De gelukkige klas: 5 tips die het welbevinden van jouw leerlingen bevorderen 13 juni 2017 Door Bert van de Waerdt, onderwijsadviseur

Wat is een goede meester of juf? Volgens kinderen hebben topleerkrachten de volgende kwaliteiten: goed uit kunnen leggen, grappig, aardig, tijd om te helpen, streng als dat nodig is. Bij zo’n leraar voelen kinderen zich goed. Hoe zorg jij ervoor dat kinderen zich sociaal-emotioneel ‘welbevinden’? Bert van de Waerdt geeft vijf tips.

Ik ga je vijf tips geven om het welbevinden van je leerlingen te bevorderen. Daarvoor gebruik ik geen diepgravende, evidence-based theorieën of bewezen goede praktijken, Nee, deze blog komt gewoon uit mijn hart, is gebaseerd op ervaringen in de praktijk én begint bij jou.

Waarom ben jij leraar?

Ik wil je mee terugnemen naar het moment dat je je bewust werd dat je koos voor een baan in het onderwijs. Wat was de diepste drijfveer om voor dit ‘ambacht’ te kiezen? Ik koos voor dit vak vanwege de gelukkige kinderen in het boek ‘De gelukkige klas’ van Theo Thijssen. Die klas is een gemeenschap waar met plezier geleerd wordt, niet alleen in schoolvakken maar ook in alles wat er aan het leven te leren valt. Zo is de school een oefenplaats voor het echte leven, waar kinderen toegerust worden voor de wereld waarin zij leven.

Het echte leven oefenen

Een voorbeeld van oefenen voor het leven is het doormaken van momenten dat het niet zo lekker gaat, als het leren en samenleven soms lastig is. Het gaat er om dat je daar als leerkracht bij bent om samen te leren. Het geeft je ook voldoening. Wat is er mooier dan om kinderen te zien genieten, hun spontaniteit te ervaren en te zien dat zij ontspannen zijn en innerlijke rust ervaren. Je ziet dan de kenmerken van welbevinden! 

Tip 1: Zorg goed voor jezelf

De basis van welbevinden bij leerlingen ligt in het welbevinden van de leerkracht. Als je zelf geen zuurstof krijgt, kun je anderen ook niet van dienst zijn. Doe waar je goed in bent, zorg dat het beste van jezelf voor de kinderen zichtbaar is. Daarvoor mag je bewust bezig gaan met het versterken van je self-efficacy, het gevoel dat je bekwaam bent voor je taak. Kijk bijvoorbeeld eens op www.verder-leren.nl om ideeën op te doen voor jouw volgende stappen.

Tip 2: Kijk naar je leerlingen

Zorg dat ieder kind elke dag op de een of andere manier een moment van oprechte aandacht ervaart. Je kunt elk kind bij binnenkomst een hand geven en iets aardigs zeggen. Om dat te bereiken is het van belang dat je echt kijkt naar je leerlingen, zonder oordeel en met een open geest. Een veilige sfeer maak je verder door duidelijk en consistent handelen: doe wat je zegt en zeg wat je doet.

Tip 3: Bewonder de ander

Heb je oprechte liefde voor je leerling en voel je je op hen betrokken? Waarschijnlijk zie je dan ook in ieder van hen hun mooie kanten en talenten. Voor het welbevinden van kinderen mag je gerust focussen op wat ze goed kunnen. En als het lastig is en je storend of onhebbelijk gedrag ervaart, proberen dan te vragen naar de reden van het gedrag en te zoeken naar wat erachter zit.

Tip 4: Laat leerlingen elkaar ontmoeten

Een mens is een sociaal wezen dat optimaal functioneert in samenhang met zijn omgeving. Daarom is verbinding een kernwoord voor een goede sfeer in de klas. Laat kinderen in jouw klas elkaar ontmoeten. Niet alleen op het plein, maar ook onder de les. Organiseer werkvormen waarin kinderen elkaar in hun sterke kanten ontdekken zodat er een wederzijds begrip en vertrouwen ontstaat. Geef zelf hierin het goede voorbeeld.

Tip 5: Wees een goede collega

Als team kun je een voorbeeld zijn voor de kinderen op school. Heb oog voor het welbevinden van je collega’s en zorg dat de sfeer in de groep veilig is. Dat zal het klimaat op school positief bevorderen!