Loop een dag mee met de ib-opleiding van Driestar onderwijsadvies 8 juni 2018 Door Bert van der Mel

Het is dinsdag 13 maart. Vandaag ontmoet ik de studenten van de ib-opleiding. Goed om ze weer te zien en te spreken. Het is een enthousiaste en dynamische groep waar ik graag mee werk. Ze hebben inmiddels een flinke ontwikkeling doorgemaakt sinds ze in september 2017 zijn begonnen aan de opleiding.

Op de fiets naar Gouda. Even genieten van de buitenlucht. Ik zorg wel dat ik op tijd ben. Vandaag zitten we in lokaal 3.12. De koffie en thee staat al klaar dus ik heb genoeg tijd om de rest op orde te brengen: laptop, beamer en website van Learningstone klaarzetten én de posters van de drie leerroutes van Passende Perspectieven hang ik vast op. Dat laatste is vooral handig voor het college in de middag.

Voor vandaag staat er een boeiend, maar ingewikkeld onderwerp op het programma.  We gaan het namelijk hebben over leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Sterker nog: kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Als ib’er heb je hier zeker mee te maken. Voor deze leerlingen moet een ontwikkelingsperspectief (OP) opgesteld worden en een arrangement worden aangevraagd. Maar hoe doe je dat en wanneer is het OP goed genoeg? Kan daarnaast ParnasSys een rol spelen in dit proces?

Eén van de studenten opent de dag. Vandaag vertelt de student die aan de beurt is iets over haar thuissituatie. Er hangt een goede sfeer waarin de studenten elkaar vertrouwen. Daarom durven we ook open naar elkaar te zijn. Na de opening maak ik een rondje: wat weet je van OP en wat zijn je ervaringen tot nu toe? Wat verwacht je van vandaag? We komen er al snel achter dat één college eigenlijk niet genoeg is. Dus we gaan snel van start.

Ik gebruik de ochtend om te bespreken en te ontdekken wat een OP eigenlijk is. Op welke momenten mag of moet je een OP inzetten? In het hele proces staat het belang van het kind voorop. ParnasSys blijkt een belangrijk gereedschap: als er genoeg data in het dossier van een leerling zit, kan eenvoudig een OP gegenereerd worden. Dat scheelt een heleboel werk. Ik merk aan de studenten dat ze verrast zijn over alle mogelijkheden die ParnasSys biedt op het gebied van ontwikkelingsperspeectief. We maken ook daadwerkelijk een OP voor een leerling en laten een verwijzing terugkomen op de groepskaart.

In de middag richten we ons op het maken van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Want dat OP van ’s morgens is een meerjarencontract. Dat moet concreet uitgewerkt worden in periodieke plannen. We hebben het dan over een beredeneerd aangepast leerstofaanbod. Op doelniveau is er genoeg te vinden, maar op itemniveau minder. Toch kan ik de studenten blij maken met bijvoorbeeld concrete sommen die passen bij een bepaalde leerroute.

Tegen vieren heeft iedereen een vol hoofd. Mijn hoofd daarentegen voelt leeg. We evalueren de dag en de studenten vertrekken vol goede moed naar hun school om datgene wat ze geleerd hebben direct in de praktijk te brengen.

Ik pak alles in, sluit de boel netjes af en fiets naar huis. Donderdag nog zo’n dag met de tweede groep. Zullen zij net zo reageren?

Wil je meer weten over de post-hbo-opleiding Intern begeleider? Ga dan naar de opleidingspagina!