Vijf uitgangspunten voor een christelijke les: doe jij mee? 19 februari 2019 Door J.J. (Hanna) Markus

In het christelijk onderwijs willen we dat leerlingen steeds meer ervaren wat hun leven in het licht van de Bijbel betekent, ook in de lessen van alledag. What if Learning (WIL) helpt leraren om daar op een bevlogen én nuchtere manier rekening mee te houden.

Ik heb gemerkt dat leraren – net als ik – hierover enthousiast zijn. In deze blog vertel ik meer over de redenen daarvoor en over het onderzoeksproject dat Driestar educatief graag samen met enkele scholen wil uitvoeren.

Het christelijk onderwijs is gebaseerd op een groot ideaal, namelijk dat onze leerlingen steeds meer ervaren wat hun leven in het licht van de Bijbel betekent. Onze uitdaging – en ook roeping – is om juist ook de alledaagse lessen in dat licht te zetten. Daarin kunnen leerlingen ervaren dat leven voor Gods aangezicht betrekking heeft op het hele leven. De eigenheid van de christelijke school wordt dan bijvoorbeeld ook merkbaar in de rekenles. Hoewel dat vanzelfsprekend klinkt, is het in de praktijk soms best lastig om te zien hoe een gewone les, een herkenbaar christelijke les is. Het verschil kan bijvoorbeeld al zitten in welke invalshoek je gebruikt, hoe je spreekt over bijvoorbeeld “ons oor” of “het oor”, of je een foto of een cartoon als afbeelding kiest, of wat je je leerlingen in een opdracht laat doen (zie hier voor meer voorbeelden). 

Uitgangspunten

Ik heb gemerkt dat leraren enthousiast zijn over de concrete handvatten die WIL biedt om de verbinding tussen hun alledaagse lessen het christelijke geloof te versterken. Ik denk dat dit onder andere te maken heeft met de uitgangspunten van WIL, namelijk:
  1. Het gaat om méér christelijk maken - De vraag is niet hoe je een les christelijk kunt maken, maar hoe je een les méér christelijk kunt maken. We geloven namelijk niet dat we met onze les bijvoorbeeld het ideaal van volmaakte naastenliefde kunnen bereiken en we geloven ook niet dat onze lessen volmaakte lessen zijn. Maar we willen ons er wel met hart en ziel op richten dat onze lessen steeds méér geloof, hoop en liefde zullen laten zien en we bidden; waarbij we bidden of God onze inspanningen zegent en heiligt.
  2. Change your teaching one moment at a time - Je hoeft niet alles in één keer te veranderen, want dan verlies je het overzicht en kost het je te veel energie.
  3. Kleine stapjes leiden tot daadwerkelijke verandering - Kleine stapjes leiden tot daadwerkelijke verandering omdat elk stapje de koers verlegt. Bovendien zijn het veel kleine dingen die samen het christelijke leven vormen en christelijk onderwijs laten zien.
  4. Nadruk op concrete strategieën en voorbeelden - WIL is gemaakt voor en door leraren. Leraren kunnen daardoor gebruik maken van elkaars inzichten, ideeën en voorbereidingen en hoeven niet steeds opnieuw zelf het wiel uit te vinden. Door uit te gaan van concrete strategieën en voorbeelden wordt WIL direct toepasbaar in jouw praktijk.
  5. Leren en onderwijzen gebeurt voor het hele leven en gaat om echt leven - Leren en onderwijzen moet niet losgemaakt worden van het echte leven; net als geloven ook niet los van het dagelijks leven kan staan. In WIL wordt benadrukt dat we in onze lessen zoveel mogelijk op het echte leven gericht zijn. Daarbij gaat het er ook om dat verschillende domeinen niet van elkaar te scheiden zijn.

Scholing (met korting) en onderzoeksproject

WIL geeft je een concrete aanpak, strategieën en voorbeelden om je dagelijkse lessen te versterken en ze nog meer een christelijke les te laten zijn. Sinds een paar jaar bieden we workshops aan om WIL op scholen te introduceren, en maken we het materiaal van WIL (deels) toegankelijk in het Nederlands. We willen nu graag onderzoeken welke elementen van WIL door leraren met name worden gewaardeerd en in hoeverre leerlingen de verbindingen met het christelijk geloof in de lessen opmerken.

In het kader van ons onderzoeksproject zijn we op zoek naar basisscholen waar minimaal drie leraren met ons willen samenwerken. Wij bieden jullie dan de teamscholing (introductieworkshop + vervolgtraject) aan tegen een gereduceerd tarief en onderzoeken tegelijkertijd hoe WIL door jullie (en jullie leerlingen) wordt ervaren. Neem z.s.m. contact op met Hanna Markus (0182 – 760 367) om door te praten over de mogelijkheden.