Nationaal Programma Onderwijs: Zien!vo geeft zicht 7 april 2021 Door G. (Gerrald) van Beek

Door de coronapandemie hebben leerlingen de afgelopen periode veel thuisonderwijs gevolgd. Hierdoor hebben ze mogelijk achterstanden of vertraging opgelopen. Het kabinet wil scholen financieren om maatregelen te nemen die gericht zijn op herstel en ontwikkeling van het onderwijs.

Deze maatregelen zijn gericht op de brede ontwikkeling van leerlingen, dus niet alleen cognitief.
Hoe Zien! daaraan kan bijdragen wil ik in deze blog uiteenzetten. Daarnaast zal ook kort gekeken worden hoe Zien!vo ook in de daaropvolgende fase (interventies) heel goed in te zetten is.

Brede ontwikkeling

Eerst maar eens inzoomen: over welke problemen en welke behoeften hebben we het dan? In de brief hierover vanuit het ministerie, gericht aan de scholen wordt hier (vanzelfsprekend) gesproken over de cognitieve ontwikkeling. Buiten dat wordt ook nadrukkelijk gekeken naar het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Concreet worden daarover de volgende punten genoemd:
  • motivatie en sociaal welbevinden als basis voor prestaties;
  • het (deels) tot stilstand gekomen van sociaal contact;
  • vertragingen in de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • ouders actief betrekken bij het in kaart brengen van behoeften en wensen van leerlingen.
Zien!vo maakt het mogelijk zicht te krijgen op bovenstaande punten en daarnaast biedt het tal van handelingssuggesties voor een doelmatige aanpak.

In beeld brengen

Zien!vo is een instrument om het (sociaal-emotioneel) functioneren en de behoeften van leerlingen in beeld te brengen. Daarnaast biedt het mogelijkheden om doelgericht en planmatig interventies uit te voeren. Het mooie van Zien!vo is dat je, naast zelf als mentor/docent, eenvoudig én leerlingen én ouders een vragenlijst in kunt laten vullen. Omdat je in de achterliggende periode van (deels) thuisonderwijs zelf een beperkt beeld hebt gekregen van de leerlingen, is dat een waardevolle aanvulling. Op de cockpit van Zien!vo kun je alle resultaten bekijken en analyseren.

Wat breng je in beeld?

Met Zien!vo worden vier hoofdgroepen onderscheiden (onderverdeeld in 15 ondersteuningsitems) waarop de leerling in beeld wordt gebracht: graadmeters, gedrag, leren en veiligheid. Bij deze vier hoofdgroepen vormen de graadmeters de basis, die onder andere het welbevinden en motivatie bevatten. Dit wordt ook in het Nationaal Programma Onderwijs de basis genoemd voor de leerprestaties. Maar het gaat verder dan goede prestaties, want het is ook van belang voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling.
 
Om het sociaal-emotioneel functioneren verder in kaart te brengen, kan gekeken worden naar de vijf sociale vaardigheden die onder de hoofdgroep ‘gedrag’ vallen. Laat de leerling vooral ruimtegevend gedrag zien of is er juist meer ruimtenemend gedrag zichtbaar?
 
Ook geeft Zien!vo inzicht in de cognitieve ontwikkelingen door vaardigheden te bevragen onder de categrorie ‘leren’. Daarbij is bijv. zichtbaar in hoeverre leerlingen het juiste aanpakgedrag laten zien.

zienvo1.png

Mogelijkheden

Inmiddels is de routekaart van het Nationaal Programma Onderwijs uitgestippeld en zijn de scholen aan zet. De eerste stap voor scholen zal zijn het inventariseren van problemen en behoeften bij leerlingen. In deze blog is uiteen gezet dat Zien!vo een waardevol instrument is dat scholen kan helpen om op een juiste manier de problemen en behoeften te inventariseren.

Naast het inventariseren zijn er binnen Zien!vo tal van gerichte handelingssuggesties die voor de docent helpend kunnen zijn om gerichte interventies te doen. Zien!vo helpt dus niet alleen bij het inventariseren, het ondersteunt ook in het versterken van sociaal-emotionele vaardigheden bij leerlingen.  
 
Wil je meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij laten je graag de mogelijkheden zien.

Ben jij benieuwd wat wij voor jouw school kunnen betekenen? Bekijk dan de website www.driestar-educatief.nl/nationaalprogrammaonderwijs. Voor meer informatie kun je terecht bij Alieke Hofland (regisseur passend onderwijs) en Leen Ruijgrok (onderwijsadviseur).