Accreditatie voor cursussen orthopedagogen en psychologen bij Driestar onderwijsadvies 5 december 2019

Theorieën over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.

Op deze wijze wordt het fundament onder het handelen in de praktijk verstevigd. Driestar onderwijsadvies heeft nu ook geaccrediteerde cursussen voor orthopedagogen en psychologen. 

Veel expertise

Driestar onderwijsadvies heeft veel expertise in het begeleiden van professionele opvoeders, ouders en kinderen en veel ervaring op het gebied van nascholing. Deze kennis is verwerkt in de inhoud van de cursussen. De meerwaarde van deze cursussen is dat actuele wetenschappelijk kennis in deze cursussen is verenigd met praktijkervaring. Alle cursusleiders zijn naast opleider ook daadwerkelijk werkzaam in de praktijk van de schoolbegeleiding. Kennis blijft daarmee niet alleen theorie, maar krijgt ook handen en voeten voor het daadwerkelijk handelen van orthopedagogen en psychologen. Driestar educatief is daarmee een goede aanbieder.

Verdiepen en actualiseren

Hanneke Bossenbroek, orthopedagoog bij Driestar onderwijsadvies, is blij met de accreditatie van de cursussen. “Driestar educatief biedt kwalitatief goed onderwijs aan diverse doelgroepen. Nu ook aan psychologen en orthopedagogen! Door middel van ons diverse aanbod zijn psychologen en orthopedagogen in staat om hun vakkennis te verdiepen en te actualiseren. Als orthopedagoog ben je dagelijks bezig in de praktijk. Dit vraagt van ons dat we op de hoogte zijn van theorieën rondom gedrag en ontwikkeling van de kinderen en jongeren en hun omgeving. Het fundament onder ons handelen moet dan ook stevig zijn.”

Ben jij benieuwd naar ons aanbod? Kijk dan op onze website. Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan even contact op met Hanneke Bossenbroek.

Meer nieuws

  • Relevante thema’s voor buitenlandse studenten

   Hoe stel je vanuit de eigen missie relevante pedagogische thema’s voor buitenlandse studenten aan de orde? En welke moeten dat zijn? Hoe slaag je er in dat het kennis wordt ‘by heart’ die zij straks effectief toepassen in hun onderwijspraktijk in een cultureel afwijkende context? Dat zijn, in het kort, de vragen waarmee het onderzoekcentrum in 2016 gestart is met als opdracht -maar ook met de ambitie – om in de loop van 2020 een Engelstalige Pedagogische Canon te presenteren.

  • Volg gratis ‘leerlijn’ in de nieuwe PETE app

   Wil jij in zes weken weer up-to-date zijn en geïnspireerd worden op een thema als Ouderbetrokkenheid of ADHD in de klas? Je kunt je aanmelden voor een traject in de app PETE van Driestar onderwijsadvies. Er is nu een beperkt aantal gratis accounts beschikbaar.

  • Cantatedienst 'Christ lag in Todesbanden': Cantate 4 van Bach op 1 februari

   Op zaterdag 1 februari 2020 zal er om 16.00 uur in de Sint-Janskerk te Gouda de jaarlijkse cantatedienst worden gehouden. Cantate ‘Christ lag in Todesbanden’ BWV 4 staat centraal, gezongen door het projectkoor van Driestar hogeschool onder leiding van Mariëlle Heidekamp.

  • Zien! Experttrajecten voorjaar 2020

   Ook dit voorjaar zijn er weer meerdere experttrajecten, waarin we met ib’ers en gedragsspecialisten aan de slag gaan meer te leren over Zien! en hoe je je team kunt begeleiden bij de implementatie van Zien!.

  • De eerste leerling van Piet Kuyt

   In dit jubileumjaar delen we graag mooie verhalen. Neem nu onderstaand verhaal van dhr. Ruissen, één van de eerste leerlingen van Piet Kuyt. Lees zijn verhaal en ontdek hoe het de eerste jaren op de Driestar (en in oorlogstijd) er aan toe ging.