Aan de slag met ZIEN! en sociale veiligheid Geplaatst op 20 november 2017

Graag willen we je op de hoogte houden van het laatste nieuws rondom het in kaart brengen van de sociale veiligheid met behulp van de ZIEN! leerlingvragenlijsten. Zo is er inmiddels een handreiking waarin we beschrijven hoe je ZIEN! inzet als monitor en geven we tips voor de analyse. Bovendien kunnen we je meer vertellen over de betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst Veiligheidsbeleving.

In de handreiking wordt beschreven hoe ZIEN! precies kan worden ingezet als monitoringsinstrument voor sociale veiligheid. We geven je meer informatie over het thema, en vertellen hoe de monitoring en de uitwisseling met de inspectie verloopt. Vanuit het ministerie en de inspectie zijn er bepaalde eisen gesteld aan de monitoring. Het is daarom belangrijk dat je de informatie in de handreiking goed doorneemt voordat de vragenlijsten worden ingevuld.

Vergelijken met landelijke gemiddelden

Met name belangrijk zijn de benchmarkgegevens die ook in de handreiking zijn opgenomen. Met deze landelijke gemiddelden kun je namelijk je eigen schoolgemiddelden vergelijken en zo een beeld vormen van de sociale veiligheid op jouw school. We geven tips hoe je naar je eigen gegevens kunt kijken, welke vragen je daarbij kunt stellen en hoe je verder gaat. Het invullen is geen doel op zich, het gaat er uiteraard om wat de resultaten betekenen voor jouw school en welke acties nodig zijn!
 
>> Download de handreiking (pdf)

Zelf berekenen schoolgemiddelden

Geef je toestemming voor uitwisseling met de inspectie, dan ontvang je aan het einde van het schooljaar je schoolgemiddelden. Wil je eerder de gegevens weten om je acties te kunnen bepalen? In de handreiking vind je een instructie hoe je handmatig de schoolgegevens uit ParnasSys kunt halen en berekenen. Je maakt daarvoor gebruik van het Excelbestand ‘Format schoolgemiddelden monitoring sociale veiligheid’, dat je kunt vinden onder de knop ‘Informatief’ op het startscherm van ZIEN!, onder het kopje ‘Algemeen’.
 
>> Download het format en de instructie (excel)

Verantwoording

Voor de monitoring moet je een valide (je meet wat je wilt meten) en betrouwbare vragenlijst gebruiken. Voor de vragenlijst Leer- en leefklimaat was dit al eerder vastgesteld. We hebben inmiddels ook de gegevens voor de vragenlijst Veiligheidsbeleving. Ook deze vragenlijst is valide en betrouwbaar. De vragenlijsten kunnen dus goed gebruikt worden als monitoringsinstrument! In het verantwoordingsdocument lees je alles over het onderzoek en de resultaten.
 
>> Download de verantwoording (pdf)

Nieuwe vragenlijst Veiligheidsbeleving

Uit het onderzoek bleek dat de vragenlijst Veiligheidsbeleving van 8 stellingen naar 4 stellingen kon worden teruggebracht. Er is daarom een nieuwe versie van de vragenlijst verschenen. Daarover lees je meer in dit nieuwsbericht. Deze versie van de vragenlijst heeft ook een representatieve normering, gebaseerd op een landelijke normgroep.
 
De handreiking, het format om zelf je schoolgemiddelden te berekenen en de verantwoording zijn ook te vinden onder Informatief in ZIEN!. Ook op onze website zijn de documenten beschikbaar. Via de website houden we je ook steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond dit thema!

Meer nieuws