Vijf redenen om coördinator Engels te worden 31 oktober 2019 Door S.P. (Sjoerd) van den Berg

Engels op de basisschool. Daar wil jij je warm voor maken. De nascholing die jullie als team hebben gehad, heeft je echt enthousiast gemaakt. Maar hoe houden jullie het niveau op peil, werk je samen aan goede leerlijnen én krijg je alle collega’s enthousiast? Daar hebben we de cursus Coördinator Engels voor! Aanmelden kan nog.

Als coördinator zorg je ervoor dat Engels op jouw basisschool de plek krijgt die het nodig heeft. Vijf redenen om coördinator Engels te worden:

1. Je ontwikkelt visie op het vak Engels in de school
Als coördinator ben je op de hoogte van landelijke ontwikkelingen rond vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) en kun je dat vertalen naar de concrete situatie op jouw school. Hoe kun je werken aan doorlopende leerlijnen voor Engels? En: hoe geef je eigenlijk goed Engels? Jij hebt verstand van didactiek en toetsing van vreemdetalenonderwijs op jonge leeftijd

2. Je krijgt handvatten om Engels écht te implementeren
Om Engels in de hele school op peil te krijgen én te houden, moet je je collega’s weten te enthousiasmeren. Kennis van veranderprocessen in een organisatie zoals een school is daarom essentieel. In ieder team heb je collega’s die in eerste instantie niet zo enthousiast zijn over het invoeren van zo’n grote wijziging in het curriculum. Als coördinator heb je de expertise om samen met hen na te denken over de beste manier om Engels te geven en daar ook plezier in te krijgen. Daarnaast ken je methoden om Engels binnen de school en het team een plaats te geven en de kwaliteit te borgen.

3/ Je doet het samen met leerkrachten van andere scholen
Als je de cursus Coördinator Engels bij Driestar onderwijsadvies volgt, ontmoet je tijdens vier bijeenkomsten in Gouda collega’s van andere scholen. Over het algemeen ervaren cursisten dit als heel inspirerend; je leert van elkaars ervaringen en kunt elkaar ook na de cursus nog eens opzoeken om samen na te denken over je rol.

4. Je maakt een concreet plan
amen met andere leerkrachten maak je een concreet plan om Engels op jouw school te implementeren. Al tijdens de cursus probeer je onderdelen hiervan uit in de praktijk en krijg je feedback en begeleiding. Zo’n plan helpt je dus om de stof eigen te maken, maar is ook een manier om je taak als coördinator Engels gelijk goed op te pakken.

5.Je houdt de focus op het vak Engels
Als je de officiële taak hebt om als coördinator Engels vvto in te voeren, krijg je daar als het goed is tijd en ruimte en toereikend budget voor. Dit zal je helpen om je verantwoordelijkheid goed in te vullen en Engels steeds op de agenda te blijven zetten in je team.
 
Meer weten over de cursus Coördinator Engels? Kijk hier en schrijf je in!