Een kijkje bij een opleidingsbijeenkomst van de post-hbo taalcoördinator 18 november 2021 Door J. (Johan) Melse

‘Ik heb eerst alles grondig onderzocht, Theofilus,’ zegt Lukas in het begin van zijn evangeliebeschrijving, ‘zodat jij zeker weet dat het klopt wat ik aan je schrijf.’ Met dit gedeelte uit Lukas 1 opent opleidingsdocent Johan Melse de post-hbo-bijeenkomst voor (aankomende) taalcoördinatoren. Het domein Schrijven staat vandaag op het programma.

We starten ’s middags met koffie of thee en verse Goudse stroopwafels. Het is fijn om elkaar als leerkrachten uit verschillende windstreken weer te ontmoeten rondom onze passie voor taal en taalonderwijs en met elkaar te praten over hoe je dat goed implementeert in je eigen school.

Doelstellingen

Het voorbereidende werk van de evangelist Lukas wordt in het vijffasenmodel de oriëntatiefase genoemd, een stap die nogal eens vergeten wordt door veel leerkrachten, evenals de laatste fase: reviseren van teksten. Als excellente leraar in de school hebben we als taalcoördinatoren de taak om onze collega’s te helpen hun taalonderwijs van begin tot eind optimaal in te zetten. Onze rol is vooral coachend en begeleidend. Daarvoor vertelt Johan ons over de recente ontwikkelingen binnen het domein Schrijven en wat de doelstellingen van schrijfonderwijs zijn: wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen aan het eind van de basisschool? We bespreken tussendoelen en referentieniveaus en spiegelen dit aan de praktijk op onze eigen school.

Veranderprocessen

In groepjes van vier is er ruimte voor intervisie. We wisselen uit hoe de stand van zaken op onze verschillende scholen is. Langzamerhand ontstaat voor ieder van ons een duidelijk beeld over hoe we het taalonderwijs op onze eigen school zouden willen hebben. “Maar hoe verander je nu de praktijk op je eigen school?” verzucht iemand. Dan komt het specialisme van opleidingsdocent Hennie Spruyt aan de beurt. Aan de hand van recente kennis over veranderprocessen geeft ze de deelnemers handvatten om met hun team aan de slag te gaan.

Taalbeleidsplan

Ook deze bijeenkomst helpt ons om ons werk als taalcoördinator gedegen op te pakken. We hebben al eerder geleerd dat je hierbij niet overhaast te werk kan gaan, maar met een goed taalbeleidsplan moet werken, inclusief een plan voor de implementatie op jouw school. En zo’n plan ligt er niet van de ene op andere dag: dat groeit in de loop van deze (anderhalfjaardurende) post-hbo-opleiding.
 
Aan het eind van de bijeenkomst wordt nog een passend gedicht voorgedragen, waarna allen weer vol nieuwe ideeën en idealen huiswaarts keren. “Succes allemaal en tot de volgende keer!”
  
Op onze website kun je meer lezen over de post-hbo-opleiding taalcoördinator. Liever eerst over doorpraten of het iets voor jou is? Neem contact op met Johan Melse. Proefstuderen kan ook. Maar wees er snel bij, want de nieuwe groep start al op 19 januari 2022.