Beste leerkrachten, 11 februari 2021 Door P.J.A. (Petra) van Nederpelt

Ja, jullie mogen weer. De deuren van het basisonderwijs gaan weer open, en jullie klaslokalen zullen zich snel weer vullen met het geklets van leerlingen. Ongetwijfeld geeft dit op jouw school een feestelijk gevoel. Mogelijk geeft het ook reden tot zorg, wanneer in de media gesproken wordt over serieuze leerachterstanden bij kinderen. En die achterstanden zullen er zeker zijn. Toch is enige nuchterheid en relativering gepast.

Onze kinderen hebben samen met hun ouders de achterliggende weken niet stil gezeten. Ook aan keukentafels is er geleerd, vaak heel luxe, met een-op-een begeleiding die op school niet altijd haalbaar is. Daarnaast hebben onze kinderen in de achterliggende weken hun woordenschat vergroot. Welk kind in jouw klas weet niet wat het woord ‘isolatie’ of ‘quarantaine’ betekent? En aangezien we woorden in netwerken leren, zal deze nieuwe kennis netwerken in hun koppies geactiveerd hebben. Ook zijn er en-passant SOVA lessen geleerd, wanneer er onderhandeld moest worden over de beste leerplek of de enige beschikbare laptop. Last but not least; heel veel kinderen hebben kennis gemaakt met een heel andere manier van leren, wanneer ze hun ouders hielpen bij het koken of klussen. 

En nu zijn ze overdag weer van jou. Aan jou de taak om die eventuele achterstanden zo slim en efficiënt mogelijk weg te werken. Hierbij enkele adviezen. Misschien ken je een aantal van deze tips al, maar het kan nooit kwaad om ze nog een keer door te nemen. 

  • Uit literatuur blijkt dat het herstellen van het gewone leven de hoogste prioriteit heeft. Geef dus kort aandacht aan de ervaringen tijdens de lockdown, en ga daarna zo snel mogelijk gewoon aan het werk. Besteed hierbij vanaf dag één extra aandacht aan de orde en netheid die je gewend bent in de schriften en werkboeken. Dat is helemaal niet zielig. De kinderen snakken naar duidelijkheid, orde en regelmaat. 

  • Focus je op de hoofdvakken. Wat dat concreet betekent? 

  • Laat de kinderen iedere dag een kwartier tot een half uur stillezen. Pak er zelf ook een mooi boek bij, en geniet van de rust in het lokaal en de stil-leeskilometers die gemaakt worden. 

  • Bouw in het dagrooster vaste momenten in om te observeren en gesprekjes met kinderen te hebben rond taal- en rekenstrategieën. Hoe hebben ze thuis met hun vader deelsommen geoefend? En welke spellingregels heeft grote zus tijdens het gezamenlijk schoolwerk hen vast ingefluisterd?  

  • Maak gebruik van de slimme software die de huidige methodes voor spelling en rekenen bieden. Hierdoor heb je opeens een stel extra handen in de klas om het automatiseren bij rekenen op een hoger niveau te krijgen of nieuwe spellingregels extra in te oefenen. 

  • Combineer vakken. Strategieën voor begrijpend lezen kunnen ook prima geoefend worden aan de hand van een tekst voor geschiedenis of aardrijkskunde. En Ralfi-lezen kan heel goed gecombineerd worden met de tekst van begrijpend lezen. 

  • Vier successen! Erken de persoonlijke ontwikkeling die kinderen doormaken en geniet hiervan!  

Mocht het je allemaal even duizelen, en vallen de Cito-scores dit jaar misschien tegen? Weet je dan in alles afhankelijk van Hem die ook het leven van jouw kinderen leidt en bestuurt. Laten we met elkaar afspreken dat we op zulke momenten gewoon zachtjes (of hardop) de Morgenzang vanachter achter onze bureaus neuriën of zingen:  

Dat wij ons ambt en plicht, o HEER, 
Getrouw verrichten tot Uw eer; 
Dat Uwe gunst ons werk bekroon', 
Uw Geest ons leid' en in ons woon'.