Kijken in de keuken van een ander 11 juli 2018 Door Lydia van Hartingsveldt

Wat is er veel te zien en te beleven in die keuken! Welke ingrediënten gebruikt de ander? Welk gereedschap heeft hij tot zijn beschikking en hoe regelt hij de zaken? Het is interessant om te kijken hoe de ander oplossingen zoekt voor dezelfde vragen. Dit geeft herkenning en inspiratie om nieuwe dingen uit te proberen. Maar wanneer kun je een kijkje bij elkaar in de klas?

Deze blog is geschreven in samenwerking met dr. Neely-Anne de Ronde
De drie collega’s van de svib-gemeenschap hebben de tijd genomen om bij elkaar een kijkje te nemen. Samen met een svibber hebben ze gekeken naar de opnames die gemaakt zijn in de verschillende klassen. Deze opnames zijn gemaakt door de svibber aan de hand van de leervraag van de collega.
 
Deze collega’s doen mee aan een onderzoek naar de svib-gemeenschap dat uitgevoerd wordt vanuit het onderzoekscentrum van Driestar educatief. De vraag is: hoe kunnen leraren ondersteund worden bij het omgaan met alle kinderen in de groep? Hoe ga ik om met Brett die steeds maar gekke gezichten trekt en niet aan het werk gaat? Hoe zorg ik ervoor dat alle kinderen betrokken zijn bij mijn instructie en hoe communiceer ik op een vriendelijke manier met mijn hele groep? Door samen naar beelden te kijken, hopen we te bereiken dat er binnen school ook meer samen hierover wordt nagedacht. Dat helpt om passend onderwijs beter aan te kunnen.
 
Samen met de svibber worden de beelden besproken waarop de leerkracht met Brett in gesprke gaat. Wat je in de klas niet ziet, komen op beeld duidelijk naar boven. Brett verliest zijn leerkracht niet uit het oog. Hij wil het graag goed doen. Soms kan hij even niet aan het werk en dan laat hij gedrag zien wat voor de leerkracht storend kan zijn. En de juf blijkt juist dat gedrag te zien!
Met behulp van de theorie over basiscommunicatie analyseren we de beelden en de juf ziet hoe nabijheid helpt om Brett met een simpel non-verbaal gebaar weer aan het werk te krijgen.
 
De collega’s vinden het interessant om te kijken naar de werkwijze en ideeën van een ander.
Het is herkenbaar wat er gebeurt in de klas van de ander: “Het is goed om te zien hoe anderen bepaalde dingen doen. Die ideeën kun je gebruiken zodat je ook eens wat anders kunt uitproberen en daarmee je eigen handelingsrepertoire uitbreidt. Je kunt ook meedenken met de anderen en vanuit een nieuw perspectief kijken naar de reactie van de groep op de leraar.”
 
Niet om nieuwsgierig te gluren in de keuken van de ander, maar om écht te leren van de ander en zijn omgang met dezelfde leuke en minder leuke ingewikkeldheden in de klas.