Naar een nieuw schoolplan 2023: zo doe je dat 12 mei 2022 Door T.J.C. (Anton) de Jong

Het is weer zover, er wordt een nieuw schoolplan verwacht! In 2023 moet het nieuwe schoolplan ingaan. In het nieuwe Onderzoekskader van de inspectie (1 augustus 2021) wordt verondersteld dat het schoolplan aansluit op de strategische doelen van het bestuur. Dat betekent dat het komende schooljaar gebruikt kan worden om je schoolplan op te stellen. Een teambreed gedragen schoolplan ontstaat alleen als de teamleden zelf actief betrokken zijn bij het opstellen. Wij geloven dat dit om een goed proces vraagt. Lees hier hoe je dat proces in drie fases kunt vormgeven.

Fase 1: Het voorwerk

Het proces start met het ontwikkelen van een strategisch beleid door voornamelijk het bestuur. Vervolgens ga je als schoolleider op schoolniveau de huidige situatie in kaart brengen, door bijvoorbeeld tevredenheidslijsten (bij ouders, leerlingen en leraren) af te nemen en te analyseren, interviews te houden naar aanleiding van die tevredenheidslijsten, een analyse  te maken op basis van het Onderzoekskader van de inspectie en een omgevingsanalyse voor de hele school (leerlingpopulatie, data uit ParnasSys, ken- en stuurgetallen). De uitkomsten van deze stappen neem je mee naar de visie- en ambitiesessies voor het nieuwe schoolplan.

Fase 2: Het echte werk

In de tweede fase stel je het schoolplan daadwerkelijk op. Je start met een visiesessie in het team. Daarbij is het belangrijk dat je met de collega’s afdaalt naar de kern: Waarom bestaat deze school? Wat zijn onze gedeelde waarden? Wat is volgens ons goed onderwijs? Waar willen we over vier jaar staan? Hoe verhoudt onze gewenste situatie met de huidige situatie? Wat is er in de komende vier jaar nodig om onze droom te realiseren?

In onze begeleidingstrajecten doen we dit op een eigentijdse manier waarbij alle teamleden inbreng hebben. Desgewenst zetten we onze SLIM-scan in om het team te laten uitspreken welk type onderwijs zij voor zich zien in de toekomst.

Wanneer er een gezamenlijke droom is geformuleerd, ga je met je team op zoek naar drie of vier hoofdthema’s voor de komende schoolplanperiode: waar willen we naartoe? Deze hoofdthema’s worden in ambitiesessies uitgewerkt: welke doelen en speerpunten hebben we per thema voor ogen? De opbrengst vormt de input voor het te schrijven schoolplan. Je kunt hierbij bijvoorbeeld gebruikmaken van MijnSchoolplan, een module in ParnasSys. In deze module zijn de recente eisen van de Onderwijsinspectie met betrekking tot het schoolplan 2023-2027 geïntegreerd.

Ten slotte breng je de thema’s uit het schoolplan onder in jaarplannen. Daarna begint de uitvoering: het werken aan de realisatie van de doelen.

Fase 3: De nazorg

Lopende de schoolplanperiode is het goed om de vinger aan de pols te houden. Daarbij kunnen tussenevaluaties met het hele team, sparringsessies in het MT of een jaarplansessie voor het komende jaar binnen de schoolplanperiode helpen. Daarbij moet het schoolplan met de strategische doelen leidend zijn.

Voor een duurzame schoolontwikkeling zijn alle drie de fases van belang. Uiteraard biedt Driestar onderwijsadvies begeleiding bij alle genoemde onderdelen. Van het ontwikkelen van strategisch beleid en het creëren van een gedegen en gedragen schoolplan tot het samen periodiek monitoren van de schoolontwikkeling in de jaren daarna. Bij het vormgeven van deze begeleiding sluiten we graag aan bij de behoeften van het bestuur, de directie en het schoolteam. Geen school is gelijk en dus verschilt de vorm en mate van begeleiding van school tot school. We bespreken graag samen met jou wat je wensen zijn.

Nieuwsgierig geworden? Ga naar www.driestar-educatief.nl/schoolplan

Deze blog is geschreven door Anton de Jong en Wim van den Bosch, beide onderwijsadviseurs bij Driestar ondwerwijsadvies. Neem contact met ons op voor meer informatie.