Zo bezorg je ouders minder buikpijn 22 oktober 2018 Door Albert de Vries

Het Wartburg College houdt sinds vorig jaar welkomstgesprekken met ouders. Orthopedagoog Albert de Vries werkte mee aan een onderzoek naar deze gesprekken. Hem valt op: een gesprek rond de godsdienstige opvoeding is een uitdaging.

Op vrij veel basisscholen worden start- of luistergesprekken met ouders gehouden aan het begin van het schooljaar. Op scholen voor voortgezet onderwijs lijkt dit onderdeel van ouderbetrokkenheid wat minder aandacht te krijgen. Uit voortgangsrapportage voor het ministerie van OC en W blijkt echter dat het voortgezet onderwijs een inhaalslag aan het maken is in de samenwerking met ouders. Het Wartburg College is daar een mooi voorbeeld van.

Voor de zomervakantie werden daar voor de tweede keer op rij een zogenaamde welkomstgesprekken gehouden. Driestar educatief deed er tijdens het eerste schooljaar onderzoek om de welkomstgesprekken te evalueren. De resultaten laten een aantal dingen zien.
Zowel school als ouders waren positief over de gesprekken. Ouders kregen het gevoel de ‘drempel’ naar het voortgezet onderwijs al voor de zomervakantie over te gaan. ‘Anders zou ik er toch meer buikpijn van hebben’, aldus een ouder. Ouders krijgen ook het gevoel er ‘samen voor te gaan’.
Er zijn wel een aantal uitdagingen die we afleiden uit onze ervaringen in zowel het voortgezet als het primair onderwijs.

Uitdaging 1

Hoe ga je een goed gesprek aan over de identiteit en de samenwerking rond de godsdienstige opvoeding van jongeren? Daarvoor kan het goed zijn om dit op een vast tijdstip aan de orde te laten komen. Ook kan het goed zijn om met elkaar goede vragen te bedenken om aan ouders te stellen, zoals:
‘Wat heeft uw kind nodig voor zijn/haar godsdienstige ontwikkeling, om ook later vast te houden aan het geloof waarin het is grootgebracht?’ ‘Wat verwacht u hierin van onze school?’ ‘Waar denkt u aan bij samenwerking rond identiteit en godsdienstige opvoeding?'

Uitdaging 2

Hoe zorg je dat je échte samenwerking rond school- en huiswerk creëert, waarbij school en ouders elkaar daadwerkelijk ondersteunen. Een ouder zegt bijvoorbeeld: ‘Het is allemaal nieuw. Het is pionieren’. Vroegtijdig persoonlijk contact en een mentor of leerkracht die zelf het initiatief daarbij nemen zijn vaak nodig om de samenwerking op gang te brengen.

Interesse in de onderzoeksresultaten? Neem contact op met Annemarie Veenstra of Albert de Vries.