Blogs

  • Je moet je feedback houden!

   Als je aan mensen vraagt wat ze kenmerkend vinden voor een professionele organisatie noemen ze vaak het geven en ontvangen van feedback. Iedereen wil graag werken bij een zgn. ‘lerende’ of nog beter een ‘ontwikkelingsgerichte’ organisatie en daar is feedback een belangrijk onderdeel van.

   Lees meer ›
  • Kijken in de keuken van een ander

   Wat is er veel te zien en te beleven in die keuken! Welke ingrediënten gebruikt de ander? Welk gereedschap heeft hij tot zijn beschikking en hoe regelt hij de zaken? Het is interessant om te kijken hoe de ander oplossingen zoekt voor dezelfde vragen. Dit geeft herkenning en inspiratie om nieuwe dingen uit te proberen. Maar wanneer kun je een kijkje bij elkaar in de klas?

  • Jongeren online: de rol van christelijke opvoeders

   "Ik maak zelf wel uit wat ik doe op mijn mobiel. Daar hebben mijn ouders niets mee te maken. Die hebben er trouwens toch geen verstand van. De laatste keer dat we het over media hadden, reageerden ze zo negatief dat ik het wel laat om er over te beginnen. Online gevaren? Die zijn er vast wel, maar die verhalen zijn wel heel erg overdreven."

  • Signalen van dyslexie, wat nu?

   Tim zit in groep drie en heeft moeite met lezen. Bij de herfstsignalering is al duidelijk dat het lastig is voor hem om klanken en letters te automatiseren. De juffrouw van Tim is alert en bespreekt het met de intern begeleider. Samen besluiten ze extra hulp in te zetten.

  • In een drietrapsraket naar beter hoogbegaafdheidsonderwijs

   Een derde van de leraren vindt dat er op zijn school onvoldoende kennis is van hoogbegaafdheid, zo blijkt uit recent onderzoek van De Monitor. Herkenbaar! Gelukkig zie ik ook in scholen die ik begeleid mooie ontwikkelingen die voorbeeldmatig zijn voor andere scholen.

  • Broadstairs studiereis: Culture, Course and Cakes

   Een groep van ongeveer 20 deelnemers is net terug van de Hilderstone studiereis die Driestar onderwijsadvies ieder jaar organiseert. Voor de meesten voelt deze week als een mooie combinatie van intensieve taalstudie en verrijkende ontmoetingen met onze Engelse buren.

  • Jongeren en ouderen: niet los verkrijgbaar

   Een tijdje geleden publiceerde Hogeschool Windesheim de uitkomsten van een onderzoek onder 3000 van haar HBO-studenten. De uitkomsten van het onderzoek zijn somber. De druk om te presteren is voor veel studenten te hoog. De helft van de studenten kampt met angst en depressie, een op de vijf zou actief nadenken over suïcide.

  • Discrimineren bij spellingzwakke kinderen

   Fernando kon bij Nederlandse privéles de ‘uu’ maar niet goed uitgesproken krijgen. Op een dag vroeg hij zijn taalcoach Evi of zij hem wil helpen bij het invullen van zijn “hoercontract”. “Húúrcontract”, verbeterde Evi. “Hoercontract”, zei Fernando weer. Evi typte in Google Translate het woord ‘hoercontract’ in en liet dat Fernando in zijn taal lezen. Fernando schrok zo, dat hij van schrik ineens “húúrcontract” zei. Dit bracht Evi, die ook remedial teacher is, op het volgende idee.

  • Loop een dag mee met de ib-opleiding van Driestar onderwijsadvies

   Het is dinsdag 13 maart. Vandaag ontmoet ik de studenten van de ib-opleiding. Goed om ze weer te zien en te spreken. Het is een enthousiaste en dynamische groep waar ik graag mee werk. Ze hebben inmiddels een flinke ontwikkeling doorgemaakt sinds ze in september 2017 zijn begonnen aan de opleiding.

  • Antipestprogramma niet effectief? Kies voor een integrale aanpak

   In het achterliggende jaar hebben een aantal grote universiteiten onderzoek gedaan naar zeven veelbelovende antipestprogramma’s. Niet alle programma’s die gericht zijn op de aanpak van pesten zijn effectief, zo is de conclusie. Vier van de zevenprogramma’s dringen pesten daadwerkelijk terug.