Ik ben een kind van de duivel Geplaatst op 22 juni 2017 Door Albert-Jan den Butter

Hoe vrij laat je kinderen en jongeren in het maken van eigen keuzes op het gebied van media? Lees de blog van onderwijsadviseur Albert-Jan den Butter.

Dat er heel veel rommel tussen de moderne muziek zit, hoeft niemand te verbazen. Wie het boekje ‘Ontmaskerd’ van Bart Bolier heeft gelezen kijkt mogelijk geschrokken naar wat zijn of haar eigen kinderen draaien. Bolier stelt immers dat de jeugd van de Reformatorische scholen niet anders luisteren dan de seculiere jeugd.

Kind van de duivel

Dat laatste kwam pijnlijk aan het licht toen mijn jongste dochter vertelde dat in haar klas (klas 1 van het voortgezet onderwijs) het lied van de rapper Jebroer met de schrikbarende titel ‘Kind van de duivel’ zonder blikken of blozen meegezongen wordt. Als de docent het niet ziet of hoort natuurlijk.
Studio Brussel maakte het nog gekker door een filmpje te plaatsen waarbij de zanger van het lied samen met een groep kleine kinderen, getooid met hoorntjes op het hoofd, het lied uit volle borst de ether in slingert. Op de website van Studio Brussel vind je het schokkende resultaat.

Sexting

Iedereen schrikt ervan, net als van het feit dat sexting ongekend vaak voorkomt en men ervoor pleit om het uit het strafrecht te halen omdat het pubergedrag is. Toch zakt de schrik al heel snel weer weg en gaan we over tot de orde van de dag.

Heeft de jeugd vandaag de dag dan geen leiding nodig als het gaat om de omgang met (sociale) media? Leren ze vanzelf wat goed en fout is in het omgaan met de media? De excessen laten ons zien dat dit niet het geval is. Nog steeds hebben vertrouwenspersonen op school te maken met het feit dat er naaktfoto’s van brave dochters zijn verspreid, fietsen leerlingen massaal met dopjes in hun oren zonder te weten waar ze naar luisteren en moeten we vooral niet te moeilijk denken als ze aan het schermpje van hun telefoon zitten vastgeplakt.

Mediawijs

Wat doen wij als ouders, opvoeders, docenten, jeugdwerkleiders of kerkenraadsleden? Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, luidt het spreekwoord. Heeft de nieuwe media nu onze jeugd? Hoe ziet hun toekomst eruit? Zijn ze, eenmaal volwassen, mediawijs genoeg om op een verantwoorde manier met de media om te gaan? We maken ons hier zorgen over.

Nieuwe opleiding

Vanuit deze zorg hebben we bij Driestar onderwijsadvies een intensieve en interactieve post-hbo-opleiding ontwikkeld waarin we, luisterend naar de Bijbel als Gods Woord, een antwoord willen proberen te vinden op de vele vragen die op ons en onze jongeren afkomen. We willen mensen die te maken hebben met opvoeden opleiden tot Mediawijsheidcoach, die onder andere in de scholen het thema op de agenda kunnen houden en toegerust zijn om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.
Voor docenten in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo is deze opleiding geregistreerd bij het lerarenregister. Meer informatie over deze opleiding en de mogelijkheid om je aan te melden vind je hier.