Een wonderlijke avond 12 april 2022 Door Alette Pouwelse

Positief gespannen kom ik de school binnen. Ouderavond Wonderlijk gemaakt. Vanavond mag ik met ouders en team in gesprek over relationele en seksuele vorming. Wat zal de opkomst zijn, hoe zullen de ouders in dit onderwerp staan en oh ja, het team heb ik, op de directeur na, nog niet eerder gezien. Toch heb ik er zin in: het thema is belangrijk en het gesprek erover waardevol.

Een mooie opdracht: samen met een schoolteam een ouderavond verzorgen met als onderwerp relationele en seksuele vorming, aan de hand van de methode Wonderlijk gemaakt. Voor veel ouders is dit een spannend onderwerp. De ene ouder praat er makkelijker over dan de ander en iedereen staat er anders in. Hoe geef je zo’n avond goed vorm? Wat kan wel, wat is ingewikkeld, waar begin je mee?

Waardevol begin

De teamleider van de school begint deze avond met het lezen van een gedeelte uit de Bijbel en gebed. Waardevol: het zorgt voor verbinding en brengt ons gelijk bij het begin in Genesis: God schiep de mens en zag dat het goed was, man en vrouw schiep Hij!’ En ‘Ik loof U, omdat ik ontzettend wonderlijk gemaakt ben’ (Psalm 139). Het onderwerp van de avond heeft gelijk inhoud. 

Verantwoordelijkheid bij ouders

Dan mag ik het stokje overnemen. Ik zeg eerst dat delen mag, maar niet hoeft deze avond. Veiligheid is van belang, tijdens de lessen in de groep en ook nu voor de ouders. We beginnen met een aantal uitspraken waar ouders op mogen reageren. De stellingen ‘mijn kind vraagt nooit wat’ en ‘we vinden het zo ongemakkelijk’ maken mooie reacties los. We bespreken de verantwoordelijkheid die bij ons ligt en niet bij het kind. Hierna deel ik recente onderzoekcijfers over seksualiteit onder jongeren. Sommige cijfers worden met verbazing ontvangen. Bij alle cijfers is steeds de vraag: nu ik dit weet, wat wil ik mijn kind dan meegeven over seksualiteit en relaties? Daarna bespreken we een aantal passages uit de Bijbel waar seksualiteit in voorkomt. Hoe mooi het bedoeld is, hoe open erover gesproken wordt, maar ook hoe mensen hier verkeerd mee om kunnen gaan wordt vanuit de Bijbel belicht. 

Methode Wonderlijk gemaakt

Ik benoem dat relationele en seksuele ontwikkeling een onderdeel is van de persoonsvorming en deze wordt gevoed vanuit waarden (De Muynck en Visser, 2019, ‘Hier ben ik’). Dat vinden we terug in de lessen van Wonderlijk gemaakt. De waarden zijn verbonden met de rode draden in de methode (zelfbeeld, relaties, sociale normen en weerbaarheid). Ik laat een les zien, zodat ouders hier een beeld bij krijgen.

Leeftijd seksuele voorlichting

Na een pauze vervolgen we de avond met een aantal vragen die we in kleine groepen bespreken. Hoe heeft u seksuele voorlichting gekregen? Hoe kijkt u daar op terug? Wat neemt u hiervan mee in de opvoeding van uw eigen kinderen? Wat is een goede leeftijd om te beginnen met seksuele voorlichting? Vooral deze laatste vraag doet ouders beseffen dat je met dit stuk van de opvoeding nooit te vroeg bent, maar wel te laat kunt zijn.
Ik sluit af met een schema waarop te zien is wat je op welke leeftijd kunt bespreken en welke voorbeelden je daarbij kunt gebruiken. Zo krijgen ouders een handvat mee om met hun kind in gesprek te gaan. We sluiten de avond af met een ‘wat neem ik mee’ rondje.

Thuis het gesprek aangaan

De teamleider en een aantal ouders die ik na afloop spreek zijn enthousiast. ‘Wat fijn dat we onze opvoedingservaringen konden delen, dat we meegenomen zijn in de methode die de school gebruikt en dat we handvatten hebben gekregen hoe we thuis het gesprek aan kunnen gaan’. Een ouder uit z’n waardering zo: ‘Ik heb er zo’n zin in om dit met mijn kinderen te gaan delen!’ De avond is wonderlijk geslaagd! 

Wil je als school ook de ouders van je leerlingen betrekken bij seksuele en relationele vorming? Wij komen ook graag op jouw school langs voor een ouderavond. Kijk op de website www.wonderlijkgemaakt.nl/ouderavond voor meer informatie en neem contact met ons op.