Begeleiden van opvallend gedrag bij jonge kinderen 25 oktober 2016

Juf Joyce kijkt naar de kinderen in haar groep… Wat een activiteit! Masja doet verwoede pogingen om haar pop een ander truitje aan te trekken. Het gaat al beter dan twee weken terug. Lars vindt ze moeilijk te begrijpen. Hij kan zomaar ineens boos worden maar soms ook intens verdrietig zijn. Hoe kan ze hem geven wat hij nodig heeft?

Herken je deze vragen van juf Joyce? Wat is normaal gedrag en wat niet? Hoe kan zij kinderen als Masja en Lars het beste begeleiden? Deze en andere vragen komen aan bod in de cursus vroegsignalering. De cursus is bedoeld voor onderbouwcoördinatoren en ib’ers van scholen die voorscholen begeleiden rondom zorgkinderen en voor pedagogisch medewerkers. 

>> Lees meer

Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.