De scholen zijn weer begonnen! Vijf tips voor schoolleiders 18 september 2020 Door Thea de Mots

Is het jou gelukt? Heb je met je team een goede start gemaakt en loopt alles weer? Of maak je je zorgen? Het is als misschien vanouds om weer op school te zijn, maar toch is het ook anders.


Misschien houd de inzetbaarheid van collega’s je bezig. Blijven de kaders waarbinnen je veilig onderwijs kunt geven hetzelfde als collega’s uitvallen door de maatregelen rondom corona? In dit blog wil ik vijf tips geven hoe jij als schoolleider in de nu extra dynamische leeromgeving van de school het goede begin vast kunt houden.

1. Wees duidelijk

Voortdurend is communicatie nodig over steeds weer veranderende situaties. Dat kan je behoorlijk bezig houden: wat is verstandig om te vertellen tegen teamleden en ouders en wanneer kun je beter nog even wachten? Houd in gedachten dat onzekerheid voor de meeste mensen verlammend werkt. En kun je even niet anders dan nog geen beslissing maken? Maak dan duidelijk hoe je als school/team omgaat met deze onzekerheid en wanneer je wel gaat communiceren. Geef duidelijkheid zet daadkracht in en neem collega’s mee.

2. Blijf omdenken: wat is de winst?

De verleiding is groot om de coronatijd vooral als negatief te zien. Maar het vraagt niet alleen extra energie, het brengt ook nieuwe dingen aan het licht. Je helpt jezelf en het team als je regelmatig positieve vragen stelt die jullie helpen om hier inzicht in te krijgen. Denk aan:
  • Welk nieuw en positief gedrag zie je?
  • Wat komt in beweging?
  • Welke kenwaarden hebben jullie (her)ontdekt? 
Anders gezegd: haal de ijsberg boven water, laat zien wat onder het water van de verwarring van deze tijd aan goeds gebeurt en benoem die winst ook.

3. Let op stresssignalen

In andere tijden ontstaat vaak ander gedrag, bijvoorbeeld omdat mensen onder stress staan. Hoe herken je stresssignalen? Wees alert op non-verbale signalen en het reageren vanuit weerstand. Merk je dat iemand in het team anders reageert dan anders, nodig die persoon dan uit voor een gesprek en laat weten dat je de stress ziet en hier graag samen over in gesprek wilt gaan. Wat heeft deze collega nodig om meer rust te ervaren? En hoe kan hij dit ‘stress-situatie-gedrag’ op zijn eigen manier ombuigen in een constructieve bijdrage aan het team? Durf ook te differentiëren als het gaat om wat collega’s nodig hebben.
 
Wil je meer weten over wat collega’s drijft en het waarom achter gedrag in het team? Misschien is de kleurentest van Management Drives iets voor jullie.

4. Zorg voor inspiratie

Leiding geven vraagt juist nu om een inspirerende stip op de horizon. Waar gaan jullie wél voor? Welke groei wil je maken qua cultuur in de school, in het team? En hoe kunnen je collega’s daar zelfstandigheid in tonen, met andere woorden: hoe draag je bij aan persoonlijk leiderschap? Zorg dat er echt ruimte is voor gezamenlijke bezinning en verdieping op de koers en strategie van de school, inclusief ieders persoonlijke bijdrage daaraan.

5. Blijf in balans en toon daarin voorbeeldgedrag

Het lijkt een open deur, maar juist in deze tijd is het in balans blijven voor jou en alle teamleden essentieel. Besteed daarom ook bewust aandacht aan het welbevinden van alle teamleden. Vraag aan je collega’s hoe het met ze gaat en wat voor hen ‘oplaadmomenten’ zijn. Komen ze daar voldoende aan toe?
 
Wat is jouw kracht? Sluit niet alleen op wat anderen nodig hebben; zorg ook goed voor jezelf. Pas dan kun je er zijn voor je omgeving. Hoe ben jij balans? Herken jij je eigen stresssignalen en weten je teamleden hoe je daarmee omgaat? Door deze openheid in het team te creëren kun je het welbevinden positief bevorderen.
 
Thea de Mots is coach en strategisch hr-adviseur bij Driestar educatief en houdt zich binnen onderwijsadvies bezig met leiderschap en coaching. Deze blog schreef zij samen met haar collega Sjaak Jacobse, onderwijsadviseur op het gebied van leiderschap.