kinderen met dyslexie, allemaal volgens de nieuwste inzichten. Ib’er Bettie van Dijk heeft er ervaring mee. Lees haar verhaal en word ook zelf enthousiast!