Gidsen: werk in uitvoering 5 oktober 2022 Door dr. A.J. Kunz

We gaan aan de slag met een werkboek bij Gidsen: een praktische handreiking met de klassenpraktijk als focus en een Bijbelstudie bij ieder thema. Wie wil er met ons meedenken over de beste manier om Gidsen voor alle leraren toegankelijk te maken?

Begin dit jaar verscheen de christelijke schoolpedagogiek Gidsen. Daarmee wil Driestar educatief allereerst bijdragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van christelijk leraarschap. Maar het gáát in Gidsen om de leraar voor de klas. Hoe wordt die er beter van?  

Wetenschappelijk niveau 

De dagelijkse praktijk is in Gidsen natuurlijk niet afwezig. Het boek is juist geschreven om de praktijk van het leraarschap te begrijpen en te verbeteren. Dat vraagt echter wel om wetenschappelijk niveau. Sommige leraren zullen dit waarderen. Ze vinden het fijn om diepgaand na te denken over hun mooie beroep. Zij vinden in Gidsen veel materiaal om hun visie op christelijk leraarschap te voeden. 

Andere docenten doen hun werk echt met hart en ziel, maar wetenschappelijke betogen zijn aan hen niet besteed. Ze zullen een boek als Gidsen niet zo snel lezen, of ze haken af door het theoretische gehalte ervan. Maar Gidsen gaat ook over hún praktijk. Daarom is de christelijke schoolpedagogiek ook voor hen van belang. Ze hebben alleen een andere invalshoek nodig, dichter bij de dagelijkse praktijk. 

Werkboek met zo min mogelijk vakjargon 

Onze christelijke schoolpedagogiek is klaar, maar het blijft werk in uitvoering. Onder “werk in uitvoering” verstaan we hier de dagelijkse praktijk van de leraar. Om ook de docent die niet op een wetenschappelijk betoog zit te wachten van dienst te zijn, zijn we vanuit Driestar educatief bezig met een werkboek bij Gidsen. Een boek met zo min mogelijk vakjargon, met de klassenpraktijk als focus. Ieder hoofdstuk begint met een casus, om het thema in te leiden, gevolgd door een Bijbelstudie. We vatten de inhoud van Gidsen samen en we nemen ook een stuk leestekst op met bespreekvragen. Elk hoofdstuk heeft verwerkingsvragen die niet alleen gericht zijn op het hoofd, maar ook op het hart en de handen van leraren. Voor eigen gebruik, maar ook voor bespreking in teamverband.  

Wie helpt ons bij dit werk in uitvoering? 

Zo’n werkboek moet geen eenrichtingverkeer zijn. We willen dit project graag samen met het werkveld oppakken. De auteurs van Gidsen hebben een opvatting over leraarschap, maar leraren hebben die als professionals zelf ook. Het werkboek bij Gidsen moet daarom niet alleen een boek vóór leraren zijn, maar ook een boek dóór leraren. Daarom zijn we op zoek naar mensen die willen helpen bij dit werk in uitvoering: zowel conceptuele denkers onder de leraren als ook praktisch ingestelde collega’s. Ze kunnen ons helpen om de taal van leraren te spreken, om goede praktijkvoorbeelden aan te leveren en om samen te werken aan de verdere uitwerking van Gidsen voor de schoolpraktijk.  

Professionalisering 

Wie wil er meedenken? We zijn benieuwd wie de uitdaging aangaat! En schooldirecteuren: er zijn vast professionaliseringsuren, zodat collega’s dit niet in hun eigen tijd hoeven te doen. Reacties kun je sturen naar Henk Vermeulen (h.vermeulen@driestar-educatief.nl) en Bram Kunz (a.j.kunz@driestar-educatief.nl).