28 nieuwe ZIEN!-experts na tweedaagse cursus 20 november 2017

Vorige week ontvingen 28 personen het certificaat van de ZIEN!-expertcursus. In een tweedaagse doorliepen zij de cyclus ‘Waarnemen-Begrijpen-Wegen-Plannen-Handelen’ en legden zij een verbrede basis voor het werken met ZIEN! in hun eigen school.

Tijdens deze tweedaagse cursus leerden zij meer over de achtergronden van ZIEN!, het bevorderen van het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen en hoe je leerkrachten kunt coachen ter bevordering van hun sensitiviteit en responsiviteit. 

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

zien_experts_klein.jpg


De deelnemers, afkomstig van bassischolen in het hele land:

 • Zijn toegerust om leerkrachten te begeleiden bij het gebruik van ZIEN!
 • Hebben kennis over het theoretische concept van ZIEN!, de zeven dimensies en de ontwikkeltaken in de leeftijdsfase van 4 t/m 12, de leerlijnen en de doelen in leeftijdsfasen;
 • Kunnen taal geven aan gedrag en leerling-profiel en in groepsprofiel lezen en interpreteren;
 • Kennen de betekenis van ZIEN! in het werken met de HGW-cyclus (waarnemen-begrijpen-plannen-handelen-evalueren) op leelringniveau, groepsniveau en schoolniveau;
 • Kennen de plaats van ZIEN! en de sociaal-/ emotionele ontwikkeling als thema in de schoolontwikkeling;
 • Kunnen de ouderbetrokkenheid door middel van ZIEN! vergroten. 

Leerlingen echt zien

De deelnemers zijn enthousiast over de cursus. "ZIEN! wordt zo echt een hulpmiddel om mijn leerlingen te begrijpen", schrijft een van de deelnemers. "ZIEN! helpt mij bij het ‘echt zien’ van leerlingen en mijn groep. Het helpt mij om te kijken zonder oordeel (Waarnemen)." 

Een andere deelnemer schrijft: "ZIEN! is voor mij een hulpmiddel geworden wat leerkrachten helpt om het gedrag van alle leerlingen in mijn groep objectief in beeld te brengen: je brengt in beeld wat je daadwerkelijk ziet! ZIEN! brengt structuur in het observeren van leerlinggedrag. ZIEN! geeft gezamenlijke taal (voor leerkracht, ouder en kind) om het gedrag zonder oordeel te beschrijven.

Ook ZIEN!-expert worden?

De volgende ZIEN!-expertcursus in Gouda start op 13 maart 2018. Natuurlijk kan deze cursus ook binnen de eigen school gevolgd worden. Zo starten we binnenkort ook in Houten, Eindhoven, Joure en Groningen. Benieuwd of we ook naar jouw regio komen? Neem dan contact met ons op. 

Meer nieuws

  • Informatiebijeenkomst werken in het voortgezet onderwijs

   Ben je op professioneel vlak op zoek naar een nieuwe uitdaging? Sta je middenin de maatschappij en heb je hart voor werken met jongeren? Wil je jongeren onderwijzen en hun talenten laten ontdekken vanuit een christelijke identiteit? Dan is het reformatorisch voortgezet onderwijs op zoek naar jou!

  • Alle cursussen van de ParnasSys Academie in een handig overzicht

   Wil jouw school stappen maken in het gebruik van ParnasSys in 2018? Meld je aan voor een van onze cursussen! Vraag een brochure aan met al onze cursussen tot de zomer of kijk op de website!

  • Wanneer stel je een ontwikkelingsperspectief op?

   Voor veel scholen is het niet helemaal duidelijk wanneer je een ontwikkelingsperspectief opstelt. Is het verplicht? Moet het voor alle leerlingen met een eigen leerroute? Ons handige stroomschema helpt!

  • Stappenplan bij vragenlijst ZIEN! voor het (v)so

   Ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs kun je met ZIEN! werken. Speciaal voor deze doelgroep is de vragenlijst ZIEN! leerjaar 1-16 (ruwe scoresnorm) ontwikkeld. Om je op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst is een stappenplan gemaakt.

  • Pilot ParnasSys-omgeving voor 0-4 jaar

   De wens van kindcentra en kinderdagverblijven is dat ze voor de kinderen van 0-4 jaar ook in een ParnasSys-omgeving kunnen werken. Op dit moment draait daarvoor een pilot.