Week tegen pesten 20 september 2018 Door W.C. (Lydia) Visser

Gedoe bij de meiden in groep 6. Meidenvenijn! De leerkracht heeft het niet door, totdat een moeder haar erop wijst. Als leerkracht kun je op dat moment verzuchten: ‘Heb je weer zo’n ouder’. Toch is het juist waardevol om dit serieus te nemen.

Deze week is het de week tegen pesten, een initiatief van Stichting School & Veiligheid. Een goed en belangrijk initiatief, hoewel ik hoop dat we ons meer dan één week per jaar actief inzetten tegen pesten. Pesten is iets wat altijd voorkomt. Kinderen kunnen, soms zonder zich ervan bewust te zijn, elkaar pijn doen. Via bijvoorbeeld Instagram, Snapchat en WhatsApp kunnen kinderen elkaar op steeds meer manieren bereiken, vaak buiten het zicht van volwassenen. Voor de pestslachtoffers betekent het dat ze zich steeds minder kunnen afsluiten voor hun belagers. Echter, vergeet niet dat het ook nog steeds in onze klaslokalen gebeurt. Vaak achter je rug om. Hoe krijg je hier als leerkracht nu zicht op?

  1. Het belangrijkste is het signaleren en de attitude die je hebt: pesten moet stoppen. Je kunt je niet verschuilen achter aannames als ‘daar heb je die leerling weer’ of ‘die leerling roept het ook over zich af’. Bij pesten gaat het ook om de beleving die er is bij de ander. Als een leerling voelt dat hij/ zij wordt gepest, neem dit dan altijd serieus en ga in gesprek met de leerling. Een ander handig hulpmiddel is de ZIEN!-vragenlijst die leerlingen zelf in kunnen vullen
  2. Neem ouders serieus. Het is niet vreemd dat je niet alle signalen opvangt. Zie ouders als een waardevolle partner, je hebt hen nodig!
  3. Juist in pestsituaties kunnen kinderen veel voor elkaar betekenen. Door gericht te zoeken naar wat een kind voor zijn klasgenoot kan betekenen die zich niet opgenomen of alleen voelt in de groep, gaan kinderen zich meer verantwoordelijk voor elkaar voelen. Meer informatie hierover is te vinden op de website.
  4. Zorg voor een schoolbrede aanpak. Scholen doen vaak, onbewust, al veel rondom sociale veiligheid en de aanpak van pesten. Ken je de jaarkalender Sociale veiligheid al? Deze kalender is ontwikkeld door de leerkring pesten van Samen in ontwikkeling en helpt scholen om zicht te krijgen op alle activiteiten en mogelijkheden rondom sociale veiligheid op school. Een schoolbrede aanpak rondom sociale veiligheid is het meest effectief.
Ben je benieuwd hoe zo’n schoolbrede aanpak werkt? Of heb je een specifieke vraag over sociale veiligheid op jouw school? Bekijk onze website voor het actuele aanbod.