28 nieuwe ZIEN!-experts na tweedaagse cursus 20 november 2017

Vorige week ontvingen 28 personen het certificaat van de ZIEN!-expertcursus. In een tweedaagse doorliepen zij de cyclus ‘Waarnemen-Begrijpen-Wegen-Plannen-Handelen’ en legden zij een verbrede basis voor het werken met ZIEN! in hun eigen school.

Tijdens deze tweedaagse cursus leerden zij meer over de achtergronden van ZIEN!, het bevorderen van het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen en hoe je leerkrachten kunt coachen ter bevordering van hun sensitiviteit en responsiviteit. 

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

zien_experts_klein.jpg


De deelnemers, afkomstig van bassischolen in het hele land:

 • Zijn toegerust om leerkrachten te begeleiden bij het gebruik van ZIEN!
 • Hebben kennis over het theoretische concept van ZIEN!, de zeven dimensies en de ontwikkeltaken in de leeftijdsfase van 4 t/m 12, de leerlijnen en de doelen in leeftijdsfasen;
 • Kunnen taal geven aan gedrag en leerling-profiel en in groepsprofiel lezen en interpreteren;
 • Kennen de betekenis van ZIEN! in het werken met de HGW-cyclus (waarnemen-begrijpen-plannen-handelen-evalueren) op leelringniveau, groepsniveau en schoolniveau;
 • Kennen de plaats van ZIEN! en de sociaal-/ emotionele ontwikkeling als thema in de schoolontwikkeling;
 • Kunnen de ouderbetrokkenheid door middel van ZIEN! vergroten. 

Leerlingen echt zien

De deelnemers zijn enthousiast over de cursus. "ZIEN! wordt zo echt een hulpmiddel om mijn leerlingen te begrijpen", schrijft een van de deelnemers. "ZIEN! helpt mij bij het ‘echt zien’ van leerlingen en mijn groep. Het helpt mij om te kijken zonder oordeel (Waarnemen)." 

Een andere deelnemer schrijft: "ZIEN! is voor mij een hulpmiddel geworden wat leerkrachten helpt om het gedrag van alle leerlingen in mijn groep objectief in beeld te brengen: je brengt in beeld wat je daadwerkelijk ziet! ZIEN! brengt structuur in het observeren van leerlinggedrag. ZIEN! geeft gezamenlijke taal (voor leerkracht, ouder en kind) om het gedrag zonder oordeel te beschrijven.

Ook ZIEN!-expert worden?

Speciaal voor sbo-scholen wordt deze cursus in Groningen georganiseerd op 15 februari en 26 april. De volgende reguliere ZIEN!-expertcursus in Gouda start op 13 maart 2018. Natuurlijk kan deze cursus ook binnen de eigen school gevolgd worden. Zo starten we binnenkort ook in Houten, Eindhoven, Joure en Groningen. Benieuwd of we ook naar jouw regio komen? Neem dan contact met ons op. 

Meer nieuws

  • Kindkans en AVG: veilig samenwerken rond een leerlingdossier

   Privacy is bijna dagelijks in het nieuws. Per 25 mei 2018 wordt in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook voor scholen en samenwerkingsverbanden gaan dan meer en hogere eisen gelden. Wat betekent dat voor jouw samenwerkingsverband, jouw bestuur, jouw school en voor Kindkans?

  • Drie tips om samenwerking tussen school en ouders te verbeteren

   Ouderbetrokkenheid is een van de belangrijkste pijlers van goed onderwijs. Maar hoe geef je al school vorm aan de ouderbetrokkenheid? Drie tips om de ouderbetrokkenheid binnen de school aandacht te geven.

  • Uitnodiging vierde Acadin-bijeenkomst!

   3 oktober wordt de vierde Acadin-bijeenkomst georganiseerd. Acadin gebruikers en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deze leerzame dag bij te wonen.

  • Tentoonstelling werken Charlotte Dematons

   Ontbreekt je de tijd om naar de tentoonstelling te gaan? Kom dan eens naar onze mediatheek.

  • Terugblik Tweedaagse voor Schoolleiders

   Koersen op de toekomst. Daar dachten de schoolleiders over na tijdens de afgelopen Tweedaagse. Op donderdag 8 maart en vrijdag 9 maart organiseerde Driestar educatief en VGS de Tweedaagse voor schoolleiders.