Oudercoördinator: een mooie taak! 18 juli 2019 Door N. (Mirelle) de Lange

CBS de Schakel in Utrecht is volgens Fatiha Benazzi de beste school van Nederland. Waarom? Omdat ouderbetrokkenheid er zo hoog in het vaandel staat! Fatiha kan zich inmiddels – als oudercoördinator van de school – expert ouderbetrokkenheid noemen. Haar enthousiasme voor het onderwerp werkt aanstekelijk en inspirerend!

Een ‘Vadersdenktank’ en meer

CBS de Schakel beschikt al zo’n acht jaar over het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0 van het CPS. Wekelijks zijn er inloopochtenden voor ouders waarin zij vragen kunnen stellen of geïnformeerd worden. Daarnaast worden er regelmatig sprekers uitgenodigd over onderwerpen die ouders en school na aan het hart liggen. En er is een vadersdenktank – om de vaders actief te betrekken bij hun schoolgaande kind. Zo’n tien vaders komen zes keer per jaar bij elkaar om na te denken over hun rol als vader op de school, al dan niet aangevuld met een picknick. Tijdens de schoolreis gingen er dit jaar trouwens ook meer vaders dan moeders mee.

Knuffels van leerlingen

Fatiha is een aantal jaren actief als oudercoördinator van de school. Ze is hier destijds ingerold vanuit haar taak als lid van de OR. Ze ontdekte het heel leuk te vinden activiteiten te organiseren en werd betrokken bij activiteiten van de Vreedzame school. Haar takenpakket mondde uiteindelijk uit in de functie van oudercoördinator. Ouderbetrokkenheid is volgens Fatiha belangrijk omdat het resultaat heeft. Zo praten ouders van CBS de Schakel niet op negatieve wijze met elkaar over de leerkracht, maar gaan ze naar de leerkracht zelf toe. Ook houden ouders elkaars kinderen in het oog en luistert ieder kind naar iedere ouder. Vaak krijgt Fatiha een knuffel van een kind dat ze op straat tegenkomt, of deelt ze high-fives uit.

Ouderbetrokkenheid ook buiten de school

De hoge mate van ouderbetrokkenheid op CBS de Schakel wordt gezien in de wijk. Daarom wordt hun concept nu ook uitgerold naar betrokkenheid naar elkaar in de gehele wijk. Onlangs is er gestart met de samenwerking met andere scholen en loopt er een actieve lijn naar het wijkbureau. Regelmatig patrouilleert Fatiha mee met de politie door de wijk. Nare incidenten komen eigenlijk nooit voor. Buurtbewoners riendelijk groeten en het inzetten van haar netwerk van de school zijn helpend hierbij.

Wie neemt de taak over?

Het jongste kind van Fatiha zit nog maar 2 jaar op de basisschool voordat het overgaat naar het voortgezet onderwijs. Fatiha is dus al actief bezig met het enthousiast maken van ouders om haar taak over te gaan nemen. Er moet gewoon een oudercoördinator actief blijven op school vindt zij, want een goede samenwerking tussen school en ouders komt het kind echt ten goede!
 
Ben jij ouder of leerkracht en wil je ook oudercoördinator worden? Meld je dan aan voor onze post-hbo-opleiding voor oudercoördinator. We starten weer in januari 2020!