Blogs

  • Gezag op de zeef van sociale media

   Door Gijsbert Bouw

   Facebook, Twitter, Instagram en WhatsApp ondergraven de positie van een docent of ambtsdrager, zo denkt menigeen. Sociale media zouden gezagsondermijnend werken. Is dat zo? Of bieden ze juist kansen voor gezagsdragers? Hoe kunnen leiders in kerk, media, onderwijs en politiek sociale media op een goede manier inzetten zonder dat het afbreuk doet aan hun autoriteit?

   Lees meer ›
  • Lachen om kinderachtige grapjes

   Het gedrag van hoogbegaafde leerlingen als de spiegel van jouw gedrag. Tijdens een van de workshops op het symposium Passend leraarschap op woensdag 18 november 2015 gingen Martine Blonk en Ria Looij met bezoekers in gesprek over het gedrag van hoogbegaafde leerlingen. Waar hebben zij behoefte aan en wat vraagt dat van de leerkracht?

  • Het verschil tussen aardig en waardig

   ‘Behalve vaardig ook waardig en aardig zijn’, is het ideaal voor leerlingen zoals dat wordt verwoord in het advies Onderwijs2032 (Hoofdlijn Advies: Een voorstel, pagina 5). Maar welke beelden moet je daar bij hebben? Het verschil tussen de eerste twee is meestal goed uit te leggen. Vaardig gaat over zaken als lezen en schrijven, aardig gaat over goed gedrag. Maar wat is het verschil tussen ‘aardig’ en ‘waardig’?

  • Voor- en vroegschoolse educatie kan beter

   Voorscholen in Nederland werken niet. Deze conclusie werd vorige week gepresenteerd door bijzonder hoogleraar Robert Fukkink. Fukkink analyseerde 21 onderzoeken rondom voorscholen in Nederland. De opbrengst is nul op taal, rekenen en sociaal-emotioneel gebied. ‘Stoppen’, zegt hij daarom. ‘Niet doormodderen.’ Deze conclusie is ongenuanceerd, betoogt Laura Zwoferink.

  • ParnasSys op de ABC-eilanden

   Soms heb je het voorrecht om als onderwijsadviseur naar zonnige oorden te mogen om scholen te begeleiden. Onlangs was ik op Curaçao, Bonaire en Aruba om de teams verder te helpen in het gebruik van ParnasSys. Eén ding is duidelijk: het onderwijs is er heel anders, maar ParnasSys doet z’n werk ook daar!

  • De verloren dochter

   De naam Essena O’Neill zei me niets, tot begin deze maand. Toch was het achttienjarige Australische meisje ook voor die tijd al een beroemdheid. Niet alleen als fotomodel, maar vooral vanwege haar enorme schare volgers op sociale media.

  • Rondreizen door onderwijsland

   Een jaar geleden kwam het boek "Een venster op de hemel. Christelijk onderwijs in de lespraktijk" uit. Ik had dit boek voor het lectoraat Christelijk leraarschap geschreven. Sindsdien reis ik het land door van Dordrecht naar Geldermalsen en van Kesteren naar Goes om op de zeepkist te gaan staan voor leerlingen, leraren, ouders en besturen.

  • Religiekunde: een vak apart?

   Om christelijke jongeren goed voor te bereiden op werken en leven in 2032, moet er in het onderwijs meer aandacht komen voor de verschillende religies, pleit Elsbeth Visser.

  • Jij moet gewoon veel duidelijker zijn!

   Dertien ouders die elkaar goed kennen. Een sfeervolle kelder en casussen uit de praktijk. Graag neem ik je mee naar een cursusavond ‘Opvoedstijlen’ voor de ouderkring van een kerkelijke gemeente. Anders dan wanneer ik de cursus op ouderavonden van scholen geef, probeerden we de stof in één avond te behandelen. Het leverde mooie momenten op.

  • Van kwetsbaar naar weerbaar

   Wonderlijk gemaakt is een methode voor het gesprek over seksualiteit met kinderen in de basisschoolleeftijd en op het PrO en LWOO. Er blijkt behoefte te zijn aan uitbreiding van deze methode voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Dit materiaal wordt ontwikkeld in samenwerking tussen Driestar educatief, ouderorganisaties, woonvoorzieningen en het speciaal onderwijs.