We speak English very good!? 28 november 2017 Door Hanneke de Leede

“Van alle landen waar de moedertaal niet het Engels is, staat Nederland bovenaan in de lijst van beste Engelssprekers.” Dat kopte een publicatie van nu.nl recentelijk. Tijd om onszelf een schouderklopje te geven en achterover te leunen. Toch?

Het internationale taalinstituut Education First (EF) doet jaarlijks een wereldwijd taalbeheersingsonderzoek waaruit de English Proficiency Index (EPI) voortkomt. Meer dan 1 miljoen vrijwilligers worden bevraagd op hun taalvaardigheden. Als een land meer dan 40 deelnemers heeft, komt het in aanmerking voor een plekje op de index. 
 
Hoge scores voor Nederland!
Al jaren scoren Scandinavische landen het beste, maar Nederland heeft nu – voor de tweede keer op rij – de eerste plaats verworven. De sterke positie van Noord-Europese landen heeft volgens het rapport onder andere te maken met het feit dat Engels vanaf de basisschool onderwezen wordt. Hierbij ligt de nadruk niet zozeer op taalregels aanleren, maar op communicatieve vaardigheden.
 
Als trainer Engels werkzaam voor veelal reformatorische (basis)scholen, zie ik dat er veel enthousiasme is voor deze taal. Op de meeste scholen wordt dit vak vanaf groep 1 op een speelse manier geïntroduceerd. Via onze nascholingsprogramma’s denken schoolteams na over de didaktiek van het vroeg vreemdetalenonderwijs, om zo efficient bezig te zijn met taalverwerving.
 
Maar toch merk ik dat er onder leerkrachten ook nog veel onzekerheid is over het eigen niveau van Engels. En juist een goede beheersing van de taal is een belangrijke factor die de kwaliteit van het onderwijs beïnvloedt. De landelijke standaard VVTO gaat uit van minstens B2 niveau.
 
Niet achterover leunen maar doorgaan!
Recent afgestudeerde leerkrachten hebben tijdens hun opleiding kansen gehad om hun niveau Engels op peil te krijgen. Anderen hadden deze mogelijkheden niet. Hen zou ik zeker aanraden zich in te schrijven op een studiereis naar Hilderstone en/of het intensieve Cambridge programma. Bij beide cursussen ligt de nadruk op communicatieve vaardigheden.
 
Met elkaar willen we er zo aan werken dat niet alleen ‘Nederland’ goed scoort op de EPI, maar dat wij ook op onze scholen kunnen zeggen: ‘We speak English very well!’.
 
Zelf ontdekken waar jij zit met je niveau? Maak hier de quick test.