Accreditatie voor cursussen orthopedagogen en psychologen bij Driestar onderwijsadvies 5 december 2019

Theorieën over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.

Op deze wijze wordt het fundament onder het handelen in de praktijk verstevigd. Driestar onderwijsadvies heeft nu ook geaccrediteerde cursussen voor orthopedagogen en psychologen. 

Veel expertise

Driestar onderwijsadvies heeft veel expertise in het begeleiden van professionele opvoeders, ouders en kinderen en veel ervaring op het gebied van nascholing. Deze kennis is verwerkt in de inhoud van de cursussen. De meerwaarde van deze cursussen is dat actuele wetenschappelijk kennis in deze cursussen is verenigd met praktijkervaring. Alle cursusleiders zijn naast opleider ook daadwerkelijk werkzaam in de praktijk van de schoolbegeleiding. Kennis blijft daarmee niet alleen theorie, maar krijgt ook handen en voeten voor het daadwerkelijk handelen van orthopedagogen en psychologen. Driestar educatief is daarmee een goede aanbieder.

Verdiepen en actualiseren

Hanneke Bossenbroek, orthopedagoog bij Driestar onderwijsadvies, is blij met de accreditatie van de cursussen. “Driestar educatief biedt kwalitatief goed onderwijs aan diverse doelgroepen. Nu ook aan psychologen en orthopedagogen! Door middel van ons diverse aanbod zijn psychologen en orthopedagogen in staat om hun vakkennis te verdiepen en te actualiseren. Als orthopedagoog ben je dagelijks bezig in de praktijk. Dit vraagt van ons dat we op de hoogte zijn van theorieën rondom gedrag en ontwikkeling van de kinderen en jongeren en hun omgeving. Het fundament onder ons handelen moet dan ook stevig zijn.”

Ben jij benieuwd naar ons aanbod? Kijk dan op onze website. Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan even contact op met Hanneke Bossenbroek.

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!