Allochtone kinderen in de peutergroep 18 mei 2017

Zo maar opeens zijn ze er… dat Syrische meisje dat gevlucht is met haar moeder en oma en een huis toegewezen gekregen heeft. Dat Poolse jongetje van wie zijn vader in Nederland werk heeft gevonden en samen met zijn ouders in een vakantiehuisje woont. Die twee Irakeese kinderen die eindelijk met hun ouders een vaste verblijfsvergunning hebben gekregen.

Ze kunnen zomaar bij jou in de peutergroep komen. Wat kun je als kinderopvang of voorschool doen in de opvang van allochtone kinderen? Wij geven je graag wat tips:​

1. Wie is het kind?
Probeer het kind en het gezin te leren kennen. Breng samen met de familie van het kind de voorgeschiedenis van het gezin in kaart zodat je het kind zo goed mogelijk kunt begrijpen en aan kunt sluiten op de leefomstandigheden. Geschikte instrumenten hiervoor zijn het visueel maken van de migratie (wees hierbij creatief!) en het samen tekenen van een stamboom.

2. Het contact met de ouders
Als ouders de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreken, is het belangrijk om extra te controleren of ze alles begrepen hebben. Zo kun je vragen of er iemand uit het netwerk van het gezin bij eventuele gesprekken kan zijn (denk hierbij aan mensen die vanuit vluchtelingenwerk of als taalmaatje aan het gezin zijn gekoppeld). Daarnaast kun je bijvoorbeeld een nieuwsbrief eenvoudiger maken voor ouders door te arceren wat voor hun kind belangrijk is.

3. Ga aan de slag met de Nederlandse taal
Om voor een goede aansluiting in de groep en later in het onderwijs te zorgen is het belangrijk dat het kind zo snel mogelijk de Nederlandse taal leert. Over het algemeen leren jonge kinderen een nieuwe taal vrij snel. Je kunt hierbij gebruik maken van de methode voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) die jullie gebruiken, zoals Startblokken of Doe meer met Bas, deze methoden bieden handvatten voor het leren van de taal. Veel van de allochtone peuters hebben waarschijnlijk al een vve-indicatie vanuit het consultatiebureau.
Daarnaast kun je kijken of je gemeente een locatie heeft van de Voorleesexpress. Bij de voorleesexpress wordt een vrijwilliger gekoppeld aan het gezin om voor te lezen. Voorlezen zorgt voor een snellere groei van de woordenschat.

4. Wees een 'beschermjas'
De kinderopvang of voorschool kan voor deze peuters en hun ouders een ‘beschermjas’ zijn. Dit kan onder andere door een netwerk te creëren van een groepje ouders die de migranten ouders helpen. Informeer ook altijd bij het sociale wijkteam wat zij kunnen betekenen voor het gezin.
Wanneer de contacten met de allochtone ouders lastig blijken te zijn door de taalbarrière of door culturele verschillen, of wanneer je twijfelt of er sprake is van probleemgedrag bij het kind kan een orthopedagoog van Driestar educatief je helpen en begeleiden. Ook kan zij een transcultureel interview met ouders afnemen waaruit je meer informatie verkrijgt over het kind en het gezin.

Driestar onderwijsadvies staat je graag bij in dit traject. Onze deskundige op het gebied van transculturele hulpverlening vertelt je graag meer over de mogelijkheden. 

Neem contact op met onze deskundige
P.J.A. (Petra) van Nederpelt

NVO Orthopedagoog-generalist
Teamleider Dyslexie

Telefoon:
0182-760743 0182-760743
LinkedIn:

Meer nieuws

  • Nieuwe uitgaven leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind

   De afgelopen periode zijn er verschillende uitgaven beschikbaar gekomen die je kunnen helpen bij het gebruiken van de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind: een handboek voor nul- tot tweejarigen, een verantwoording voor leerlijnen jonge kind (4-7 jaar) en een Vergelijkingsdocument Kleuterplein.

  • Opleiding pedagogiek in Gouda beste van Nederland

   De deeltijdopleiding pedagogiek en de lerarenopleiding Duits van Driestar hogeschool zijn de beste van Nederland. Ook de pabo in Gouda is een topopleiding. Dat blijkt uit de Keuzegids Hbo 2018.

  • Bijeenkomsten leerlijnen Jonge kind voor intern begeleiders

   Werk je op school met de leer- en ontwikkelingslijnen Jonge kind? Als intern begeleider of onderbouwcoördinator wil je je collega’s op een goede manier begeleiden en heb je wellicht behoefte aan verdieping en/of het uitwisselen van ervaringen met andere intern begeleiders in het werkveld.

  • Boem!

   Energizer, ijsbreker, intermezzo, uitsmijter, maar ook een volwaardig percussie-instrument.

  • Update: ZIEN! en monitoring sociale veiligheid

   Sinds afgelopen schooljaar is het mogelijk om met de leerlingvragenlijsten van ZIEN! de sociale veiligheid te monitoren. Dit naar aanleiding van de veranderde wetgeving. In dit artikel geven we je een update van de stand van zaken rondom ZIEN! en sociale veiligheid.