Waardevolle momenten met dyslexiebegeleiders 9 januari 2018 Door Hanneke Bossenbroek-Mol

Zomaar op een doordeweekse middag in het najaar zitten alle dyslexiebegeleiders van een grote scholengemeenschap bij elkaar. Mijn collega en ik schuiven bij hen aan om door te praten over de dyslexiezorg op de verschillende scholen.

Eén keer per jaar komen zo’n tien dyslexiebegeleiders bij elkaar op één van de locaties. Op deze momenten wordt geëvalueerd hoe het signaleringstraject naar eventuele dyslexie bij leerlingen in de brugklas is verlopen. Zijn er vragen over de testuitslagen, is het duidelijk welke leerlingen begeleiding moeten krijgen en hoe de begeleiding vorm moet krijgen?

Gl&schr-test en beelddenken

Daarna volgen enkele presentaties over thema’s die door de deelnemers aangevraagd zijn of vanuit Driestar educatief belangrijk worden gevonden. Dit keer staat een test voor diagnostiek bij leerlingen van 16 jaar of ouder op de agenda, namelijk de Gl&schr.
 
In een dyslexieonderzoek vanuit Driestar educatief wordt deze test regelmatig gebruikt voor de leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Voor de dyslexiebegeleiders op de scholen is het daarom ook belangrijk dat zij deze test globaal kennen om een onderzoeksverslag goed te kunnen lezen. Vervolgens wordt nagedacht over het thema ‘beelddenken’. Hoe is de verhouding tussen beelddenken en de diagnose dyslexie, welke onderzoeken zijn er gedaan rondom beelddenken en hoe moeten dyslexiebegeleiders beelddenken duiden? Driestar educatief geeft door dergelijke thema’s de begeleiders handvatten en zet hen ook aan het denken.
 
Eigen inbreng van de deelnemers
Deelnemers hebben op deze middag een grote inbreng. Zo laat één van de deelnemers iedereen kennismaken met het programma DyslectWijzer wat zij als school hebben aangeschaft. Even later worden verschillende actuele vragen ingebracht. Met elkaar worden deze vragen gediscussieerd en enthousiast kennis en ervaringen gedeeld.
 
Ten slotte schuift een intern begeleider van één van de locaties aan met een casus. Iedereen denkt vanuit zijn of haar expertise mee over de juiste aanpak bij deze leerling! Zulke momenten zijn goud waard. Met een weer meer gevulde gereedschapskist gaat iedere dyslexiebegeleider naar huis!

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Heb je vragen wat wij voor jou kunnen betekenen rondom het onderwerp dyslexie op het voortgezet onderwijs, neem dan contact op met de orthopedagoog of ga naar onze pagina Dyslexie.