Chaos na de vakantie? Tien dingen die jij kunt doen om de rust te herstellen 29 augustus 2019 Door J.J. (Sjaak) Jacobse

En, snak je nu al (bijna) weer naar vakantie? Dán is het je niet gelukt om vanuit de rust te beginnen. Je hebt ‘een dynamische klas’ gekregen. Of: een derde van het team is vernieuwd. Kortom, je hebt het gevoel dat je weer heel hard moet werken voordat het stof weer neerdwarrelt.

In mijn vorige blog, voor de vakantie, heb ik je uitgedaagd om je ritme te veranderen. Niet door -jezelf voorbijlopend- toe te slaven naar de komende vakantieperiode; maar andersom: vanuit de rust je werk doen. Dat is een uitdaging waar je soms al in de eerste week na de vakantie het bijltje bij neergooit. En begrijpelijk hoor: de eerste weken zijn pittig en je moet hard werken om alles weer op rolletjes te krijgen in je klas of team.

Anselm Grün heeft een inspirerend boekje geschreven over ‘bezielend leidinggeven’. Zijn stelling is dat elke opvoeder een leider is, die alleen anderen kan leiden als hij of zij in staat is om leiding te geven aan zichzelf. Als het gaat om het toewerken naar een rustig en vruchtbaar leerklimaat, schrijft hij mooie dingen. Ik haal er tien dingen uit die je helpen om de rust weer te herstellen. Sleutels die telkens te maken hebben met je eigen houding als leerkracht, docent, teamleider of directeur en die je school verder brengen:

1. Richt je op de hele mens

Zie je leerling of collega écht als mens zoals God hem bedoeld heeft. Leidinggeven is leren om ‘de ziel van mensen aan te raken en vleugels te geven’. Dán ontstaat er ruimte voor creativiteit in de diepste betekenis van het woord.

2. Corrigeer vanuit de liefde

Leiding geven is richting geven én het goede bevorderen. ‘Een leider moet de mensen die hij corrigeert altijd liefhebben. Hij moet er vanuit gaan dat ze het eigenlijk goed bedoelen en uit onwetendheid (of onmacht) in de fout gegaan zijn’.

3. Denk vanuit je hart

Wie wijs is, kijkt verder dan zoals de situatie zich aandient. Als je wijs bent, oordeel je niet onmiddellijk, maar neem je de tijd om te luisteren. Je overziet de context en luistert daarbij ook naar je eigen hart.

4. Wees gericht op herstel

Je hebt kinderen voor je, of collega’s naast je, die innerlijk gespleten kunnen zijn. Vaak zie je sporen van gebrokenheid. Een christelijke leider heeft de plicht om groei en welbevinden te bevorderen en gericht te zijn op échte heling van de ander door Christus.

5. Onderzoek je eigen kwetsbaarheid

Irritaties in groepen ontstaan vaak doordat je bij een ander gedrag waarneemt dat je bij jezelf verafschuwd (en niet wilt laten zien). Wie heel bewust zichzelf onderzoekt bij het licht van Gods Woord zal milder zijn richting anderen.

6. Oefen met opbouwende woorden

Taal is een machtig wapen. Je opmerkingen kunnen een leerling breken of juist laten groeien. ‘In een goed woord kun je wonen als in een huis. Het is voor de mens een heilzame leefruimte.’ Geef waarderend aandacht aan dat wat moet groeien.

7. Maak de gemeenschap krachtiger

Laat dat wat je doet gericht zijn op het krachtiger maken van de gemeenschap. Wees erop gericht om een klimaat te creëren waarin iedereen op een unieke manier bijdraagt en zich mag blijven ontwikkelen.

8. Werk niet teveel

‘Een leider moet de maat kunnen houden, niet te veel werken, te precies, te snel.’ Waarom? Met ‘te …’ demotiveer je anderen of geef je hen het gevoel minderwaardig te zijn. Doe de dingen in balans. ‘Wie te-veel van het één heeft, moet voor een te-kort aan iets anders een hoge prijs betalen’.

9. Richt je niet op het gemiddelde

‘Een plant die langzaam de vorm krijgt die bij haar past heeft een geweldige kracht. Ze kan onverstoorbaar door beton heen groeien.’ Dat betekent, volgens Grün, dat je telkens op zoek moet naar dát wat die ene collega of leerling motiveert. ‘Onze-size-fits-all-oplossingen’ demotiveren iedereen.

10. Waardeer de ander via je gedrag

Veel frustraties in groepen ontstaan als afspraken niet nagekomen worden. Als je zelf te laat komt, declasseer je je klas. Waardeer je collega of die leerling door respectvol te handelen, de ander meer te geven of te dienen dan deze verwacht.

Stel in je team deze tien sleutels aan de orde en gebruik ze om samen te werken aan een vruchtbare cultuur op school. Of nog beter: vertel niets, maar beïnvloed je team door aan je eigen grondhouding te werken.

Wil je meer halen uit de ontwikkeling van je team? Schakel ons in om je team te begeleiden door de juiste vragen te stellen, te werken aan meer inzicht in drijfveren en de dynamiek in de samenwerking. 

Veel werkplezier toegewenst!

Klik op een van de onderstaande thema's voor meer informatie over wat wij voor jou kunnen betekenen:
> Leiderschap en coaching
Persoonlijk leiderschap

Management drives