Doe je school niet tekort! 20 november 2019 Door A.J. (Albert-Jan) den Butter

Uit heel veel onderzoeken in binnen- en buitenland blijkt overtuigend dat het maken van muziek een positieve werking heeft op het brein. Veel scholen zijn wel overtuigd van het nut van muziekonderwijs, maar vinden de omslag naar de praktijk lastig.

11 oktober was neuropsycholoog Dr. Ben van Cranenburgh bij Driestar educatief in Gouda om met veel muziekenthousiastelingen na te denken over de werking van muziek op het brein. Zijn uitkomsten van jarenlang onderzoek waren dat vooral het zelf maken van muziek, maar ook het zingen en luisteren naar muziek belangrijke delen in het brein stimuleert zodat ook andere vaardigheden, zoals het leren van een vreemde taal of rekenvaardigheden, een positieve impuls krijgen.

De kracht van muziekonderwijs

Naast de positieve werking voor het brein blijkt ook dat vooral leerlingen aangeven dat samen muziek maken een positieve invloed heeft op de cohesie in de klas. Leerlingen moeten goed samen werken, overleggen, elkaar feedback geven en zijn van elkaar afhankelijk bij het samen musiceren.
Laten dat nu net zaken zijn waar we in het onderwijs op zitten te wachten! We kunnen dus gerust concluderen dat een school die muziekonderwijs op een achtergestelde plaats zet zichzelf schromelijk tekort doet.

Geen stiefkindje

De pabo doet er, onder andere door muziekspecialisten op te leiden, veel aan om aanstaande docenten in het primair onderwijs toe te rusten om muziek op de school waar ze gaan werken een belangrijke plaats te geven.
Helaas blijkt muziek op veel scholen voor voortgezet onderwijs nog een stiefkindje te zijn. Dat kan natuurlijk anders. Driestar onderwijsadvies geeft daarom een prachtige muziekmethode uit genaamd ‘Daarom Muziek’. Deze methode stelt docenten in het vo in staat om muziekonderwijs op een praktische en verantwoorde manier een plek te geven.
 
Op het Van Lodensteincollege in Amersfoort laten ze zien hoe muziek niet een tweede-, maar een eersterangs vak kan zijn. Op die school is flink geïnvesteerd in docenten en middelen. Muziek krijgt hierdoor op school een prominente plaats. Docent Jan-Geert Heuvelman toonde aan dat (samen) musiceren ook leidt tot hogere resultaten voor de andere vakken. Investeren in docenten, lokalen en middelen leidt er dus toe dat ook wiskunde, Nederlands, Duits en Engels een stevige impuls krijgen in het onderwijs.
 
Wil je muziekonderwijs op jouw school een nieuwe impuls geven en ervoor zorgen dat het (weer) een eersterangs vak wordt? We denken graag met je mee! Neem contact op met Albert-Jan den Butter, onderwijsadviseur bij Driestar onderwijsadvies.