Zichtbaar gemotiveerd het nieuwe schooljaar in 2 september 2021 Door J.A. (Arjan) Meerkerk

We staan weer aan het begin van een nieuw schooljaar. Hoe gemotiveerd zijn wij om weer aan de slag te gaan? Vanmorgen moest ik weer denken aan het onvermoeibare en gedreven hondje dat ik tijdens mijn vakantie tegenkwam. Daar kunnen we van leren!

Tijdens m’n rondje hardlopen vanmorgen dacht ik weer aan het hondje dat wij tijdens een fietstocht achterop fietsten. De bazin deed ogenschijnlijk weinig moeite om haar fiets vooruit te krijgen. Het hondje (‘zo’n klein keffershondje’, zeiden wij vroeger thuis) des te meer … Onvermoeibaar trok hij aan de riem. Omhoog wilde hij, richting de Loenense Waterval. Toen de bazin even stopte om ons erlangs te laten begon het beestje fel te blaffen … Voort wilde hij. Wat een bewonderenswaardige motivatie!

hond.jpg

Energie

Motivatie is de drijfveer of bron die je energie geeft om je werk te doen. Motivatie komt voort uit waar je ten diepste in gelooft, waar je voor in beweging komt. De mate waarin je gemotiveerd bent uit zich in gedrag. Ervaren wij moeite om de intrinsieke motivatie weer aan te boren? Allerlei persoonlijke factoren kunnen daar invloed op uitoefenen; denk aan ziekte, rouw, eenzaamheid of depressie. Maar het kunnen ook maatschappelijke factoren zijn die onze motivatie negatief beïnvloeden, zoals bezorgdheid over nieuwe aanscherpingen van coronaregels. Bezorgdheid over het politiek of geestelijk klimaat. Of bezorgdheid over het voortbestaan van Bijbelgetrouw onderwijs. Ervaar jij het niet als demotiverend dat de onderwijsinspectie een uitstekende school als de Gomarus in Gorinchem wil kapittelen? Het stuit mij ronduit tegen de borst en ik ervaar het als een spaak die ten onrechte in de wielen gestoken wordt.

Bronnen

Maar laten we leren van dat hondje! Keffen dat het deed … Het enthousiasme en de gedrevenheid werkten aanstekelijk. Gelukkig liet de bazin het beestje al snel zijn gang weer gaan. Ik ben geen hondenkenner en weet niet wat nu de drijfveren van het beestje waren. Misschien de externe prikkels? Of kwam het door het instinct dat al aanvoelde dat er thuis een worst klaarlag? Voor ons mensen zijn er andere bronnen waar we voor werken. Goed om jezelf dat af te vragen aan het begin van dit nieuwe schooljaar: wat drijft mij? Voor mij is dat de wil om zorg te dragen voor die omstandigheden waarin de toekomstige generatie jongeren het beste onderwijs krijgt. En wat mij betreft is dat beste onderwijs niet alleen gericht op goed burgerschap hier en nu, maar ook op het verkrijgen van het burgerschap in het koninkrijk der hemelen.

Persoonlijk leiderschap

Motivatie vraagt dat we ons voor honderd procent afsluiten van al het andere en ons alleen richten op het ene doel (Filippenzen 3:14). Daar is persoonlijk leiderschap voor nodig. Zelfverloochening, een intensief leerproces, opperste concentratie en volharding. Ik hoop dat we zo met gedrevenheid ons werk weer gaan doen. Dat begint iedere dag in de stilte voor onszelf met het onderzoeken van onze motivatiebronnen. Op zoek naar onze intrinsieke motivatie en geloof. Maar dat doen we ook door te delen met onze collega’s wat ons drijft. Zo kunnen we elkaar aanmoedigen en inspireren. Dat geeft de brandstof om in ons gedrag met vrijmoedigheid en blijdschap onze motivatie zichtbaar te maken. Een fijn nieuw schooljaar toegewenst!