Blogs

  • Doordacht digitaal: drie speerpunten van de Onderwijsraad

   Door Albert-Jan den Butter

   “Digitalisering van de maatschappij voltrekt zich in hoog tempo. Het onderwijs zoekt aansluiting bij deze ontwikkeling, maar dreigt achter te lopen. Hoe kan het onderwijs optimaal profiteren van de mogelijkheden van digitalisering?”

   Lees meer ›
  • 11 tips om samen met ouders lezen leuk te maken voor een kind met dyslexie

   Het is belangrijk dat een kind met dyslexie zo veel mogelijk leeskilometers maakt. Op school, maar ook thuis. Samenwerking tussen school en ouders is dus ook op dit vlak heel zinvol. Maar hoe? Oefenen kost tijd en hoe kun je ouders dan motiveren voor het oefenen?

  • Nieuwsgesprekken in de klas: vakinhoud en christelijk geloof verbinden

   Je identiteit zichtbaar maken in de les, hoe doe je dat? Henk Vermeulen schrijft over meester Martijn, die merkt dat heftige nieuwsberichten zijn leerlingen bezighouden.

  • 6 manieren om nepnieuws te herkennen

   Hieronder staat een bericht dat rondgaat op Facebook. Gaat het hier om nepnieuws of berust het bericht op waarheid? Hoe kom je hierachter? En niet onbelangrijk: hoe leer je de kinderen in jouw klas onderscheid te maken tussen echt en nep nieuws?

  • Langzamer, maar niet minder: wat een boom ons kan leren over kinderen

   Als ik uit mijn keukenraam kijk, zie ik twee bomen. Twee leibeuken. Op hetzelfde moment gekocht, op dezelfde dag geplant, in dezelfde grond. En toch is er verschil. En dat verschil is in het voorjaar gedurende twee weken heel zichtbaar.

  • Eigenaar van je eigen leerproces

   Over onderwijsvernieuwing wordt heftig gediscussieerd. Hoe maak je leerlingen eigenaar van hun leerproces? Hoe zit het dan met de autonome mens? Past het moderne denken over vernieuwing bij onze identiteit? We besteden daar veel aandacht aan. En terecht.

  • Inclusief onderwijs: hoe christelijk is dat?

   In landen waar christelijk onderwijs privé onderwijs is, hebben veel christelijke scholen een goede naam omdat ze bereid zijn om zich in te spannen voor kinderen met (wat wij noemen) speciale onderwijsbehoeften. Kinderen met allerlei problemen, doof, slechtziend, dyslectisch, zitten in dezelfde klas met alle anderen. In ons land heeft confessioneel onderwijs niet die naam. Waarom eigenlijk niet?

  • Werkdruk leraren meer dan te weinig handen in de klas

   De werkdruk bij leraren door de invoering van passend onderwijs kan weggenomen worden door de inzet van bijvoorbeeld klassenassistenten. Zij kunnen extra begeleiding geven aan leerlingen die dat nodig hebben. Daarvoor pleit de Algemene Onderwijsbond (AOB). Toch red je passend onderwijs niet alleen met meer handen in de klas.

  • Aan de slag met de angstklachten van Annelyn: psychologische hulp op school

   Onze orthopedagogen en psychologen zijn verbonden aan scholen. Behandelingen rondom basis-ggz vinden daardoor vaak plaats op de school. Dit maakt de drempel tot de zorg die nodig is lager: een vertrouwde behandelaar in een vertrouwde omgeving. Orthopedagoog André van ’t Hof blogt over Annelyn, een meisje voor wie die vertrouwde omgeving heel belangrijk is.

  • Toewerken naar inclusief onderwijs is plicht én recht

   Inclusief onderwijs is een haalbare kaart, mits we de tijd nemen en goed nadenken over wat het betekent voor het speciaal onderwijs, voor leerlingen en voor de scholing van leraren, reageren dr. Neely Anne de Ronde-Davidse en Jaco van den Broek.