Begeleiden van opvallend gedrag bij jonge kinderen 25 oktober 2016

Juf Joyce kijkt naar de kinderen in haar groep… Wat een activiteit! Masja doet verwoede pogingen om haar pop een ander truitje aan te trekken. Het gaat al beter dan twee weken terug. Lars vindt ze moeilijk te begrijpen. Hij kan zomaar ineens boos worden maar soms ook intens verdrietig zijn. Hoe kan ze hem geven wat hij nodig heeft?

Herken je deze vragen van juf Joyce? Wat is normaal gedrag en wat niet? Hoe kan zij kinderen als Masja en Lars het beste begeleiden? Deze en andere vragen komen aan bod in de cursus vroegsignalering. De cursus is bedoeld voor onderbouwcoördinatoren en ib’ers van scholen die voorscholen begeleiden rondom zorgkinderen en voor pedagogisch medewerkers. 

>> Lees meer

Meer nieuws

  • Peuters met een Taalontwikkelingsstoornis

   “Ik begrijp je niet…”, “Hoe maak ik dat nou duidelijk?”. Het lijkt soms of de boodschap niet ‘binnenkomt’ bij de peuter. Soms kan het ook moeilijk zijn om een peuter te volgen in zijn verhalen. Er is sprake van weinig variatie in woorden en die woorden worden niet altijd goed uitgesproken. Hoe ga je daarmee om?

  • Ik sluit aan bij wat je kunt…

   Eef is leerkracht van een enthousiaste groep 6. Iedere donderdag worden er drie leerlingen uit haar klas opgehaald voor dyslexiebehandelingen. Na drie kwartier komen de kinderen weer binnen, zetten hun map in de kast en leggen hun spiekschriftje in hun laatje.

  • Het Grote Huis achter de dijk

   Dr. Ewald Mackay (docent Cultuurgeschiedenis en Filosofie) schrijft Artiosboekje over de plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland.

  • Nieuw onderwijsproject INCE in Burkina Faso

   ‘Een kind veranderen, is een gezin veranderen. Een gezin veranderen, is een gemeenschap veranderen. Een gemeenschap veranderen, is een regio veranderen en een regio veranderen is een natie veranderen!’, zo klonk het maandag 4 november uit de mond van Woord en Daad-programmaleider Jacob Jan Vreugdenhil in de Burkinese hoofdstad Ouagadougou. Samen met Driestar educatief lanceerde Woord en Daad daar een project voor beter onderwijs in Burkina Faso.

  • Accreditatie voor cursussen orthopedagogen en psychologen bij Driestar onderwijsadvies

   Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.