Aan de slag met de handelingssuggesties van Zien! Geplaatst op 6 februari 2019

De nieuwe handelingssuggesties van Zien! zijn geschikt om zowel preventief als curatief aan de slag te gaan met het sociaal-emotioneel functioneren van de kinderen in je klas. We hebben al onze suggesties voor aanpak op alle dimensies nu handig bij elkaar gezet in één document.

Opbouw

Per ontwikkelleeftijd zie je eerst de leerdoelen die (per dimensie en ontwikkeltaak) hierbij horen. Daaronder vind je alle suggesties voor aanpak terug. Je kunt keuzes maken aan welke doelen je wilt werken, en welke aanpak je daarbij wilt gebruiken. Voor veel doelen zijn verschillende aanpakken beschikbaar. Je kunt zelf kijken wat bij jou en/of je groep past. Veel suggesties zijn erop gericht om tijdens je lessen uit te voeren, bijvoorbeeld tijdens een gymles of een samenwerkopdracht.

Sova-methode

Je kunt er op deze manier voor zorgen dat álle onderdelen het hele jaar door aan bod komen. Zo kun je Zien! inzetten als sova-methode, en preventief werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Op basis van de (groeps)profielen kun je keuzes maken waar je groep/leerling extra ondersteuning op nodig heeft. Die dimensies kun je dan extra aandacht geven.

Totaaldocument

Naast dit document met alle suggesties voor aanpak per ontwikkelingsleeftijd, is er ook een ander bestand, waarin álle complete handelingssuggesties staan, zoals je ze ook onder de indicatie-uitspraken kunt vinden. Deze bevat meer informatie en is voor curatief gebruik extra geschikt: je kunt kijken wat de zone van naaste ontwikkeling is van een groep/kind. Het kan zijn dat je dan doelen kiest van een lager ontwikkelingsniveau om aan te werken.

De eerste schoolweken

Meestal vul je Zien! in rond de herfstvakantie en ga je daarna nadenken over een aanpak. Juist die eerste schoolweken is het belangrijk om bezig te zijn met leerling- en groepsgedrag. In die weken zou je goed kunnen werken aan Betrokkenheid en Welbevinden.

Pedagogische interventies

Jouw handelen als leerkracht is cruciaal in de groep. In het document vind je daarom ook een kort overzicht met tips per vaardigheid. Wat kun je doen en wat moet je juist niet doen?

Aan de slag

Wil je aan de slag? Je kunt beide document downloaden onder de knop Informatief op het startscherm van Zien!, onder het kopje Handelingssuggesties leerjaar 1-8. Het gaat dan om de documenten ‘Werken aan de Zien! dimensies’ en ‘Handelingssuggesties ZIEN! zomer 2018 Totaal’.

Meer nieuws

  • Inschrijving geopend voor ib-opleiding 2019-2020

   Je bent al langere tijd intern begeleider op jouw school. Of je bent nog maar net begonnen met deze prachtige taak binnen je school. Dan hebben wij voor jou een interessant eenjarige Post-Hbo ib-opleiding! Je kunt je nu inschrijven voor het cursusjaar 2019-2020

  • Terugblik symposium Het jonge kind 2019

   Meer dan 200 leerkrachten, ib’ers en teamleiders uit de onderbouw bezochten op 6 februari het symposium Het jonge kind. Dit jaar was Bea Pompert te gast met haar lezing ‘Spelend leren? Liever niet!’. Een korte terugblik op deze inspirerende dag die door de deelnemers werd gewaardeerd met een 8,6!

  • En dan ben je leraar

   Ken jij iemand die ook geknipt is voor het onderwijs? Attendeer hem of haar op de nieuwe campagne Uurtje voor de klas!

  • Zien! leerlingvragenlijst 1-16 vernieuwd

   De leerlingvragenlijst Leer- en leefklimaat voor so/vso en groep 1-4 is vernieuwd. De stellingen zijn tekstueel gewijzigd en er zijn een aantal stellingen toegevoegd. Ook is er bij elke stelling een picto-versie ontwikkeld, speciaal voor leerlingen met een laag taalbegrip.

  • Zien! Experttrajecten voorjaar 2019

   Ook dit voorjaar zijn er weer meerdere experttrajecten, waarin we met ib’ers en gedragsspecialisten aan de slag gaan meer te leren over Zien! en hoe je je team kunt begeleiden bij de implementatie van Zien!.