Basis GGZ op de school 7 februari 2018

Voor het jaar 2018 hebben we weer veel jeugdhulpcontracten met gemeenten af mogen sluiten voor EED en basis GGZ. Zeker in de basis GGZ zijn er een aantal zorgregio’s bijgekomen waar het voorheen nog niet mogelijk was om deze trajecten aan te bieden op de scholen. Daar zijn we dankbaar voor!

Wellicht ben je al bekend met onze dyslexiezorg en leerlingenzorg in het kader van passend onderwijs. Graag vertellen wij je meer over onze basis GGZ, omdat dit mogelijk interessant is voor leerlingen op je school.
 
Basis GGZ is een behandeling voor lichte tot matige psychische problemen. Orthopedagogen van Driestar educatief bieden deze behandeling aan kinderen en jongeren die bijvoorbeeld te maken hebben met depressiviteit, ernstige vormen van (faal)angst of agressie of bij wie ADHD of een Autisme Spectrum Stoornis is vastgesteld. Vaak is er bij deze leerlingen al het een en ander geprobeerd, binnen de school en in het gezin, zoals een sova-training of extra begeleiding tijdens de lessen. Wanneer de problematiek aanblijft en er een vermoeden is dat er een psychische oorzaak is kan een gemeente een beschikking afgeven voor een basis GGZ traject. Deze zorg valt onder de jeugdwet en wordt zodoende gefinancierd door de gemeente waarin de leerling woonachtig is. 

Veel scholen en ouders zien voordelen om dit traject op de school te laten plaatsvinden. Een behandeling op de school maakt de drempel tot het aanvragen van zorg lager vanwege de vertrouwde omgeving, zowel voor ouders als voor het kind/de jongere. Dit zorgt ervoor dat hulp tijdig geboden kan worden. Daarbij helpt het dat de orthopedagoog van Driestar educatief (soms) al bekend is op de school. De leerling en de andere kinderen van de klas weten dan ook 'hij gaat even praten bij de juf van Driestar', in plaats van 'hij is naar een psycholoog'. Dit maakt het voor het kind en de omgeving minder beladen en spannend en er is een minimaal verlies aan lestijd voor het kind.
 
Tot slot is er een groot voordeel dat, wanneer de ouders dit toestaan, school meegenomen kan worden in de behandeling. Door beide contexten van het kind mee te nemen kunnen we zorgen voor een uniforme aanpak bij de begeleiding van de leerling, dat geeft rust en helderheid voor alle partijen en zorgt ervoor dat leerkracht en ouders ook na de behandeling eenvoudig (met dezelfde beelden en informatie) kunnen blijven afstemmen.
 
In 2018 zijn wij gecontracteerd voor basis GGZ in de volgende zorgregio’s:
Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem, BAR-gemeenten, Foodvalley, Haaglanden, Holland-Rijnland, Ijsselland, Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel, Midden-Holland, Midden-IJssel-Oost-Veluwe, Noord-Veluwe, Centraal Gelderland, Rivierenland, Twente, Utrecht-West, West-Brabant-Oost, Zaltbommel en Maasdriel, Zeeland, Zuid-Holland-Zuid, Zuid-Oost-Utrecht

Meer informatie

Als je meer informatie wilt over basis GGZ, wilt weten in welke zorgregio jouw school zich bevindt of wilt weten hoe een dergelijk traject aan te vragen is bij je plaatselijke gemeente, laat het ons dan weten.
 
Meer informatie over basis GGZ kun je vinden op onze pagina

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!