Ik zie, ik zie wat jij niet ziet 21 mei 2021 Door G. (Gerrald) van Beek

Zien. Volgens Van Dale betekent dit onder andere ‘waarnemen’. Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht om de sociale veiligheid van hun leerlingen waar te nemen en in beeld te brengen. Dit geldt voor scholen in het primair én voortgezet onderwijs. Als docent doe je dit niet alleen voor de inspectie, maar je wilt zelf ook graag weten hoe het met je leerlingen gaat. Het expertsysteem Zien!vo kan hierbij helpen.

Monitoring

Een onderdeel van de zorgplicht is dat scholen ieder jaar monitoren of de leerlingen zich veilig voelen op school. Zie voor meer informatie de website van de rijksoverheid. Scholen kiezen zelf met welke instrumenten zij monitoren, mits deze aan de wettelijke eisen voldoen. Zien!vo voldoet aan die wettelijke eisen omdat het systeem is onderzocht en voorgelegd aan de inspectie. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt over het aanleveren van monitoringsgegevens. Als jouw school de leerlingvragenlijsten van Zien!vo gebruikt en toestemming heeft gegeven voor de uitwisseling, hoef je verder niets te doen om aan die zorgplicht te voldoen.  Natuurlijk ga je wél aan de slag met het analyseren van de gegevens én de mogelijke interventies naar aanleiding daarvan.

schema-zienvo1.png
schema-zienvo.png
Afbeelding 1. Voorbeelden uit de leerlingvragenlijst van Zien!vo met stellingen voor Welbevinden en Aantasting van de veiligheid

Overzicht en inzicht

Na het invullen van de vragenlijsten, is het fijn als resultaten overzichtelijk worden weergegeven. Zien!vo helpt hierbij. Het mooie van Zien!vo is dat je naast overzicht op schoolniveau ook inzicht krijgt in de veiligheid op groeps- en leerlingniveau. Verschillende kleuren maken in één oogopslag duidelijk hoe het gaat met je mentorklas en of er leerlingen zijn die ondersteuning nodig hebben. In de cockpit kun je zelf aangeven wat je wilt zien: de vragenlijsten van een leerling, een groep of een selectie van groepen. Hierbij is het mogelijk om te kiezen voor alleen de vragenlijsten die door de leerlingen zelf zijn ingevuld, maar je kunt ze ook vergelijken met de mentorvragenlijst of zelfs met een oudervragenlijst. Dit kan voor het huidige schooljaar, maar ook de ingevulde vragenlijsten van eerdere schooljaren zijn terug te vinden.

Interventies

Zien! gaat verder dan alleen het observeren van gedrag. Er kunnen namelijk ook handelingsplannen worden opgesteld. Dit kan zowel op individueel niveau als op groepsniveau. Concrete doelen en suggesties helpen je om direct aan de slag te gaan. Zo kunnen leerlingen op een passende manier begeleid en geholpen worden én leg je dit meteen vast. Dit kan heel eenvoudig binnen Zien!vo, maar uiteraard ook in het leerlingvolgsysteem waar je al mee werkt (bijvoorbeeld Somtoday of Magister).

Tot slot

Overal en wanneer je maar wilt de gegevens beschikbaar? Zien! helpt hierbij. Omdat Zien! een webbased systeem is, zijn een persoonlijk inlog en internetverbinding voldoende om aan de slag te gaan. Zo zijn alle gegevens op elk moment beschikbaar. 
 
Waarom Zien!vo? Om de sociale veiligheid van jouw leerlingen waar te nemen en in beeld te brengen. Aan de ene kant voor de inspectie, maar zeker ook voor jezelf. En omdat je met Zien! ziet wat je anders niet ziet.
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onderwijsadviseur Gerrald van Beek.