Blogs

  • Je hebt een stukje wereld nodig om een kind op te voeden

   Door S.M. (Steef) de Bruijn, lector Nieuwe media

   “It takes a village to raise a child.” Dit citaat van Hillary Clinton geeft het belang aan van de gemeenschap waarin een kind opgroeit. Is deze gemeenschap de traditionele driehoek (school - kerk - gezin) of is het een vierkant geworden; waarin media ook een rol speelt? Steef de Bruijn pleit voor begeleide confrontatie.

   Lees meer ›
  • Plaats vorming christelijke leerling centraal

   De vorming van de christelijke leerling moet een centralere plaats innemen in het onderwijs, betogen Wim van den Bosch, Arno Bronkhorst en Henrieke van Dam.

  • Geef niet het minimum door!

   Blog van Henk Vermeulen over de roeping van een christendocent. Je werk doen met het oog op God, op wat Hij gedaan heeft en doet. De geschiedenis zien in het licht van zijn heilsplan, de krant lezen naast de Bijbel, de natuur erkennen als schepping Gods. Al die dingen en nog veel meer. Geef je leerlingen daarbij niet het minimum door!

  • Recensie schrijven

   Vele honderden kinderboeken heb ik in de loop der jaren gerecenseerd. Afgelopen week mocht ik een college geven in het kader van het project ‘Een boekje en een sinaasappel’ aan pabo-4 studenten, die het keuzevak Literatuur volgen.

  • Je weet wel, het staat in 1 Samuel 8…

   Een blog van Bram de Muynck over het belang van feitenkennis. Feiten zijn kapstokken van verhalen. Geen kapstok zonder verhaal, maar ook geen verhaal zonder kapstokken.

  • Verdronken

   Mijn laatste literatuurcollege voor de zomervakantie ging over Criterium-poëzie, Ed. Hoornik en Vasalis. Van Hoornik bespraken we het Requiem dat hij schreef voor het kind dat te Middelharnis was verdronken. Het hield Hoornik bezig, hij kon er niet van slapen.

  • Kijk nou toch eens, jongens - over christelijk oriënteren

   Leraren zijn niet alleen tijdens de dagopening of tijdens ‘geestelijke’ gesprekken verwijzers naar Christus. Dat zou een ongezond dualisme zijn, betoogt H. (Henk) Vermeulen, projectleider van het lectoraat Christelijk leraarschap.

  • Iedere gemotiveerde leerling een cadeau

   Duizenden kinderen gaan weer naar school. Alle hens aan dek voor leraren, ouders, schoolleiders. Lokalen zijn ingericht, alles staat en ligt gereed. Je moet even een hobbel over als je een begin maakt, maar wat is het heerlijk om al die (nieuwe) gezichten weer voor je te zien.

  • De professionele kruisdrager

   Tijdens een functioneringsgesprek zal je niet gauw de vraag krijgen of je je weleens schuldig voelt. En toch hoort aandacht voor schuld bij professionaliteit. Als je tenminste oog wilt hebben voor het zondige en gebrokene in deze werkelijkheid.

  • Voorbeeldige praktijk

   In de tweedelige reeks Vitale idealen, voorbeeldige praktijken, een publicatie verzorgd door de lerarenopleiding van Driestar Hogeschool, beschrijven de auteurs grote pedagogen die van belang geweest zijn voor opvoeding en onderwijs. In deze bijdrage breng ik graag een voorbeeldige praktijk voor het voetlicht van een eenvoudige schoolmeester uit de negentiende eeuw, die de geschiedenisboeken niet gehaald heeft. Desondanks heeft zijn praktijk meer zeggingskracht dan die van menig groot pedagoog.