Drie tips om het schoolplan levend te houden 1 april 2019 Door T.J.C. (Anton) de Jong

Ken je dat gevoel? De studiedag met het team zit erop. Wat een positieve energie! Iedereen heeft enthousiast meegedacht met de koers voor de komende vier jaar en het hele team heeft zin om er met elkaar de schouders onder het nieuwe schoolplan te zetten. Heerlijk.

Het hierboven beschreven gevoel is een belangrijk onderdeel in het proces om alle teamleden als professionals centraal te stellen: iedereen draagt bij en is verantwoordelijk voor de koers die we samen hebben uitgezet. Maar hoe houd je dit gevoel vast? Hoe zorg je ervoor dat je de energie in het team optimaal kunt benutten in de komende schoolplanperiode?

Tip 1: Maak collega’s eigenaar van de doelen

De samen het team bedachte ‘droombeelden’ of streefbeelden staan beschreven in het schoolplan. In het jaarplan worden ze concreet gemaakt in meer operationele doelen en acties. Aan ieder doel kunnen eigenaren gekoppeld worden (leraren, intern begeleiders, schoolleiders etc.) om de verantwoordelijkheid voor dat specifieke doel bij een specifiek teamlid te leggen. Dit is een eerste tip om de betrokkenheid van teamleden vast te houden als het schoolplan af is.

Tip 2: Vergeet niet te evalueren

Nu komen we bij een ander belangrijk onderdeel: het evalueren van de doelen uit het jaarplan. Dit kan op twee manieren: tellend of vertellend. Denk dan aan een meting met een vragenlijst of checklist (tellend) of aan een verhaal via een dialoog in het team (vertellend) of een combinatie van beide. Neem deze werkwijze op in de evaluatie van het jaarplan. Als de doelstelling is behaald, kan die van de lijst afgehaald worden. Het is natuurlijk ook mogelijk dat je met elkaar constateert dat jullie hieraan moeten blijven werken. Door evaluatie in het plan op te nemen, zorg je ervoor dat het doel onder de aandacht blijft.

Tip 3: Maak samen de balans op

De evaluatie van doelen of jaarplannen is een middel om jezelf de vraag te stellen: is de huidige praktijk passend bij het streefbeeld dat we voor ogen hebben? Of zijn we daarvan weg gedreven? Het antwoord op deze vraag kan leiden tot een bijstelling van de weg naar het oorspronkelijke doel. Zo blijft een schoolplan herinneren aan de bedoeling van de school. Ook hier kun je als schoolleider weer alle teamleden bij betrekken. Samen kun je de balans opmaken: is dit resultaat naar tevredenheid of vraagt dit nog doorwerking?

Professionele dialoog

Door zo samen met je team het kwaliteitsgesprek op gang te houden, stimuleer je de onderlinge dialoog van jullie als professionals en ben je samen aan het leren. Benieuwd hoe je met je team verder kunt komen in deze manier van werken? Driestar managementadvies stimuleert (management)teams in dit denken en komt graag bij je langs om met jullie hierover van gedachten te wisselen.

Meer informatie

Tijd voor een midtermevaluatie? Samen met een adviseur van Driestar onderwijsadvies blikken jullie terug met het team op de afgelopen twee jaar. En op basis van het schoolplan kijk je op interactieve wijze vooruit: wat gaan jullie de komende twee jaar van de schoolplanperiode doen? Neem voor een midtermevaluatie contact op met Anton de Jong (onderwijsadviseur).