7 tips voor het aanvragen van subsidie voor internationalisering en Engels 12 februari 2021

Voor nascholing, begeleiding en visitaties kunnen scholen IFO-subsidie aanvragen. IFO staat voor 'internationalisering funderend onderwijs'. Ben je leerkracht, coördinator Engels of schoolleider en wil je nascholing Engels, nieuw materiaal aanschaffen of internationalisering breder gaan inzetten? Vraag dan deze subsidie aan. Onderstaande 7 tips helpen je hierbij.

De regeling Internationalisering funderend onderwijs (IFO) heeft als doel om scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te integreren in het schoolbeleid, met een doordachte visie en aanpak. Klik hier voor de voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen. 

7 tips voor het aanvragen van subsidie

1. Stel een duidelijk doel
Hoe helderder je voor ogen hebt wat je wilt bereiken, hoe gemakkelijker het is om een aanvraag in te dienen. Waarom is het belang voor je leerlingen, het team en de school als geheel? Wat wil je aan het eind van de subsidieperiode bereikt hebben? Hoe beter je hierover hebt nagedacht, hoe sterker én kansrijker je voorstel. Wees je er ook bewust van dat de invoering van vvto of een nieuw onderwijsconcept als IPC tijd kost. Daarom is een meerjarenbeleidsplan voor het verkrijgen van subsidie verplicht.

2. Volg de stappen bij het online aanvraagformulier
In dit aanvraagformulier word eenvoudig stap voor stap meegenomen om de juiste informatie in te voeren:
Online aanvraagformulier. Je vindt hier ook voorbeeldformulieren van andere scholen.

3. Zorg voor steun van je management
Op welke manier je het onderwijs op jouw school ook (verder) wilt internationaliseren, steun van de schoolleiding is onmisbaar. Het coördineren van een nieuw project kost tijd en vraagt om ondersteuning. Wees er dus zeker van dat je voldoende uren ter beschikking krijgt en dat het management achter je doel staat.

4. Maak een degelijk beleidsplan
Als je school al een beleidsplan heeft liggen, met daarin een duidelijke omschrijving van de internationaliseringsplannen, scheelt dat je werk. Ligt zo’n beleidsplan er nog niet, dan is het een aanbeveling om onze Cursus coordinator Engels te volgen. Een format voor een meerjarenbeleidsplan vind je in de Handreiking Internationalisering.

5. Weet wie de aanvraag doet
Vraag je samen met een andere school subsidie aan voor het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn? Dan dient de school die het meest ervaren is met internationalisering (en dus al jarenlang vvto aanbiedt) de aanvraag in te dienen.

6 .Vraag advies
Twijfels of vragen over de procedure, of heb je een ander internationaliseringsconcept in gedachten dan hierboven genoemd? Neem dan contact op met Nuffic via Dienst Uitvoering Subsidies.
of bel 070 4260 260.

7. Na de aanvraag: houd je vorderingen bij
Aanvraag gedaan én subsidie toegewezen? Houd dan vanaf het begin de vorderingen goed bij. Na de afronding van het project dien je een activiteitenverslag in te vullen. Dat gaat des te gemakkelijker wanneer je alle voortgang goed hebt gedocumenteerd.

Vraag ons advies

Kom je er niet helemaal uit? Wij denken graag mee over de aanvraag die je als school wilt doen. We bieden diverse cursussen nascholing Engels aan en adviseren scholen hoe ze het vak Engels het beste kunnen neerzetten in de school (belangrijk voor de aanvraag!). Neem contact op met Sjoerd van den Berg (Onderwijsadvies Engels) voor een telefoon- of videogesprek of kijk voor ons aanbod van cursussen op aanbod nascholing Engels.

Meer nieuws

  • Omgaan met energiebronnen

   Grondstoffen hebben we nodig. Maar ze zijn niet onuitputtelijk en het winnen ervan heeft gevolgen. In deze lessen over aardgaswinning leren leerlingen nadenken over de voor- en nadelen ervan.

  • Webinars burgerschapsonderwijs van start

   Het was een bont gezelschap dat zich via Teams aansloot bij het webinar Introductie burgerschapsonderwijs. Collega’s uit primair en voortgezet onderwijs, directeuren en teamleiders, leraren en ib-ers. Allemaal staan ze voor de taak om het burgerschapsonderwijs in hun school een boost te geven.

  • Webinars burgerschapsonderwijs

   Kort voor de kerstvakantie publiceerde Driestar onderwijsadvies samen met VGS en KOC Diensten de routekaart burgerschapsonderwijs. Dat initiatief is positief ontvangen en voor diverse scholen een aanleiding om stappen te gaan zetten. Een mooie eerste stap is deelname aan de webinars burgerschapsonderwijs.

  • Mag ik ook iets zeggen? Webinar over gesprek tussen school, ouders en leerlingen

   Een essentieel gesprek tijdens de schoolperiode van ieder kind: het driehoeksgesprek, tussen docenten, ouders én leerlingen. Want juist dát gesprek, waar iedereen een stem heeft, helpt kinderen verder en bevordert een goede relatie tussen school en ouders.

  • Met meer zelfvertrouwen Engels spreken, schrijven, luisteren en lezen

   Thuis in de avonduren je Engelse taalvaardigheden verbeteren? Begin maart gaan er twee online cursussen Engels van start! Daarnaast is er speciaal voor deelnemers aan het Cambridge examen B2 First een korte cursus van vijf bijeenkomsten ter voorbereiding op het examen. De cursussen zijn geschikt voor docenten, studenten en middelbare scholieren die met meer zelfvertrouwen Engels willen leren spreken, schrijven, luisteren en lezen.