Een teambreed gedragen schoolplan hoeft niet groot te zijn 8 november 2018

Aan het eind van dit schooljaar wordt er van elke school een nieuw schoolplan verwacht. Dat is een uitdaging die alleen samen met je team een succes wordt. In deze blog geven we triggers voor een goed proces om samen met je team te komen tot een inspirerend schoolplan wat doorwerkt tot in het primaire proces; in de klas dus.

Het begint met de manier waarop je tegen een schoolplan aankijkt: is dat een 50 pagina’s tellend plan dat om de vier jaar ge├╝pdatet moet worden of is het de onderwijsdroom van de teamleden die je tegelijk opgeschreven hebt in een helder document? Een teambreed gedragen plan hoeft niet groot te zijn; als de inbreng van diverse lagen in en om de school maar gewaarborgd is!

Wat vooraf gaat

Met de module ParnasSys|WMK kun je ervoor zorgen dat je die inbreng op diverse lagen ophaalt. Zo kun je aan de hand van de WMK-vragenlijsten voor ouders/verzorgers, leerlingen en leraren de overall-beleving van deze groepen meten. Daarnaast kun je samen met het lerarenteam of het MT de Basiskwaliteit van de school in beeld brengen – zoals die door de onderwijsinspectie wordt verwacht.

Het maken van een nieuw schoolplan begint dus eerst met de vraag: wat verwachten anderen van onze school?

Tijdens het proces met het team

Nadat je op verschillende lagen de inbreng hebt opgehaald kun je ervoor kiezen om samen met je team in gesprek te gaan over de uitkomsten van de vragenlijsten. Dit gesprek biedt mogelijkheden om de verzamelde data te verrijken met verhalen: van tellen naar vertellen. Het is belangrijk om hier de tijd voor te nemen om de data te duiden en een eigen standpunt in te nemen. Tijdens dit proces richt je je op de vraag: wat willen wij met onze school?

In deze fase is het tijd om te dromen: hoe zouden leraren het onderwijsaanbod inrichten als zij het voor het zeggen hebben? Welk pedagogisch klimaat zien zij voor zich? Hoe ziet een goede les eruit? Tot welke resultaten leidt dat? Om deze vragen te beantwoorden kunnen diverse werkvormen ingezet worden.

Belangrijk is dat de dromen worden vastgehouden en worden vertaald in ambities en concrete plannen. Die ambities kun je vastleggen in ParnasSys|Mijnschoolplan inclusief de zelf gekozen kwaliteitsindicatoren om de ambities na verloop van tijd weer te checken via vragenlijsten. Ook bij het formuleren van de kwaliteitsindicatoren kun je jouw team betrekken. Zo blijven leraren betrokken bij de voortgang van de zelf gekozen speerpunten.

Breng jullie schoolplan tot leven!

Tijdens het proces met het team kun jij al beginnen met het schrijven van het schoolplan in de module Mijnschoolplan. Je krijgt daarbij de beschikking over een voorbeeldplan met voorbeeldteksten die je naar eigen inzicht kunt aanpassen. Je bepaalt ook zelf wat de lengte van je schoolplan wordt. Zo kun je kiezen voor een compacte of nog kortere publieke versie.

Handig om te weten is dat de onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er in het schoolplan 2019-2023 een nieuw element opgenomen moet worden: het beschrijven van het didactisch en pedagogisch handelen van leraren. Met andere woorden: wat verwacht de school van leraren op deze gebieden? En: wat doet de school als leraren niet aan deze standaard voldoen?

Om het schoolplan echt tot leven te brengen krijg je in Mijnschoolplan een totaaloverzicht van alle verbeterpunten voor de komende vier jaar. Deze verbeterpunten kun je zelf over de jaren heen verdelen en zullen terugkomen in de jaarplannen. In het jaarplan bepaal je wie en wanneer aan welke verbeterpunten gaat werken. Op deze manier gaat jouw team echt aan het werk met de benoemde verbeterpunten uit het schoolplan en voorkom je dat het schoolplan in de la blijft liggen.

Blog-parnassys-Anton.png
Meer weten?

Schrijf je dan snel in voor een van de scholingen van de ParnasSys Academie:
>>> Mijnschoolpan | Werken aan schoolkwaliteit met ParnasSys
>>> Mijnschoolteam | Werken aan schoolkwaliteit met ParnasSys
>>> WMK | Verdiepingsscholing ParnasSys